Masz pytanie?

Wybrane wynalazki i osiągnięcia medyczne w XX i XXI wieku

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...historia.na6.pl/wybrane_wynalazki_i_osiagniecia_medyczne_w_xx_i_xxi_wieku

Wynalazki XIX wieku - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

Wiek XIX przyniósł niesamowicie szybki rozwój nauki i techniki. Osiągnięcia naukowo-techniczne szybko wykorzystano w przemyśle, komunikacji,www.sciaga.pl/tekst/48822-49-wynalazki_xix_wieku

WYNALAZKI XX WIEKU - XX wiek - Historia - Bryk.pl

Najbardziej charakterystycznymi cechami rozwoju nauki i techniki w XX wieku jest szybkość i wysoka specjalizacja. Zapoczątkowany w XIX wiekuwww.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek/13905-wynalazki_xx_wieku.html

KOMUNIKOWANIE SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY XXI WIEKU

10 Dlatego też tegoroczny tom monografii naukowej „Edukacja XXI wieku” – Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, został poświĒconywww.wsb.net.pl/sites/default/files/web/uczelnia/wydawnictwo/komunikowanie_sie_w_spoleczenstwie_...

Wynalazki starożytności - Historia. Militaria. Konflikty.pl

Ludzie przez całą epokę starożytności wymyślali wynalazki, aby pomagały im lepiej i wygodniej żyć. Czy my teraz, w XXI wieku, moglibyśmy żyć bez tych...www.konflikty.pl/a,424,Starozytnosc,Wynalazki_starozytnosci.html

Wynalazki w starożytnych Chinach - Strona główna...

Rozwój cywilizacji na terenie starożytnych chin doprowadził do pojawienia się wielu wynalazków naukowych i technicznych, o których europejczycy dowiedzielihistoria.na6.pl/wynalazki_w_starozytnych_chinach

Niektóre wynalazki i odkrycia

Opracowanie Niektóre wynalazki i odkrycia, Wiedza o społeczeństwie, Szkoła podstawowa, Historiahistoria.opracowania.pl/niekt%C3%B3re_wynalazki_i_odkrycia/

My i historia-demart..Sprawdzian z Postępowy wiek XIX...

Zobacz 4 odpowiedzi na pytanie: My i historia-demart..Sprawdzian z Postępowy wiek XIX..czego powinnam się z tego działu nauczyć aby dostać bardzodobrą ocenę?zapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,3188341,My_i_historiademartSprawdzian_z_Postepowy_wiek_XIXcz...

Który z wynalazków jest dla mnie najważniejszy i dlaczego ?

Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Który z wynalazków jest dla mnie najważniejszy i dlaczego ?zapytaj.onet.pl/Category/002,019/2,11413983,Ktory_z_wynalazkow_jest_dla_mnie_najwazniejszy_i_dl...

Choroby cywilizacyjne XXI wieku - Publikacje

Choroby cywilizacyjne XXI wieku. Człowiek - czy potrafi wygrać z każdą chorobą? Choroby cywilizacyjne XXI wieku. Choroby cywilizacyjne i społeczne w równym...www.publikacje.hdwao.pl/choroby_cywilizacyjne_XXI_wieku.php