Masz pytanie?

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron …

Dokument rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron to pismo, dzięki któremu pracownik może bardzo szybko rozwiązać umowę z pracodawcą bez...dokumenty.nf.pl/dokument/rozwiazanie-umowy-o-prace-na-mocy-porozumienia-stron-7235-550863

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – wzór …

Poprzez wypowiedzenie umowy o pracę możliwe jest rozwiązanie umowy w większości przypadków: jeśli strony wiąże umowa zawarta na czas nieokreślony, na …kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/694791,Wypowiedzenie-umowy-o-prace-prz...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Zdarza się, iż pracodawca, mając podstawy do wypowiedzenia pracownikowi umowę o pracę albo chcąc …www.kadrywpraktyce.pl/czy-pracownik-moze-odwolac-swoja-zgode-na-rozwiazanie-umowy-za-porozumien...

Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak skutecznie... - nf.pl

Wypowiedzenie za porozumieniem stron. Pracownikowi, który dostał propozycję pracy w innej firmie, często zależy na szybszym rozwiązaniu dotychczasowej umowy...nf.pl/kariera/wypowiedzenie-umowy-o-prace-jak-skutecznie-pozegnac-sie-z-firma,,51158,208

Odchodzę! Czyli jak napisać wypowiedzenie - wzór

W jaki sposób napisać wypowiedzenie umowy o pracę lub zawrzeć z pracodawcą porozumienie stron rozwiązujące umowę.prawowpracy.com/odchodze-czyli-jak-napisac-wypowiedzenie/

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu pracownika...

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop wypoczynkowy. Zasadą jest, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom przebywającym na urlopach...www.kadrywpraktyce.pl/rozwiazanie-umowy-o-prace-w-trakcie-urlopu-pracownika/

Aneks do umowy o pracę. Modyfikacja zapisów w umowie jest...

Zasadą jest, że umowy o pracę na czas określony nie podlegają wypowiedzeniu.źródło: ShutterStock Zawarta między stronami (pracodawcą i pracownikiem) umowa...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/903228,aneks-do-umowy-o-prace-wzor-dokumentu.h...

Czy pracownica przechodząca na emeryturę musi pisać...

Czy pracownica przechodząca na emeryturę musi pisać wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem? Jak powinno wyglądać takie …www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/czy-pracownica-przechodzaca-na-emeryture-musi-pisa/3312

Zatrudnienie > Umowy > Wzory dokumentów > Money.pl

Zatrudnienie, Umowy, Wzory dokumentów... Kontrakt menedżerski: Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnejmsp.money.pl/wzory-dokumentow/zatrudnienie,79,wzory_dokumentow.html

Czy prawo do emerytury może być podstawą wypowiedzenia?

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w kwietniu 2016 r. nabędę prawo do powszechnej emerytury. Czy pracodawca w związku z tą okolicznością może...https://poradnikpracownika.pl/-prawo-do-emerytury-a-wypowiedzenie-umowy