Masz pytanie?

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony - wzór...

Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/697914,Rozwiazanie-umowy-o-prace-na-cz...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze wskazanych w kodeksie pracy sposobów zakończenia stosunku pracy. Może do niego dojść poprzez...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673830,Rozwiazanie-umow...

Odchodzę! Czyli jak napisać wypowiedzenie - wzór

W jaki sposób napisać wypowiedzenie umowy o pracę lub zawrzeć z pracodawcą porozumienie stron rozwiązujące umowę.prawowpracy.com/odchodze-czyli-jak-napisac-wypowiedzenie/

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę - kadrywpraktyce.pl

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem …www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Jak napisać wypowiedzenie? - PRAWO W PRACY

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę. Wzór wypowiedzenia. Wzór porozumienia stron.prawowpracy.com/jak-napisac-wypowiedzenie/

Aneks do umowy o pracę. Modyfikacja zapisów w umowie jest...

Zasadą jest, że umowy o pracę na czas określony nie podlegają wypowiedzeniu.źródło: ShutterStock Zawarta między stronami (pracodawcą i pracownikiem) umowa...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/903228,aneks-do-umowy-o-prace-wzor-dokumentu.h...

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę | Kadry i płace

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak ustalić prawo do zasiłku chorobowego dla zwalnianego pracownika? Ile wyniesie zasiłek chorobowy?www.kadrywpraktyce.pl/zasilek-chorobowy-po-rozwiazaniu-umowy-o-prace/

Zatrudnienie > Umowy > Wzory dokumentów > Money.pl

Zatrudnienie, Umowy, Wzory dokumentów... Kontrakt menedżerski: Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnejmsp.money.pl/wzory-dokumentow/zatrudnienie,79,wzory_dokumentow.html

Kadrowe > Wzory dokumentów > Money.pl

Kadrowe, Wzory dokumentów... Ankieta personalna dla kandydata na pracownika: Dane osobowe: Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiegomsp.money.pl/wzory-dokumentow/kadrowe,343,wzory_dokumentow.html

Świadectwo pracy - Prostowanie i wydawanie odpisu...

Świadectwo pracy - Prostowanie tryb postępowania. W przypadku, gdy świadectwo pracy okaże się niekompletne lub informacje zawarte w nim będą błędne...poradnikprzedsiebiorcy.pl/-swiadectwo-pracy-prostowanie-i-wydawanie-odpisu-swiadectwa-pracy-cz-...