Masz pytanie?

Kontrakt menadżerski – czas pracy i wynagrodzenie

Akcentuję jeszcze raz fakt, że w umowie zarządczej należy z dużą dozą ostrożności precyzować ewentualne postanowienia, co do godzin, w jakich zarządca...e-prawopracy.pl/kontrakt-menadzerski-czas-pracy-i-wynagrodzenie/

Wynagrodzenie brutto i netto w okresie styczeń - VAT.pl

Kontrakty z twórcami (zarówno artystami, jak i architektami, redaktorami) zakładają często wynagrodzenie w części oparte o koszty ryczałtowe, w części...www.vat.pl/obliczanie-wynagrodzen-praca-z-przeniesieniem-praw-autorskich-w-jednej-umowie-10217/

Strona główna - BIP - Gmina Strawczyn

Mienie gminy Budżet gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Ocena władzy Polityka społeczno-gospodarcza Wykaz organizacji pozarządowych Rejestr Instytucji Kultury...www.strawczyn.4bip.pl/

umowa o dzieło – §Prawo pracy i nie tylko..

Dodatkowa praca. Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a chcesz podjąć dodatkową pracę to nie ma przeszkód żebyś to zrobił.https://prawopracyblog.wordpress.com/tag/umowa-o-dzielo/

Umowa zryczałtowana | Kadry i płace

Zawierając umowę zlecenia lub umowę o dzieło (na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.), zgodnie z art 30 ust.1 pkt 5a ustawy o PDOF, jesteśmy zobowiązani...https://kadryiplace.wordpress.com/2017/05/11/umowa-zryczaltowana/

Umowa o dzieło - VAT.pl

Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy o pracę nie jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-o-dzielo--inne-formy-zatrudnienia-737...

Umowa o dzieło | Blog Projektu Flexcore

Sens umowy o dzieło sprowadza się do tego, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania wyznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do...https://flexcore.wordpress.com/elastyczne-formy-zatrudnienia/umowa-o-dzielo/

Aktualności

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza do udziału w XXI INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH KWIDZYNA W DARTA O PUCHAR KCSiR, które...kcsir.pl/

Koszty uzyskania przychodu - PITy roczne 2015

Koszty ryczałtowe. Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w...www.pit.pl/koszty-uzyskania-2015-pity-roczne/

Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę. | Torotax

Oba ww. rodzaje źródeł przychodów są odrębnie zdefiniowane w ustawie o PDOF. Uwzględniając zasadę swobody zawieranych umów oraz cechy charakterystyczne dla...torotax.pl/umowa-zlecenia-zawarta-przez-przedsiebiorce/