Masz pytanie?

ROZWIĄZANIE UMOWY NA CZAS OKREŚLONY WZÓR - wypowiedzenie...

Wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe tylko wtedy, gdy przy zawieraniu tej umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały...www.prawnik-online.eu/porady-prawne/rozwiazanie-umowy-na-czas-okreslony---wzor-z-omowieniem

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Gazetapraca.pl

Zgodnie z prawem strony stosunku pracy mogą rozwiązać w trybie natychmiastowym każdą umowę o pracę, lecz tylko wtedy, gdy zachodzą wyjątkowe przyczyny i inne...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488546,Rozwiazanie_umowy_o_prace_bez_wypowiedzenia.html

Skutki naruszenia obowiązków przez chorego pracownika...

W razie niezdolności do pracy z powodu choroby nieobecność pracownika w zakładzie pracy jest usprawiedliwiona. Pracownik musi jednak w ściśle określonym...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1052,skutki_naruszenia_obowiazkow_przez_chorego_pracownika.html

Kadry i płace - Urlopy, zasiłki, listy płac, umowy i wiele...

Urlopy, zasiłki, listy płac, umowy i wiele innych... Najpopularniejsze. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Przykład praktyczny z komentarzemwww.kadrywpraktyce.pl/

Ważne terminy przy rozwiązaniu umowy o pracę - Rozwiązanie...

Rozwiązanie umowy o pracę oznacza, że pracownika i pracodawcę przestaje łączyć stosunek pracy. Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron, w...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/284387,Wazne-terminy-przy-rozwiazaniu-umowy-o-prace....

Kiedy następuje wygaśnięcie umowy o pracę?

Wygaśnięcie umowy o pracę jest jednym ze sposobów ustania stosunku pracy. W praktyce nie jest to sytuacja częsta, jednakże jeżeli wystąpi, stosunek pracy...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;nastepuje;wygasniecie;umowy;o;prace,20,...

Zwolnienie się pracownika w trybie art. 55 par. 1[1] K.p...

Pracownik ma prawo rozwiązać swoją umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec...www.przepisnabiznes.pl/porady-prawne/zwolnienie-sie-pracownika-w-trybie-art-55-par-11-kp.html

Prawa pracownika w Niemczech - Startseite

Styczeń 2015. Płaca minimalna dla kierowców w Niemczech . Niemcy zawieszają płacę minimalną dla przewozów tranzytowych . Dalejanwalt.net.pl/prawapracownika.html

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę - Serwis dla firm msp...

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Kodeks pracy szczegółowo reguluje długość okresów wypowiedzenia oraz...msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/tajniki;wypowiedzenia;umowy;o;prace,170,0,349098.html

Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego...

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w przypadku ciężkiego naruszenia...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wygasniecie-umowy-o-prace-z-powodu-tymczasowego-aresztowa...