Masz pytanie?

Sposób określenia wynagrodzenia i warunków płatności …

Problematyka sposobu określania wynagrodzenia tytułem wykonania umów o roboty budowlane nie jest na gruncie obowiązujących przepisów jednoznaczna....www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sposob-okreslenia-wynagrodzenia-i-warunkow-platnosc...

Umowa zlecenia - pobierz bezpłatny druk - gutowska.pl

Umowa zlecenia jest jedną z najpopularniejszych umów zawieranych przez pracodawców. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie …gutowska.pl/umowa-zlecenia-pobierz-bezplatny-druk/

Umowa-zlecenie - poradnik.ngo.pl

Jak wyliczyć wartość umowy-zlecenia? Posłużymy się prostym przykładem – załóżmy, że mamy na dane „zlecenie” 1000,00 zł. Ile przy różnych...poradnik.ngo.pl/obliczanie-wynagrodzenia-umowa-zlecenie

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop …

W 2017 roku nastąpiła zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/751278,Jak-obliczyc-ekwiwalent-pieniezny-za-urlop-wypoczynko...

koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia - …

koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia. 06.07.2017 Opłacanie składek na Fundusz Pracy Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji...www.podatki.biz/i1349/koszty-uzyskania-przychodu-przy-umowie-zlecenia/koszty-uzyskania-przychod...

Koszty uzyskania - PITy roczne 2012 - Twój podatek

Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której...www.pit.pl/koszty-uzyskania-2012-pity-roczne/

Kalkulator wynagrodzeń 2000-2016 (płac) - Oblicz …

Kalkulator wynagrodzeń (płac) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość...www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html

Skutki używania samochodu prywatnego do celów …

Po pierwsze - umowa powinna określać, jakiego pojazdu będzie używał pracownik, wraz z podaniem pojemności skokowej silnika (dla celów określenia wysokości...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/skladniki_wynagrodzenia/59323,Skutki-uzywania-samochodu-pryw...

opodatkowanie ryczałtem 18% PIT - INFOR.pl

Współpracuję ze spółką z o.o. na podstawie umów zlecenia podpisywanych w zależnie od zapotrzebowania spółki zaświadczone przeze mnie usługi. W sierpniu...ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/295289,Umowy-zlecenia-do-200-zl-opodatkowanie-...

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w …

Przede wszystkim dziękuję za miłe słowa O prawie przewozowym rzeczywiście pisze się niewiele, zwłaszcza boleję nad brakiem publikacji naukowych, których o...www.transportoweprawo.pl/2011/odpowiedzialnosc-przewoznika-za-opoznienie-w-przewozie-drogowym-t...