Masz pytanie?

Kiedy pracownik zyskuje prawo do pierwszego urlopu...

Wskazany wyżej sposób obliczania urlopu proporcjonalnego stosuje się tylko w pierwszym roku kalendarzowym pierwszego zatrudnienia. Potem stosuje się już zasady ogólne, tj. z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik nabywa prawo do całego urlopu wypoczynkowego.www.infor.pl/prawo/bezrobotny/pierwsza-praca/85259,2,Kiedy-pracownik-zyskuje-prawo-do-pierwszeg...

Co wpisać w informacji o warunkach zatrudnienia w...

Zatrudniliśmy pracownika, który w 2015 r. w innym zakładzie wykorzystał już 21 dni urlopu wypoczynkowego. W czasie trwania umowy zawartej z naszym zakładem na okres próbny od 1 września do 30 listopada 2015 r. pracownik nie wykorzystał żadnego dnia urlopu wypoczynkowego.https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,INF0000000000000694129,Co-wpisac-w-informa...

Forum OSKKO

02.07.2013 · kasia1 11-07-2010 13:26:23 [#12] Nuczyciel ztrudniony na 15/20 etatu, poradnia, umowa na czas nieokreślony. Mam z godzin dyrektorskich do podziału, wynika, że czasowo trzeba zwiększyć na terapię psychologiczną w tym roku, więc chcę dać 2 ponadwymiarowe, czytam Ustawę i jasno z niej nie wynik, że nie można, jest …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43213

Obniżony wymiar czasu pracy albo urlop wychowawczy

Kończy mi się roczny urlop macierzyński i zastanawiam się, czy skorzystać z urlopu wychowawczego czy pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy. Proszę o informacje: do kiedy należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy (albo o obniżenie wymiaru), czy wychowawczy będzie płatny?https://www.prawo-pracy.pl/obnizony_wymiar_czasu_pracy_albo_urlop_wychowawczy-p-1292.html

Potrącenie alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia …

Przykład. Pracownik zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1 850 zł brutto.e-prawapracownika.pl/2497/potracenie-alimentacyjne-z-minimalnego-wynagrodzenia-w-2016/

Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop …

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu. Powyższe oznacza, iż do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego pracownika na przełomie marca i kwietnia wystarczy ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego dla części urlopu wykorzystywanego w marcu.https://www.kadrywpraktyce.pl/wszystko-o-obliczaniu-wynagrodzenia-urlopowego-zasady-i-przyklady...

Czas pracy osób z niepełnosprawnością - …

W przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością obowiązują szczególne regulacje dotyczące czasu pracy tych osób. Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności są ponadto uprawnione do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz do zwolnienia od pracy m.in. w celu wykonania …www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/32789

Porady prawne dla nauczyciela - Karta nauczyciela

Witam serdecznie. W trakcie urlopu wychowawczego nabyłam prawo do nagrody jubileuszowej po 20 latach pracy. Po zakończonym urlopie wychowawczym nie wypłacono mi w/w nagrody, ponieważ nie podjęłam pracy, tylko od razu przeszłam na roczny urlop bezpłatny w tej samej szkole ( a na urlopie bezpłatnym nie przysługują …kartanauczycielablog.pl/porady-prawne-dla-nauczyciela/

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć | Kadry …

Dzień dobry, Chciałam zapytać, jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę jeśli, umowa jest na 3 miesiące – na okres próbny. W umowie mam zapisane że mam okres wypowiedzenia 1 tydzień, w innych papierach 2 tygodnie.https://www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! NSZZ "Solidarność" otrzymuje pisemne Petycje dot. planowanych od 1 maja 2018 r. zmian w Dziale Zgodności.www.solidarnosc-tesco.pl/