Masz pytanie?

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej …

Czytelników naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił główny inspektor pracy Roman Giedrojć red.www.siprp.pl/

Spóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy | BHP …

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego. Natomiastbhpvictoria.pl/spoznione-zgloszenie-wypadku-przy-pracy/

Procedura postępowania powypadkowego... - bhp…

W niniejszej publikacji Serwisu BHP zamieszono przykładową procedurę postępowania powypadkowego dla wypadku przy pracy spowodowanego naruszeniem przez...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/procedura-postepowania-powypadkowego-obejmuje-m-in-sporzadz...

Dz.U.2017.736 t.j. - Akt - bhp.abc.com.pl

Art. 1. [Zakres ochrony przeciwpożarowej] Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub...www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2017-736-t-j-

Przepisy bhp: Wszyscy wiedzą o ich istnieniu, ale są...

Czy plaster może się przeterminować? W ilu biurach kobiety w ciąży po czterech godzinach pracy przy komputerach robią przerwę? Z BHP w Polsce jest jak z...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1054466,przestrzeganie-przepisow-bhp-w-polsce....

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Okres odpoczynku | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Linki sponsorowane CZAS PRACY Rozdział 3 - Okresy odpoczynku Art. 132. §1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego...kodeks-pracy.org/VI-czas-pracy/okresy-odpoczynku