Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981260839

Zwrot VAT remont - budovat.pl

REMONT Zwrot VAT. Remontowałeś dom lub remontowałeś mieszkanie i zapłaciłeś spory podatek VAT przy zakupie materiałów budowlanych. Skoro zapłaciłeś spory...www.budovat.pl/remont.html

Załącznik 1. Wykaz polskich norm... - Architektura.info

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.01.2014www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/zalacznik_1_wykaz_polskich_nor...

Metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych

Metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Załącznik do zarządzenia nr 21 Ministra Gospodarki...www.orgbud.pl/serwis/aktual/artykul130.php

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w...

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach . Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej kwalifikacji. Symbolwww.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Wykaz_zaw_kwa.pdf

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka...www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Powiat Goleniowski

powiat goleniowski, starostwo powiatowe goleniów, gminy goleniów, maszewo, nowogard, osina, przybiernów, stepnicawww.powiat-goleniowski.pl/

WYKAZ ODPADÓW przyjmowanych do zagospodarowania w...

Grupa Wyszczególnienie - z powiatu koszalińskiego - spoza powiatu koszalińskiego 17 06 04 Materiały izolacyjne inne ni ż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03pgkkoszalin.pl/pliki/oferta/wykaz_odbieranych_odpadow.pdf

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych...

Obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych wynika nie tylko z Prawa...www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,kontrole_stanu_technicznego_obiektow_budowlanyc...

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

3 WARSZAWA 2002 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316)stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf