Masz pytanie?

Wymeldowanie - Prawo Administracyjne | Porady i usługi...

Charakter prawny obowiązku meldunkowego oraz skutki wymeldowania. Obowiązek meldunkowy polega m.in. na zameldowaniu, a także na wymeldowaniu się z miejsca pobytu...lexplay.pl/artykul/prawo_administracyjne/wymeldowanie

Kiedy można wymeldować z pobytu stałego/czasowego …

Kiedy można wymeldować z pobytu stałego/czasowego osobę nieobecną bez jej zgody?maszprawo.mikolowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=155

Wymeldowanie dorosłego syna z mieszkania - eporady24.pl

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm., dalej jako „ustawa”) osoba...www.eporady24.pl/wymeldowanie_doroslego_syna_z_mieszkania,pytania,8,28,9474.html

Wymeldowanie w trybie administracyjnym - przesłanki...

Przesłanki wymeldowania w trybie administracyjnym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/697932,Wymeldowanie-w-trybie-administracyjnym-p...

Dobrowolność opuszczenia lokalu a możliwość wymeldowania...

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje możliwość wymeldowania z mieszkania innej osoby. Zgodnie z art.15 ust. 2...przemocdomowa.com.pl/dobrowolnosc-opuszczenia-lokalu-a-mozliwosc-wymeldowania-osoby-z-mieszkani...

wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej - Sprawy...

Wymeldowanie zgonie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, może być dokonane na wniosek samego zainteresowanego ale …forum.infor.pl/topic/316728-wymeldowanie-bez-zgody-osoby-zameldowanej/

Konsekwencje braku meldunku - Serwis porad prawnych...

Szanowna Pani. Z brakiem meldunku, pod względem prawnym, może wiązać się odpowiedzialność za wykroczenie niedopełnienie obowiązku meldunkowego …prawo-porady.pl/artykuly,konsekwencje-braku-meldunku,395.html

Wniosek o wymeldowanie - Gotowe wzory pism - Prawo - …

Wniosek o wymeldowanie Liczba postów: 4 Grupa: Prawo http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor online …www.budnet.pl/Wniosek_o_wymeldowanie,Gotowe_wzory_pism,a=1222.html

Zniesienie obowiązku meldunkowego w 2016 r...

Zniesienie obowiązku meldunkowego w 2016 r. przewidział ustawodawca w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 nr 217 poz. 1427 z...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/681961,Zniesienie-obowiazku-meldunkowego-w-2016...

Biuro Obsługi Interesantów :: e-URZĄD Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Projekt...www.eurzad.szczecin.pl/chapter_51066.asp