Masz pytanie?

wymień przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki ro...

Wymień przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce. Przy każdym z nich postaw znak: plusem oznacz warunek korzystny dla rozwojuzadane.pl/zadanie/2987916

planeta nowa 3 zad.1-4 str.48 Pilne!na jutro!... - Zadane.pl

ZAD 1. Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa: + przewaga obszarów nizinnych +położenie w strefie umiarkowanej - duża zmienność pogody + długi okres wegetacyjnyzadane.pl/zadanie/3559570