Masz pytanie?

Części zdania - Sciaga.pl

CZĘŚCI ZDANIA podmiot orzeczenie dopełnienie przydawka i okolicznik METRYCZKA ORZECZENIA Do czego służy ta część zdania Wyraża czynność lub stansciaga.pl/tekst/49268-50-czesci_zdania

www.zs1.chrzanow.pl

- układa zdania z przysłówkami - wymienia przykłady przysłówków,... Dopełnienie i okolicznik dopełnienie, okolicznik, wykres zdania pojedynczego - wie,...www.zs1.chrzanow.pl/_files_/mosna_planwynikowysns5.doc

Nauka o języku. - Sciaga.pl

1 Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią zasada fonetyczna piszemy jak mówimy i słyszymy np nos woda pisać zasada morfologicznasciaga.pl/tekst/23899-24-nauka_o_jezyku