Masz pytanie?

Aneksowanie umów o pracę w przypadku zmiany wysokości...

W jaki sposób zawrzeć w umowie o pracę informację o minimalnym wynagrodzeniu aby w przyszłych latach nie było konieczności wystawiania aneksów?www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/aneksowanie-umow-o-prace-w-przypadku-zmiany-wysokosci-wyn...

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

Uwzględniając powyższe zasadnym jest pytanie czy dopuszczalne jest zlecanie robót dodatkowych w przypadku gdy w umowie podstawowej o wykonanie zamówienia...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,7185273,Wynagrodzenie_ryczaltowe_w_zamowieniach_publicznyc...

Wynagrodzenie gwarantowane – Praca w UK

Wynagrodzenie gwarantowane określone umową. Jeśli wynagrodzenie gwarantowane jest uwzględnione w Twojej umowie o pracę, masz do niego pełne prawo.www.praca.org.uk/wynagrodzenie-gwarantowane

W jaki sposób liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę...

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w połowie miesiąca. Od kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia, czy od daty...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/404654,w_jaki_sposob_liczyc_okres_wypowiedzenia_umowy_o_prace.ht...

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie...

Pytanie Wygraliśmy przetarg na robotę budowlaną (budowa kanalizacji). W umowie jest przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe. Przeanalizowaliśmy dokumentację i np...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,10243380,Czy_zamawiajacy_moze_pomniejszyc_wynagrodzenie_r...

Praca w UK – Wszystko o pracy w Wielkiej Brytanii

W tym miejscu dowiesz się jak szukać pracy w UK, jak napisać prawidłowe CV i list motywacyjny oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poznaszwww.praca.org.uk/

Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS - VAT.pl - Proste...

Umowa o pracę: Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym, jaki nawiązuje się pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z art. 22§ 1 przez nawiązanie …www.vat.pl/pracownicy/

Kadry i płace w teorii i praktyce - czas pracy...

Praktyczne porady kadrowe, wzory pism i umów, przykłady rozliczania wynagrodzeń, czasu pracy, informacje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracownikówwww.kadrywpraktyce.pl/

Jak stosować i liczyć terminy przewidziane w prawie pracy

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca ma obowiązek, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6428,jak_stosowac_i_liczyc_terminy_przewidziane_w_prawie_pracy.h...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia...

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia. Umowa o prace i umowa zlecenia to dwa zupełnie różne typy umów. Sprawa niby jest oczywista, ale w praktyce właściwe...www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace/