Masz pytanie?

szkolenia Społeczny Inspektor Pracy - InfoBizTech

Program szkolenia. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) ustawowy cel działania SIP; struktura organizacyjna SIP w zakładzie pracy; Zadania SIP uprawnienia SIP-owcówwww.infobiztech.pl/szkolenia-spoleczny-inspektor-pracy.html

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących...

Wynagrodzenie do celów określenia dodatku wyrównawczego... o niewykonanie poleceń nakazowych inspektora pracy, zaleceń służby bhp i lekarza sprawującego...www.imp.lodz.pl/upload/bhp/szkolenie%20okresowe.doc

Dz.U.2016.191 - Akt - bhp.abc.com.pl

Dz.U.2016.191; 1994-09-02: zm. Dz.U.1994.27.96: art. 138: 1995-01-01: zm. Dz.U.1994.89.414: art. 106: 1996-01-01: zm.wyn.z: Dz.U.1995.141.692: art. 8 ust. 1: …www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2016-191-u

Dz.U.2009.211.1630 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie Określenie stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2009-211-1630

WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY …

znać przepisy i zasady bhp,... Wynagrodzenie do celów określenia dodatku wyrównawczego oblicza się według zasad... zamiast społecznego inspektora...www.imp.lodz.pl/upload/kasia/regulacje_prawne_szkolenie_bhp.doc