Masz pytanie?

Wypadek przy pracy z winy pracownika-Kadry-rp.pl

Wynika to z art. 21 ust. 1 ustawy wypadkowej. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków...www4.rp.pl/artykul/811462-Wypadek-przy-pracy-z-winy-pracownika.html