Masz pytanie?

Umowa o dzieło z ZUSem - vat.pl

Umowa o dzieło: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty stosownego wynagrodzenia.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-o-dzielo--inne-formy-zatrudnienia-737...

Umowa o dzieło | Kodeks cywilny | Prawo cywilne

Tak,obecnie umowa o dzieło ma prawie takie konsekwencje,jak umowa o pracę.Różni się tylko nieobowiązkowością płacenia składek zdrowotnych i wypadkowych( z...www.kodeks-cywilny.org/III-zobowiazania/umowa-o-dzielo

Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło...

Umowa o pracę jest najczęściej spotykaną w praktycepodstawą świadczenia pracy. Jest ona czynnością prawną, która wyraża zgodny zamiar stron (pracodawcy i...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/umowa-o-prace-umowa-zlecenia-umowa-o-dzielo

Umowa o dzieło z montażem - Umowa o roboty budowlane

Problem umowy o dzieło z montażem był już rozstrzygany przed Sądem Najwyższym. Sąd rozważał, czy zobowiązanie się w umowie wobec generalnego wykonawcy do...umowaorobotybudowlane.pl/umowa-o-dzielo-z-montazem/

Umowa o dzieło rachunek • Umownie.pl

Kiedy zawierana jest umowa o dzieło rachunek do niej wystawia wykonawca dzieła w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac lub zgłoszenia żądania rachunku.www.umownie.pl/umowa_o_dzielo_rachunek

Umowa o dzieło | ifirma.pl

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Jest to zobowiązanie się do wykonania określonego dzieła oraz otrzymania zapłaty za nie. Dziełem tym jest określony rezultat.https://www.ifirma.pl/f-jak-firma-f-jak-fajne-zycie/umowa-o-dzielo.html

Wynagrodzenie umowne za wykonanie robót budowlanych …

1. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło W praktyce budowlanej i nawet w warunkach, kiedy zamawiający narzuca wykonawcy formę wynagrodzenia …www.bzg.pl/node/421

Wynagrodzenie ryczałtowe – jak zawrzeć w umowie? - ABC...

Wynagrodzenie ryczałtowe. O wynagrodzeniu ryczałtowym szczegółowo traktuje art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli strony umówiły się o...mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/700626,Wynagrodzenie-ryczaltowe-jak-zawrzec-w-umowie...

Umowa o koszenie trawnika – charakter prawny

Dzień dobry. 🙂 Orzeczenie, które powołałem dotyczy rozstrzygnięcia czy strony łączyła umowa o dzieło czy też umowa zlecenia. Umowa o dzieło nie podlega...umowaorobotybudowlane.pl/koszenie-trawnika/

WYNAGRODZENIE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE - …

WYNAGRODZENIE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE - czy w świetle obowiązującego prawa można je zmienić? Temat wynagrodzenia za roboty budowlane …www.remiz.com.pl/artykuly/wynagrodzenie-roboty-budowlane.pdf