Masz pytanie?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika | …

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? W artykule przedstawiono sposób ustalenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego oraz …https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenie-chorobowe-i-zasilki-chorobowe-pracownika-omowienie-...

Wynagrodzenie uczniów - PIT.pl

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne.www.pit.pl/wynagrodzenie_uczniow_308.php

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia – konsekwencje …

Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia w terminie, bądź zaniża jego wysokość? Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia.https://www.kadrywpraktyce.pl/opoznienie-w-wyplacie-wynagrodzenia-konsekwencje-dla-pracodawcy/

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego …

14 dni w ciągu roku kalendarzowego - w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 1...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oskladkowanie-wynagrodzenia-chorobowego-pracownika-1921907.htm...

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto - PIT.pl

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na...www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/

Kiedy należy ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku...

Podstawy wymiaru zasiłku zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie należy ustalać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (lub wynagrodzenia...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/547293,Kiedy-nalezy-ponownie-ustalic-podstawe-wymiaru-zas...

Podstawa wymiaru emerytur i rent - Emerytury - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/swiadczenia/emerytury/podstawa-wymiaru-emerytur-i-rent

Świadczenia przyznawane z funduszy a limit zwolnienia …

Limit zwolnienia podatkowego wynoszący 380 zł na rok kalendarzowy dotyczy zarówno świadczeń wypłacanych z zfśs, jak i z funduszu związków zawodowych. W obu...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/560803,Swiadczenia-przyznawane-z-funduszy-a-limit-zwolnie...

ZUS maksimum - Wynagrodzenia - vat.pl

ZUS maksimum: Istnieje górna granica podstawy wymiaru składek ZUS. Odnosi się ona wyłącznie do składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/wynagrodzenia--lista-plac/zus-maksimum--wynagrodzenia-7613/

mojaSymfonia.pl Portal użytkowników Systemu …

Zmiany wprowadzone w wersji 2006b. 1. Rozszerzenie obsługi wyliczania deklaracji umożliwiające pobieranie danych z deklaracji obliczonej za poprzedni okres.www.mojasymfonia.pl/index.php?id=168&idi=0