Masz pytanie?

Wejście w najem mieszkania komunalnego przez wnuka

Faktycznie Kodeks cywilny wyklucza wstąpienie w stosunek najmu przez wnuczkę, po śmierci babci z mocy prawa. „Art. 691. § 1. W razie śmierci najemcy lokalu...www.prawo-mieszkaniowe.info/wejscie_w_najem_mieszkania_komunalnego_przez_wnuka,26,p.html