Masz pytanie?

Kompletne wzory wniosków o urlop... - Przepisowa mama

Permalink. Witam, urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Twój mąż musi wykorzystać go w ciągu 2 lat od urodzenia się...przepisowamama.pl/kompletne-wzory-wnioskow-o-urlop-macierzynski-oraz-o-urlop-macierzynski-i-rod...

Prawo pracy dla kobiet od A do Z. Przeczytaj nasz …

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownicy. W okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego nie jest dopuszczalne rozwiązanie umowy o pracę z...kobieta.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/325496,prawo-pracy-dla-kobiet-od-a-do-z-przeczytaj-nas...

WNIOSEK O OBNIŻENIE WYMIARU ETATU DLA …

Pracownik podpisując umowę o pracę, niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę, zobowiązuje się do wykonywania pracy w...kadrywpigulce.pl/wniosek-o-obnizenie-wymiaru-etatu-dla-uprawnionych-do-urlopu-wychowawczego/

Podział urlopu rodzicielskiego na części po 02.01.2016 r.

Wnioskowanie o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego Sam tryb w zasadzie nie uległ zmianie, albowiem prawodawca pozostawił wybór: ciągły urlop „rodzicielski...www.pckp.pl/podzial-urlopu-rodzicielskiego-na-czesci-po-02012016-r,4,4870

Zasady udzielania urlopu ojcowskiego 2016 - …

Od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski będzie można wykorzystać najpóźniej do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Ponadto urlopu ojcowskiego będzie...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/733013,Zasady-udzielani...

Test - Kadry i płace | Kadry i płace - kadrywpraktyce.pl

niepełnoetatowy pracuje, nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego, a jedynie na to, ile w danym dniu pracownik tego urlopu wykorzysta. Natomiast nie ma to...www.kadrywpraktyce.pl/test/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Uprawnienia zatrudnionych - parabole-asso.org

Uwaga! Czas urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą urodzenia dziecka, może być skrócony lub wydłużony o 3 tygodnie za zgodą lekarza lub położnej i...www.parabole-asso.org/pl/uprawnienia-zatrudnionych

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły - Eksperci w …

Urlop powinien być wykorzystany w ciągu roku kalendarzowego. Przesunięcie terminu urlopu – nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału następnego...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,32,urlop-wypoczynkowy-dyrektora...

Prawo pracy w Belgii - Strona główna

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio przez pracodawcę. Okres urlopu może być ustalany kolektywnie, wówczas jest...www.pracabelgia.com/prawo-pracy-w-belgii,2,2,857,802,857