Masz pytanie?

Wynagrodzenie ryczałtowe – jak zawrzeć w umowie? - ABC...

Wynagrodzenie ryczałtowe. O wynagrodzeniu ryczałtowym szczegółowo traktuje art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli strony umówiły się o...mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/700626,Wynagrodzenie-ryczaltowe-jak-zawrzec-w-umowie...

Wynagrodzenie brutto i netto w okresie styczeń - VAT.pl

Kontrakty z twórcami (zarówno artystami, jak i architektami, redaktorami) zakładają często wynagrodzenie w części oparte o koszty ryczałtowe, w części...www.vat.pl/obliczanie-wynagrodzen-praca-z-przeniesieniem-praw-autorskich-w-jednej-umowie-10217/

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? - wynagrodzenia.pl

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?. Wielokrotnie w naszej redakcji spotykamy się z wątpliwościami dotyczącymi kwot brutto i netto. Niniejszy artykuł ma postać...wynagrodzenia.pl/artykul/jak-obliczyc-wynagrodzenie-netto

Zapytaj prawnika… O ewidencję czasu pracy zleceniobiorców...

Tym samym podmiot zlecający usługi powinien być w stanie wykazać, że wypłacił wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ustawowo gwarantowana, a więc...poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2013021.html

Wynagrodzenie członka zarządu | Administrator24.info...

Wynagrodzenie. Zarząd na ogół otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest to zwykle ryczałtowe wynagrodzenie pieniężne. Możliwe (i często stosowane...www.administrator24.info/artykul/id153,wynagrodzenie-czlonka-zarzadu?print=1

CWPP - PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA, ZASIŁKI - Z...

PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA, ZASIŁKI - Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2017 ROKU - warsztaty dla praktyków + 1 OSOBA GRATIS!www.cwpp.pl/aktualnosc/300/

Umowa o dzieło - VAT.pl

Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy o pracę nie jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-o-dzielo--inne-formy-zatrudnienia-737...

Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...

jestem przedstawicielem handlowym mam służbowy samochód. czas pracy w umowie mam 8h dziennie. czas pracy liczy mi się nie od wyjazdu z domu do pracy tylko od...kodeks-pracy.org/III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/ustalanie-wynagrodzenia-za-prace...

Jakie dodatki za pracę w porze nocnej - Czas pracy - Praca...

Jakie dodatki za pracę w porze nocnej. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy w porze nocnej, przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia.www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/72679,Jakie-dodatki-za-prace-w-porze-nocnej.html

Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne...

Umowa o pracę jest najczęściej występującą podstawą zatrudnienia. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6500,jak-naliczac-i-oplacac-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-z...