Masz pytanie?

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

6 2. Poj ęcia podstawowe Przez obiekty budowlane rozumie si ę konstrukcje poł ączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych...https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf

Gmina Rudnik

Urząd Gminy Rudnik ul. Kozielska 1 47-411 Rudnik k. Raciborza woj. śląskie tel. (32) 4106418 fax. (32) 4106418 w. 123 email: urzad[at]gmina-rudnik.plwww.gmina-rudnik.pl/

Tabela amortyzacji - wykaz rocznych stawek …

Objaśnienia: 1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, uważa się używanie tych środków...www.bizmaster.pl/blog/page/Tabela-amortyzacji-wykaz-rocznych-stawek-amortyzacyjnych.aspx

Gmina Dobroń

Wniosek na budowę drogi 2 lutego 2018 14:05 . Idąc śladem lat ubiegłym, 31 stycznia 2018 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o...www.dobron.ug.gov.pl/

Kodeks emerytalny V - static.presspublica.pl

rp.pl/prawo Poniedziałek D V 6 czerwca 2011 Kodeks emerytalny DZIAŁ I. W GÓRNICTWIE ∑ Prace pod ziemią DZIAŁ II. W ENERGETYCE ∑ Prace przy wytwarzaniu i...static.presspublica.pl/red/rp/pdf/prawo/warunki%20wczesniejszej%20emerytury.pdf

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

BHP przy pracach termomodernizacyjnych – BIOZ | …

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia robót termomodernizacyjnych są uregulowane prawnie. Ujęto je …https://behapeks.wordpress.com/2012/12/10/bhp-przy-pracach-termomodernizacyjnych-bioz/

Biuro projektowe Konstruktor - Wydawnictwo

Witamy na stronie naszego Wydawnictwa. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w zakresie budownictwa ze szczególnymbiurokonstruktor.com.pl/wydawnictwo

Jakie zawody obejmuje wykaz prac o szczególnym …

Zakład pracy jest zobowiązany prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-zawody-obejmuje-wykaz-prac-o-szczegolnym-charakterze?...

Warszawa | oficjalny serwis stolicy Polski

"A" Wydawanie pozwoleń na prowadzenie: prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych...www.um.warszawa.pl/spis-alfabetyczny/sprawy_urzedowe