Masz pytanie?

Tabela amortyzacji - wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Źródło: Załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, styczeń 2009. Oto i mityczna tabela amortyzacji. Pogrubioną czcionką wyróżnione...www.bizmaster.pl/blog/page/Tabela-amortyzacji-wykaz-rocznych-stawek-amortyzacyjnych.aspx

Gmina Dobroń

Podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest...www.dobron.ug.gov.pl/

WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW... - puls.edu.pl

... zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych,... transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych,... Wykaz prac, o …puls.edu.pl/sites/default/files/Wykaz%20%20obowi%C4%85zuj%C4%85cych%20przepis%C3%B3w%20bezpiecz...

Transportowy Dozór Techniczny - Statyczne

W dniach 11-13.04.2012 r. Transportowy Dozór Techniczny po raz szósty zorganizował konferencję „Przewozy Towarów Niebezpiecznych – 2012”.www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych.html

Stawki amortyzacji - środki trwałe - VAT.pl

Stawki amortyzacji: Ustawowy wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychwww.vat.pl/stawki-amortyzacji/index.php

Baza KNR, kosztorysowanie, programy kosztorysowe

Baza KNR- wykaz katalogów dostatczanych z licencją programów WINBUDwww.winbud.pl/Winbud_kosztorys_Baza_KNR.htm

Dz.U.2003.207.2016 - Akt prawny - www.lex.pl

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-207-2016

Warszawa | oficjalny serwis stolicy Polski

"A" Wydawanie pozwoleń na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych...www.um.warszawa.pl/spis-alfabetyczny/sprawy_urzedowe

Jakie zawody obejmuje wykaz prac o szczególnym charakterze...

Zakład pracy jest zobowiązany prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-zawody-obejmuje-wykaz-prac-o-szczegolnym-charakterze

Gmina Parzęczew

Oficjalna strona Gminy Parzęczew. Parzęczew położony jest w północno - zachodniej części powiatu zgierskiego, w odległości 27 km od Łodzi.www.parzeczew.pl/