Masz pytanie?

Wynagrodzenie ryczałtowe przy umowie o dzieło - …

Pracuje na umowę o dzieło, z zamawiającym ustaliłem wynagrodzenie ryczałtowe, czy wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w wyniku poniesionych przez ze...www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/260882,Wynagrodzenie-ryczaltowe-przy-umowie-o-dziel...

Umowa o dzieło - VAT.pl

Umowa o dzieło: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty stosownego wynagrodzenia.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-o-dzielo--inne-formy-zatrudnienia-737...

Kontrakt menadżerski – czas pracy i wynagrodzenie

Blog o prawie pracy i ZUS... Wnioski: Z pewnością zauważyliście, że w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia kontrakt menadżerski posiada swoje plusy i minusy.e-prawopracy.pl/kontrakt-menadzerski-czas-pracy-i-wynagrodzenie/

Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę. | Torotax

Oba ww. rodzaje źródeł przychodów są odrębnie zdefiniowane w ustawie o PDOF. Uwzględniając zasadę swobody zawieranych umów oraz cechy charakterystyczne dla...torotax.pl/umowa-zlecenia-zawarta-przez-przedsiebiorce/

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku …

Umowa zlecenie: Realia rynku sprawiły, że obecnie zlecenie stało się nie tylko formą wykonania umowy cywilnoprawnej, w ramach której przedsiębiorca przyjmuje...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Portale Orzeczeń realizują postulat udostępniania aktualnego orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Publikowane są orzeczenia z …orzeczenia.waw.sa.gov.pl/

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY - Usługi …

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w …www.infor.pl/prawo/umowy/uslugi/293566,Umowa-o-roboty-budowlane-WZOR-UMOWY.html

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło? - Gazeta …

W umowach o dzieło strony nie zawsze regulują przypadki, w których możliwe będzie odstąpienie. Nie muszą jednak tego czynić, bowiem przepisy Kodeksu cywilnego...www.pit.pl/kiedy-mozna-odstapic-od-umowy-o-dzielo--gazeta-podatkowa-11761/

Koszty uzyskania przychodu - PITy roczne 2017

PIT-y 2017: Przychód (wynagrodzenie brutto) przed odliczeniem ulg podatkowych, może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Koszty rozlicza się...www.pit.pl/koszty-uzyskania-pity-roczne/