Masz pytanie?

Umowa najmu i dzierżawy — podobieństwa i różnice

NAJEM . Umowa najmu dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczeń woli stron. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/umowa_najmu_i_dzierzawy_podobienstwa_i_roznice-a_2383.htm

Czy dofinansowanie otrzymane od kontrahenta podlega...

W umowach najmu pojawiają się postanowienia, zgodnie z którymi wynajmujący zobowiązuje się uiścić na rzecz najemcy dofinansowanie. Najemca dofinansowanie to...www.vat.pl/1301-czy-dofinansowanie-otrzymane-od-kontrahenta-podlega-opodatkowaniu-vat-10753/

Komu przysługuje mieszkanie komunalne? - eporady24.pl

Przydział mieszkania komunalnego. Moja ciocia otrzymała wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego. Powodem był fakt, iż ciocia nie mieszka w tym lokalu od...www.eporady24.pl/komu_przysluguje_mieszkanie_komunalne,artykuly,18,120,1180.html