Masz pytanie?

wypadek w drodze do pracy, a GUS i ZUS - Różne tematy...

wypadek w drodze do pracy, a GUS i ZUS - napisał w Różne tematy: WitamCzy wypadek w drodze do pracy należy ujmować w sprawozdaniu Z-KW i wysłać go do …forum.infor.pl/topic/140964-wypadek-w-drodze-do-pracy-a-gus-i-zus/

Świadczenia przysługujące za wypadek w drodze do pracy lub...

Na wstępie podkreślić trzeba, że pojęcia wypadek w drodze do pracy lub z pracy i wypadek przy pracy nie są tożsame. Są one zdefiniowane w różnych ustawach i...praca.gazetaprawna.pl/porady/12694,swiadczenia-przyslugujace-za-wypadek-w-drodze-do-pracy-lub-z...

Wypadek w drodze do pracy i z pracy - bhp.abc.com.pl

1. Wypadek w drodze do pracy i z pracy Zgodnie z postanowieniem art. 57b w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wypadek-w-drodze-do-pracy-i-z-pracy

Wypadek w drodze z pracy a wynagrodzenie... - e-PODATNIK

Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. Czy na podstawie karty wypadku i zwolnienia lekarskiego mogę wypłacić wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 …e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/9116/Wypadek_w_drodze_z_pracy_a_wynagrodzenie_pracownik...

Wypadek samochodowy w drodze powrotnej z pracy...

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie należy mylić z wypadkiem przy pracy, nie są to bowiem pojęcia tożsame.www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=8427

wypadek rowerowy w drodze do pracy - Odszkodowania Forum

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania...www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=3881

wypadek w drodze do pracy, jakie dokumenty... - INFOR.pl

Po wypadku w drodze do pracy lub z pracy łatwiej o świadczenia z ZUS . Pracownik, który uległ nieszczęśliwemu zdarzeniu przed pracą albo po niej, ma prawo do...forum.infor.pl/topic/62440-wypadek-w-drodze-do-pracy-jakie-dokumenty/

Choroba wypadek - Pracownicy i ZUS - vat.pl

Choroba, wypadek: Pracodawca wypłaca z własnych środków wynagrodzenie czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z...www.vat.pl/chorobowe/

Czy ZUS ma kompetencję do uznawania zdarzenia za wypadek...

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy ZUS może uznawać zdarzenie za wypadek przy pracy? Spotkałem się z praktyką, że po sporządzeniu protokołu...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-zus-ma-kompetencje-do-uznawania-zdarzenia-za-wypadek-pr...

Na jakie świadczenia może liczyć osoba, która uległa...

Na jakie świadczenia może liczyć osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy. Osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-chorobowy/86088,Na-jakie-swiadczenia-moze-liczyc-osoba-ktora...