Masz pytanie?

wymień przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki ro...

Wymień przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce. Przy każdym z nich postaw znak: plusem oznacz warunek korzystny dla rozwojuzadane.pl/zadanie/2987916

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

(imię i nazwisko) 1. Omów przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce: (0-2)www.profesor.pl/publikacja,26303,Sprawdziany-i-testy,SprawdzianRolnictwo-w-Polsce