Masz pytanie?

Wynagrodzenie kosztorysowe, a wynagrodzenie ryczałtowe w...

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do...www.sprawnik.pl/artykuly,10223,18844,wynagrodzenie-kosztorysowe-a-wynagrodzenie-ryczaltowe-w-um...

Wynagrodzenie ryczałtowe – jak zawrzeć w umowie? - ABC...

Wynagrodzenie ryczałtowe. O wynagrodzeniu ryczałtowym szczegółowo traktuje art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli strony umówiły się o...mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/700626,Wynagrodzenie-ryczaltowe-jak-zawrzec-w-umowie...

Podwyższone koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę

Ryczałtowe (limitowane) koszty ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. W przypadku, gdy podatnik poniósł wyższe...www.podatki.biz/artykuly/35_13190.htm

Wynagrodzenie brutto i netto w okresie styczeń - VAT.pl

Kontrakty z twórcami (zarówno artystami, jak i architektami, redaktorami) zakładają często wynagrodzenie w części oparte o koszty ryczałtowe, w części autorskie.www.vat.pl/obliczanie-wynagrodzen-praca-z-przeniesieniem-praw-autorskich-w-jednej-umowie-10217/

Mniejsze obciążenia przy umowie zleceniu i o dzieło

Trzeba pamiętać o charakterystycznych cechach obydwu tych umów i o tym, jakie są ich skutki. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zobowiązuje się do wykonania...zus.pox.pl/arts/Mniejsze-obciazenia-przy-umowie-zleceniu-i-o-dzielo.htm

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? - wynagrodzenia.pl

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?. Wielokrotnie w naszej redakcji spotykamy się z wątpliwościami dotyczącymi kwot brutto i netto. Niniejszy artykuł ma postać...wynagrodzenia.pl/artykul/jak-obliczyc-wynagrodzenie-netto

Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło...

Umowa o pracę jest najczęściej spotykaną w praktycepodstawą świadczenia pracy. Jest ona czynnością prawną, która wyraża zgodny zamiar stron (pracodawcy i...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/umowa-o-prace-umowa-zlecenia-umowa-o-dzielo

Wynagrodzenie członka zarządu | Administrator24.info...

Wynagrodzenie. Zarząd na ogół otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest to zwykle ryczałtowe wynagrodzenie pieniężne. Możliwe (i często stosowane) …www.administrator24.info/artykul/id153,wynagrodzenie-czlonka-zarzadu?print=1

Umowa zlecenie a składki ZUS - Wszystko o podatku VAT i...

Umowa o pracę: Umowa zlecenie: Wynagrodzenie minimalne: Ma zastosowanie jeżeli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy: Nie ma zastosowania.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-737...

Charakterystyka i rodzaje umów - Administracja - Pozostałe...

ZAGADNIENIA WSTĘPNE. Umowa o pracę jest najbardziej znaną i najczęściej stosowaną formą zatrudniania. Jest również najbardziej korzystną dla podejmującego...www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/administracja/14519-charakterystyka_i_rodzaje_um%C3%B3w...