Masz pytanie?

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych...

Obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych wynika nie tylko z Prawa...www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,kontrole_stanu_technicznego_obiektow_budowlanyc...

WYKAZ A - Prace w szczególnych warunkach, których...

WYKAZ A - Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnegowww.zus.pl/default.asp?p=4&id=2928

Powiat Goleniowski

powiat goleniowski, starostwo powiatowe goleniów, gminy goleniów, maszewo, nowogard, osina, przybiernów, stepnicawww.powiat-goleniowski.pl/

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polish Air Navigation...

2017.02.11, 19:51 PAŻP w programie SESAR 2020. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w kolejnej edycji programu badawczo-rozwojowego SESAR, …www.pansa.pl/

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

3 WARSZAWA 2002 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316)stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf

Tabela amortyzacji - wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Źródło: Załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, styczeń 2009. Oto i mityczna tabela amortyzacji. Pogrubioną czcionką wyróżnione...www.bizmaster.pl/blog/page/Tabela-amortyzacji-wykaz-rocznych-stawek-amortyzacyjnych.aspx

Stawki amortyzacji - środki trwałe - VAT.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.vat.pl/stawki-amortyzacji/index.php

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim...app.kuratorium.katowice.pl/

Odbiór robót budowlanych wciąż wywołuje spory - Analizy i...

Problematyka odbioru robót budowlanych jest uregulowana bardzo pobieżnie. Na etapie odbioru robót pojawiają się częstokroć spory, gdyż strony umowy...www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/odbior-robot-budowlanych-wciaz-wywoluje-spory

WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW... - puls.edu.pl

... zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych,... transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych,... Wykaz prac, o …puls.edu.pl/sites/default/files/Wykaz%20%20obowi%C4%85zuj%C4%85cych%20przepis%C3%B3w%20bezpiecz...