Masz pytanie?

KAFETERIA - OB wynik 60 - co oznacza ? - Forum dla kobiet

to bardzo zły wynik. coś się dzieje w twoim organizmie: stan zapalny, nowotwór, infekcja bakteryjna.f.kafeteria.pl/temat/f9/ob-wynik-60-co-oznacza-p_3887499

Przegląd Urologiczny - Metody diagnostyczne stosowane w...

Babjuk i wsp. przedstawili wyniki badań porównujących rolę testów BTA, cytologii oraz testów UBC Rapid i UBC IRMA w wykrywaniu raka pęcherza moczowego [3].www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1403

Stany przednowotworowe w ginekologii • Postępy Nauk...

Streszczenie Stany przednowotworowe sromu i pochwy to zmiany, w obrębie których częściej dochodzi do rozwoju nowotoworów złośliwych niż w tkance zdrowej.www.czytelniamedyczna.pl/4500,stany-przednowotworowe-w-ginekologii.html