Masz pytanie?

Kiedy wymeldowanie z pobytu stałego jest uzasadnione - W...

Na obowiązek meldunkowy składają się trzy elementy: zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowanie się z takiego pobytu oraz …www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/301319987-Kiedy-wymeldowanie-z-pobytu-stalego-jest-uzasadnione.ht...

Wymeldowanie musi być właściwie uzasadnione - Prawo...

Do wójta gminy wpłynął wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego. W piśmie wskazano, że Piotr D. od ponad 20 lat przebywa poza granicami kraju i na stałe jest...samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/prawo_administracyjne/388457,Wymeldowanie-musi-byc-wlasciw...

Kiedy można wymeldować z pobytu stałego/czasowego …

Kiedy można wymeldować z pobytu stałego/czasowego osobę nieobecną bez jej zgody?maszprawo.mikolowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=155

Wymeldowanie dorosłego syna z mieszkania - eporady24.pl

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm., dalej jako „ustawa”) osoba...www.eporady24.pl/wymeldowanie_doroslego_syna_z_mieszkania,pytania,8,28,9474.html

Wymeldowanie w trybie administracyjnym - przesłanki...

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/697932,Wymeldowanie-w-trybie-administracyjnym-p...

wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej - Sprawy...

Wymeldowanie zgonie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, może być dokonane na wniosek samego zainteresowanego ale …forum.infor.pl/topic/316728-wymeldowanie-bez-zgody-osoby-zameldowanej/

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - Ewidencja ludności i...

Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § …www.um.warszawa.pl/faq/ewidencja-ludnosci-i-dowody-osobiste

Kto i kiedy może nas wymeldować? - Prawo i wymiar...

Obowiązek meldunkowy ciąży na osobie opuszczającej trwale miejsce dotychczasowego pobytu. Jeśli obowiązek ten dobrowolnie zrealizowany, wówczas organ gminy...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/988819,kto-moze-wymeldowac.html

Biuro Obsługi Interesantów :: e-URZĄD Miasta Szczecin

Numer Tytuł procedury Kategoria; BOI-I: Zameldowanie na pobyt stały: Zameldowanie: BOI-II: Zameldowanie na pobyt czasowy: Zameldowanie: BOI-III: Sporządzenie aktu...www.eurzad.szczecin.pl/chapter_51066.asp

Czy może wymeldować mnie z mojego mieszkania...

jestem taka osoba tj.ex zona , wspolwlascicielka mieszkania z bylym i niestety mnie maz tez wymeldowal tj. Wykorzystal fakt, iz musielismy z dziecmi uciekac po...f.kafeteria.pl/temat/f24/czy-moze-wymeldowac-mnie-z-mojego-mieszkania-p_3622741