Masz pytanie?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika | …

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? W artykule przedstawiono sposób ustalenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego oraz …https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-...

Wynagrodzenie chorobowe - Choroba wypadek - VAT.pl

Każdemu pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/choroba-wypadek--pracownicy-i-zus/wynagrodzenie-chorobowe--choroba-...

Wynagrodzenie uczniów - PIT.pl

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne.www.pit.pl/wynagrodzenie_uczniow_308.php

Odprawa dla pracownika – jak wyliczyć, ile się należy...

W artykule omówiono sposób ustalania wysokości odprawy pracownika, zwalnianego z przyczyn, niedotyczących pracownika. Sposób wyliczenia omówiono na przykładach.https://www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-jak-wyliczyc-ile-sie-nalezy-czesc-2/

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego …

14 dni w ciągu roku kalendarzowego - w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 1...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oskladkowanie-wynagrodzenia-chorobowego-pracownika-1921907.htm...

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla...

Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i z umów cywilno-prawnych (ćwiczenia): 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy oraz za inne okresy...www.polexpert.com.pl/s/0/kadry-i-place/kursy-zawodowe/dyplomowany-specjalista-ds-kadr-i-plac-wa...

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie przedsiębiorców od 1...

Nowy rok przyniósł zmiany również w zasadach naliczania przez ZUS zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla osób prowadzących działalność gospodarczą.prawowpracy.com/nowe-zasady-naliczania-zasilkow-chorobowych-i-macierzynski-dla-przedsiebiorcow-...

mojaSymfonia.pl Portal użytkowników Systemu …

Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT - 2, P IT - 11, PIT - 40, PIT - 4R, PIT - 8AR, PIT - 8C 4 Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji...www.mojasymfonia.pl/index.php?id=168&idi=79

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto - PIT.pl

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na...www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/

ZUS maksimum - Wynagrodzenia - vat.pl

ZUS maksimum: Istnieje górna granica podstawy wymiaru składek ZUS. Odnosi się ona wyłącznie do składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/wynagrodzenia--lista-plac/zus-maksimum--wynagrodzenia-7613/