Masz pytanie?

Wynagrodzenie ryczałtowe – jak zawrzeć w umowie? - ABC...

Wynagrodzenie ryczałtowe pozwala stronom umowy uzyskać pewność co do kwoty, którą będą musiały zapłacić lub otrzymają jako wynagrodzenie.mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/700626,Wynagrodzenie-ryczaltowe-jak-zawrzec-w-umowie...

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

Uwzględniając powyższe zasadnym jest pytanie czy dopuszczalne jest zlecanie robót dodatkowych w przypadku gdy w umowie podstawowej o wykonanie zamówienia...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,7185273,Wynagrodzenie_ryczaltowe_w_zamowieniach_publicznyc...

W jaki sposób liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę...

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w połowie miesiąca. Od kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia, czy od daty...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/404654,w_jaki_sposob_liczyc_okres_wypowiedzenia_umowy_o_prace.ht...

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie...

Pytanie Wygraliśmy przetarg na robotę budowlaną (budowa kanalizacji). W umowie jest przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe. Przeanalizowaliśmy dokumentację i np...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,10243380,Czy_zamawiajacy_moze_pomniejszyc_wynagrodzenie_r...

Wynagrodzenia - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Do roku 1977 najniższe wynagrodzenie stanowiło gwarantowany wszystkim pracownikom poziom łącznego wynagrodzenia w pełnym wymiarze czasu pracy.www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/

Umowa o prace - Sciaga.pl

Najczęściej podstawa nawiązania stosunku pracy miedzy pracownikiem i pracodawca jest umowa o prace. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się …sciaga.pl/tekst/34575-35-umowa_o_prace

Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS - VAT.pl - Proste...

Umowa o pracę: Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym, jaki nawiązuje się pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z art. 22§ 1 przez nawiązanie …www.vat.pl/pracownicy/

Jak stosować i liczyć terminy przewidziane w prawie pracy

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca ma obowiązek, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6428,jak_stosowac_i_liczyc_terminy_przewidziane_w_prawie_pracy.h...

Kadry i płace w teorii i praktyce - czas pracy...

Praktyczne porady kadrowe, wzory pism i umów, przykłady rozliczania wynagrodzeń, czasu pracy, informacje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracownikówwww.kadrywpraktyce.pl/

Wynagrodzenia wysokość zarobków w Polsce, wynagrodzenia...

Wynagrodzenia w małych miastach w 2013 roku. Połowa osób zatrudnionych w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy zarabiała w 2013 roku mniej …gazetapraca.pl/gazetapraca/0,74897.html