Masz pytanie?

Wynagrodzenie ryczałtowe przy umowie o dzieło - …

Pracuje na umowę o dzieło, z zamawiającym ustaliłem wynagrodzenie ryczałtowe, czy wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w wyniku poniesionych przez ze...www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/260882,Wynagrodzenie-ryczaltowe-przy-umowie-o-dziel...

Umowa o dzieło - VAT.pl

Umowa o dzieło: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty stosownego wynagrodzenia.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-o-dzielo--inne-formy-zatrudnienia-737...

Wynagrodzenie ryczałtowe – jak zawrzeć w umowie? - …

Wynagrodzenie ryczałtowe. O wynagrodzeniu ryczałtowym szczegółowo traktuje art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli strony umówiły się o...mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/700626,Wynagrodzenie-ryczaltowe-jak-zawrzec-w-umowie...

Zapłata przy umowie o dzieło - Usługi - Umowy - Infor.pl

Umowa o dzieło jest umową odpłatną i wzajemną. Oznacza to, że zamawiający w zamian za wykonane dzieło musi zapłacić przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie.www.infor.pl/prawo/umowy/uslugi/81873,Zaplata-przy-umowie-o-dzielo.html

Kontrakt menadżerski – czas pracy i wynagrodzenie

Blog o prawie pracy i ZUS... Wnioski: Z pewnością zauważyliście, że w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia kontrakt menadżerski posiada swoje plusy i minusy.e-prawopracy.pl/kontrakt-menadzerski-czas-pracy-i-wynagrodzenie/

Umowa o podwykonawstwo - Zamówienia publiczne - …

Umowa o podwykonawstwo. Kontynuując rozważania w przedmiocie umowy o roboty budowlane nie sposób pominąć zagadnień związanych z umową o podwykonawstwo.ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/zamowienia-publiczne/761512,Umowa-o-podwykonawstwo.html

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku …

Umowa zlecenie: Realia rynku sprawiły, że obecnie zlecenie stało się nie tylko formą wykonania umowy cywilnoprawnej, w ramach której przedsiębiorca przyjmuje...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Portale Orzeczeń realizują postulat udostępniania aktualnego orzecznictwa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Publikowane są orzeczenia z …orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane z …

Praktyka pokazuje, że umowa o roboty budowlane jest jedną z najbardziej skomplikowanych funkcjonujących w obrocie prawnym. Co warto wiedzieć...https://www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/7372-co-powinna-zawierac-umowa-o-roboty-budowlane-z-...

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/