Masz pytanie?

Zwrot VAT za materiały budowlane 2015

Zwrot VAT za materiały budowlane. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004 roku wzrósł podatek VAT na niektóre materiały budowlane z 7% na 22%.www.budovat.pl/budowlane.html

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z dnia 1 sierpnia 1983 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w …www.infor.pl/akt-prawny/U43.1983.003.0000006,zarzadzenie-nr-9-ministra-budownictwa-i-przemyslu-...

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2013: Przydatne linki: Status serwisuwww.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

- Aktualności

Położenie gminy, historia, zabytki, informacje turystyczne, informacje dla inwestorów, sport, kultura, aktualności.www.tuczepy.pl/

Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz pieniądze za...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz pieniądze za parkiet, za farby - już nie. Prezentujemy wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT.muratordom.pl/prawo/zwrot-vat/materialy-budowlane,385_6959.html

Strona Główna - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP, biuletyn informacji publicznej - opracowanie i prowadzenie podmiotowych stron Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego, samodzielna...www.bip.ires.pl/kzc-ponidze

Załącznik 1. Wykaz polskich norm... - Architektura.info

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.01.2014www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/zalacznik_1_wykaz_polskich_nor...

WYKAZ PRAC W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH …

WYKAZ A. Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. Dział I. W górnictwie. 1. Prace pod ziemiąwww.maszprawo.mikolowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=...

Nadzór Budowlany| Portal dla Inwestora, Inspektora i...

Nadzór Budowlany | Portal dla inwestora, inspektora i kierownika... Planowanie przestrzenne wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które pozwolą...nadzoryinwestorskie.pl/

Wykaz rzeczoznawców SIMP

Wykaz rzeczoznawców SIMP wykonujących ekspertyzy i opinie techniczne oraz wyceny maszyn, urządzeń technicznych i pojazdówwww.simp.pl/wykaz_rzeczozn.htm