Masz pytanie?

Procedura postępowania powypadkowego... - bhp.abc.com.pl

W niniejszej publikacji Serwisu BHP zamieszono przykładową procedurę postępowania powypadkowego dla wypadku przy pracy spowodowanego naruszeniem przez...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/procedura-postepowania-powypadkowego-obejmuje-m-in-sporzadz...

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w sądownictwie Tomasz Rostkowski Wydawnictwo Rozwoju Kapitału Ludzkiego GURKL.plgurkl.pl/attachments/article/166/CS%20-%20opisy%20i%20warto%C5%9Bciowanie%20stanowisk%20w%20s%C...

ZUZP | Solidarność Dębica

Rozdział I Art. 1. Postanowienia wstępne. § 1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna został zawarty pomiędzy Firmąwww.solidarnosctcdebica.pl/zuzp/

Biegły powinien wyceniać, a nie rozstrzygać

W komentarzach nierzadko pojawiają się wpisy o nieuwzględnieniu przez biegłych składnika wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w postaci...xn--przesy-energii-lnc.pl/2013/08/23/biegly-powinien-wyceniac-a-nie-rozstrzygac/

Regulamin pracy. - Wzór - kadry.abc.com.pl

1.Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w...www.kadry.abc.com.pl/wzor1/-/akt/regulamin-pracy-1

Witamy w Ostrowitem! - Gmina Ostrowite

Oficialna strona Gminy Ostrowite. Informacje ogólne i wydarzenia.www.ostrowite.pl/

WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO...

ADR, Doradca ADR, DGSA, RID, IMDG, ISAO, Towary niebezpieczne, Materiały niebezpieczne, SDS, Doradztwo, BHP, PPOŻ, Ocena ryzyka, Karty charakterystyk, …www.towary-niebezpieczne.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=205

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

Dz.U.2003.207.2016 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-207-2016