Masz pytanie?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony > Prawo pracy

Umowa o pracę na czas określony generalnie daje mniej uprawnień dla pracownika w razie próby zwolnienia go przez pracodawcę. Po pierwsze pracodawca nie musi...polki.pl/we-dwoje/wypowiedzenie;umowy;o;prace;na;czas;okreslony,artykul,2176.html

Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenia umowy o pracę

W przypadku likwidacji stanowiska pracy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę z pracownikiem. Aby jednak to nastąpiło, muszą być spełnione określone...www4.rp.pl/artykul/770360-Likwidacja-stanowiska-pracy-a-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html

Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia umowy o...

Likwidacja stanowiska pracy jest jedną z przyczyn uzasadniających wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Istnieje szereg wymogów jakie...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/680954,Likwidacja-stano...

Rozwiązanie umowy o pracę - adwokat Wrocław

Bardzo często czytelnicy bloga zwracają się do mnie z pytaniem, czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę trzeba pracować. W takich wypadkach moja …wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - wzór...

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika materiały PR. W trakcie wykonywania pracy w ramach umowy o pracę może się zdarzyć sytuacja, w której …nf.pl/kariera/wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika,,51777,208

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór z omówieniem

Pobierz za darmo wzór druku wypowiedzenie umowy o pracę w formacie PDF lub DOC.poradnik.wfirma.pl/-wzor-wypowiedzenie-umowy-o-prace-z-omowieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do odprawy > Prawo pracy

Nie uszczegółowiła Pani powodu wypowiedzenia. Odprawa odprawa przysługuje zarówno w razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę, jak również w razie...www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/10559-Wypowiedzenie-umowy-o-prace-a-prawo-do-odprawy.html

Podstawa prawna do rozwiązania umowy o pracę z powodu...

Podstawa prawna: art. 30 Kodeksu pracy . Warto skorzystać z tych szkoleń: Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracęeduself.pl/Blog/Porady-ksiegowe/Podstawa-prawna-do-rozwiazania-umowy-o-prace-z-powodu-likwidacj...

Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika...

W zależności od okoliczności, wypowiadając umowę o pracę, pracodawca może wskazać na przyczyny leżące po stronie pracownika, oraz na te o charakterze...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/694255,Zwolnienie-z-przyczyn-niedotycz...

wypowiedzenie umowy o prace z przyczyn dotyczących...

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem Dr Jana Piątkowskiego Bydgoszcz 2001 Spis treści Wstęp Rozdział I Pojęcie, rodzaje i funkcje wypowiedzenia umowy o pracę.sciaga.pl/tekst/23963-24-wypowiedzenie_umowy_o_prace_z_przyczyn_dotyczacych_pracodawcy