Masz pytanie?

Kiedy wymeldowanie z pobytu stałego jest …

Na obowiązek meldunkowy składają się trzy elementy: zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowanie się z takiego pobytu oraz …www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/301319987-Kiedy-wymeldowanie-z-pobytu-stalego-jest-uzasadnione.ht...

Wymeldowanie musi być właściwie uzasadnione - Prawo...

Do wójta gminy wpłynął wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego. W piśmie wskazano, że Piotr D. od ponad 20 lat przebywa poza granicami kraju i na stałe jest...samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawo_administracyjne/388457,Wymeldowanie-musi-byc-wlasciw...

Wymeldowanie dorosłego syna z mieszkania - …

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm., dalej jako „ustawa”) osoba...www.eporady24.pl/wymeldowanie_doroslego_syna_z_mieszkania,pytania,8,28,9474.html

Wymeldowanie w trybie administracyjnym - przesłanki...

Przesłanki wymeldowania w trybie administracyjnym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/697932,Wymeldowanie-w-trybie-administracyjnym-p...

wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej - …

Wymeldowanie zgonie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, może być dokonane na wniosek samego zainteresowanego ale …https://forum.infor.pl/topic/316728-wymeldowanie-bez-zgody-osoby-zameldowanej/

BIP

Symbol: Procedura : WSA 2.7: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy: WSA 2.28www.bip.torun.pl/umt_wydz.php?Kod=12&BaP=Wydz

Kto i kiedy może nas wymeldować? - Prawo i wymiar...

Obowiązek meldunkowy ciąży na osobie opuszczającej trwale miejsce dotychczasowego pobytu. Jeśli obowiązek ten dobrowolnie zrealizowany, wówczas organ gminy...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/988819,kto-moze-wymeldowac.html

Zgoda współwłaścicieli na zameldowanie - Serwis porad...

Szanowny Panie, Obowiązki związane z zameldowaniem określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z...prawo-porady.pl/artykuly,zgoda-wspolwlascicieli-na-zameldowanie,171.html

Materialne prawo administracyjne - wykłady - Sciaga.pl

I Materialne prawo administracyjne wykłady Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego któresciaga.pl/tekst/65868-66-materialne_prawo_administracyjne_wyklady

Czy może wymeldować mnie z mojego mieszkania...

jestem taka osoba tj.ex zona , wspolwlascicielka mieszkania z bylym i niestety mnie maz tez wymeldowal tj. Wykorzystal fakt, iz musielismy z dziecmi uciekac po...f.kafeteria.pl/temat/f24/czy-moze-wymeldowac-mnie-z-mojego-mieszkania-p_3622741