Masz pytanie?

Inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca w umowie o...

W dzisiejszych czasach uczestnicy obrotu gospodarczego, w tym przedstawiciele branży budowlanej, są zmuszeni do regulowania wzajemnych praw i obowiązków umowami o...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7299/Inwestor_generalny_wykonawca_i_podwykonawca...

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? - wynagrodzenia.pl

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?. Wielokrotnie w naszej redakcji spotykamy się z wątpliwościami dotyczącymi kwot brutto i netto. Niniejszy artykuł ma postać...https://wynagrodzenia.pl/artykul/jak-obliczyc-wynagrodzenie-netto

Wynagrodzenie członka zarządu | Administrator24.info...

Wynagrodzenie. Zarząd na ogół otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest to zwykle ryczałtowe wynagrodzenie pieniężne. Możliwe (i często stosowane...www.administrator24.info/artykul/id153,wynagrodzenie-czlonka-zarzadu?print=1

SPOSOBY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU …

Podatek od umowy o pracę jest obliczany według wzrastającej skali podatkowej - 19%, 30%, 40% podstawy opodatkowania. Spółka jako płatnik zobowiązana jest do...www.valor.pl/dp_publikacje/publikacja76.pdf

Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...

jestem przedstawicielem handlowym mam służbowy samochód. czas pracy w umowie mam 8h dziennie. czas pracy liczy mi się nie od wyjazdu z domu do pracy tylko od...kodeks-pracy.org/III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/ustalanie-wynagrodzenia-za-prace...

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku …

Składki ZUS przy umowie zlecenie i umowie o pracę. O ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych stanowi...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Jakie dodatki za pracę w porze nocnej - Czas pracy - …

Pracodawca może także zastosować wynagrodzenie ryczałtowe. Jednak tylko w przypadku pracowników stale pracujących poza zakładem pracy w porze nocnej.www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/72679,Jakie-dodatki-za-prace-w-porze-nocnej.html

Dodatek za nadgodziny w praktycznych przykładach - e …

Wynika z tego, iż pracownik świadczący pracę w podstawowym systemie czasu pracy, o którym mowa w przykładzie, w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy nie może...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3119/Dodatek_za_nadgodziny_w_praktycznych_przyklada...

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracowników w...

Czasem pracy w delegacji jest jedynie czas wykonywania obowiązków służbowych. Nie jest nim czas przejazdu. Wynagrodzenie normalne należy się jednak... - Pytania...https://www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/pytania-i-odpowiedzi/jak-prawidlowo-rozliczy...

WYROK - sn.pl

6 W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona pozwana wniosła o wydanie postanowienia o odmowie przyjęcia jej do rozpoznania, ewentualnie o jej oddaleniewww.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PK%20176-14-1.pdf