Masz pytanie?

Umowa o dzieło - VAT.pl

Umowa o dzieło: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty stosownego wynagrodzenia.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-o-dzielo--inne-formy-zatrudnienia-737...

Umowa o dzieło a podatek dochodowy | praKreacja.pl

#2: Umowa o dzieło między osobą fizyczną, a przedsiębiorcą. Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą...https://prakreacja.pl/umowa-dzielo-podatek-dochodowy/

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - INFOR.pl

Umowa o świadczenie usług jest w praktyce utożsamiana z umową zlecenie, a często wręcz tak samo przez strony nazywana. Z kolei przedmiotem umowy o dzieło jest...ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/133752,Umowa-zlecenie-a-umowa-o-dzielo-czym-sie-roznia.html

Umowa o dzieło (2) | MSP.money.pl

Link do dokumentu: Zobacz i pobierz dokument: Stan na dzień: 2007-01-04 14:36:23 : Kategoria dokumentu: Umowy: Tytuł dokumentu: Umowa o dzieło (2)msp.money.pl/wzory-dokumentow/umowa;o;dzielo,39,4720,dokument.html

Umowa o roboty budowlane, czy jeszcze umowa o dzieło...

1. Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło w ujęciu historycznym. Przed wejściem w życie obowiązującej obecnie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/umowa-o-roboty-budowlane-czy-jeszcze-umowa-o-dzielo

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku VAT i...

Umowa o pracę: Umowa zlecenie: Wynagrodzenie minimalne: Ma zastosowanie jeżeli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy: Nie ma zastosowania.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Zryczałtowany podatek dochodowy a umowy o dzieło i...

Kiedy przy umowie zlecenie bądź umowie o dzieło trzeba zastosować zryczałtowany podatek dochodowy? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź to!https://poradnik.wfirma.pl/-zryczaltowany-podatek-dochodowy-przy-umowach-zlecenia-i-o-dzielo

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć?

Stałe składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Składniki wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za czas urlopu wypłacane...https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY - Usługi - infor.pl

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, …www.infor.pl/prawo/umowy/uslugi/293566,Umowa-o-roboty-budowlane-WZOR-UMOWY.html

ZAŁ CZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN …

ZAŁ CZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr...../2007 W dniu..... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48...www.bip.tbs.glucholazy.pl/files/zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy.pdf