Masz pytanie?

Wynagrodzenie ryczałtowe przy umowie o dzieło - …

Pracuje na umowę o dzieło, z zamawiającym ustaliłem wynagrodzenie ryczałtowe, czy wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w wyniku poniesionych przez ze...www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/260882,Wynagrodzenie-ryczaltowe-przy-umowie-o-dziel...

Co powinno znaleźć się w umowie o przeniesienie …

Wiemy, jak ważna jest wiedza o prawie autorskim w branży kreatywnej. Dlatego przygotowaliśmy poradnik: Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.lookreatywni.pl/kategorie/komunikacja/co-powinno-znalezc-sie-w-umowie-o-przeniesienie-autorskic...

Wynagrodzenie brutto i netto w okresie styczeń - VAT.pl

Kontrakty z twórcami (zarówno artystami, jak i architektami, redaktorami) zakładają często wynagrodzenie w części oparte o koszty ryczałtowe, w części...www.vat.pl/obliczanie-wynagrodzen-praca-z-przeniesieniem-praw-autorskich-w-jednej-umowie-10217/

Inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca w umowie o...

W dzisiejszych czasach uczestnicy obrotu gospodarczego, w tym przedstawiciele branży budowlanej, są zmuszeni do regulowania wzajemnych praw i obowiązków umowami o...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7299/Inwestor_generalny_wykonawca_i_podwykonawca...

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? - wynagrodzenia.pl

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?. Wielokrotnie w naszej redakcji spotykamy się z wątpliwościami dotyczącymi kwot brutto i netto. Niniejszy artykuł ma postać...https://wynagrodzenia.pl/artykul/jak-obliczyc-wynagrodzenie-netto

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku …

Składki ZUS przy umowie zlecenie i umowie o pracę. O ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych stanowi...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...

jestem przedstawicielem handlowym mam służbowy samochód. czas pracy w umowie mam 8h dziennie. czas pracy liczy mi się nie od wyjazdu z domu do pracy tylko od...kodeks-pracy.org/III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/ustalanie-wynagrodzenia-za-prace...

Jakie dodatki za pracę w porze nocnej - Czas pracy - …

Pracodawca może także zastosować wynagrodzenie ryczałtowe. Jednak tylko w przypadku pracowników stale pracujących poza zakładem pracy w porze nocnej.www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/72679,Jakie-dodatki-za-prace-w-porze-nocnej.html

GDY KOMORNIK WZYWA PRACODAWCĘ - koksztys.pl

Wielu przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników na podstawie umowy o pracę albo zleceniobiorców (czy wykonujących dzieło) na podstawie umowy cywilnoprawnej...koksztys.pl/blog/gdy-komornik-wzywa-pracodawce-jak-odpowiedziec/

Koszty uzyskania - PITy roczne 2012 - PIT.pl - Proste …

Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której...www.pit.pl/koszty-uzyskania-2012-pity-roczne/