Masz pytanie?

Grupa Koksztys | W jakiej sytuacji można odwołać …

Częstokroć darczyńcy, którzy dokonali darowizny, zadają sobie pytanie, w jakich sytuacjach mogą odwołać dokonaną darowiznę i czy w ogóle jest to możliwe.koksztys.pl/blog/w-jakiej-sytuacji-mozna-odwolac-darowizne/

Rozliczamy zleceniobiorcę - e-PODATNIK

Zaangażowanie zleceniobiorcy może stanowić dla podatnika atrakcyjniejszą od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę formę korzystania z cudzej pracy.www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7005/Rozliczamy_zleceniobiorce.html

Koszty uzyskania - PITy roczne 2012 - PIT.pl - Proste …

Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której...www.pit.pl/koszty-uzyskania-2012-pity-roczne/

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/1029/t/ustawa_z_dnia_23_kwietnia_1964_r__kodeks_cywilny.html