Masz pytanie?

Kiedy następuje wygaśnięcie umowy o pracę?

Wygaśnięcie umowy o pracę jest jednym ze sposobów ustania stosunku pracy. W praktyce nie jest to sytuacja częsta, jednakże jeżeli wystąpi, stosunek pracy...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;nastepuje;wygasniecie;umowy;o;prace,20,...

Zwolnienie się pracownika w trybie art. 55 par. 1[1] K.p...

Pracownik ma prawo rozwiązać swoją umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec...www.przepisnabiznes.pl/porady-prawne/zwolnienie-sie-pracownika-w-trybie-art-55-par-11-kp.html

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę - Kadry i płace w...

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem …www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Kadry i płace w teorii i praktyce - czas pracy...

Urlopy, zasiłki, listy płac, umowy i wiele innych... NAJNOWSZE. Wolne za pracę w niedzielę a dodatki za nadgodziny; Dzień wolny za pracę w sobotę, niedzielę...www.kadrywpraktyce.pl/

Porzucenie pracy przez pracownika - Poradnik Pracownika

Czy rolnik podejmujący pracę traci świadczenia przysługujące z KRUS? W artykule odpowiadamy, jakiego zatrudnienia mogą podejmować się osoby ubezpieczone w...poradnikpracownika.pl/-porzucenie-pracy-przez-pracownika

Umowa o pracę – Praca w UK

Warunki umowy o pracę. Istnieją różne rodzaje warunków określonych umową o pracę. Niektóre z nich nie muszą być zawarte na piśmie. Powinieneś znać...www.praca.org.uk/umowa-o-prace

PAIiIZ | Prawo pracy | Inwestycje w Polsce

3b. Rozwiązanie za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje w wyniku złożenia oświadczenia woli przez pracownika lub przez...www.paiz.gov.pl/prawo/prawo_pracy

Świadczenie rehabilitacyjne a możliwość rozwiązania umowy...

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę. Uzyskanie przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego ma istotne znaczenie dla ochrony jego zatrudnienia.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/356737,Swiadczenie-rehabilitacyjn...

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ... - bhp.org.pl

Natychmiastowe rozstanie z pracodawcą Nie tylko pracodawca, ale i pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ten ostatni może to zrobić, kiedy...www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer

Kolejność zwolnień i okresy wypowiedzenia – Praca w UK

Odprawa. W niektórych wypadkach pracodawca może w Twojej umowie o pracę zawrzeć informację o odprawie. Oznacza to, że Twój pracodawca może wręczyć Ci...www.praca.org.uk/kolejnosc-zwolnien-i-okresy-wypowiedzenia