Masz pytanie?

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?

Każde wypowiedzenie umowy o pracę, nawet naruszające przepisy prawa, jest skuteczne. W tym przypadku pracownik nie ma racji. Jakkolwiek ewidentnie naruszył …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/41/Czy_ustne_wypowiedzenie_umowy_o_prace_jest_skute...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Kodeks pracy

Porozumienie o rozwiązanie umowy o pracę podpisane 17.01.2017, z przyczyn niedotyczących pracownika, gdzie strony uzgodniły, że od 18 stycznia do …kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę - Praca i finanse...

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie ciąży jest niezgodne z przepisami prawa. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy będącej w ciąży …polki.pl/praca-i-finanse/praca,ciaza-a-wypowiedzenie-umowy-o-prace,10390002,artykul.html

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez...

Opis Zgodnie z przepisami prawa pracy umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez wypowiedzenie albo przez rozwiązanie bez …www.infor.pl/prawo/umowy/wzory-umow/f,100,Rozwiazanie-umowy-o-prace-przez-pracownika-bez-wypowi...

Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę - Kodeks pracy

w ciągu ilu dni czeka dostarczyć zwolnienie lekarskie żeby nie miał prawa rozwiązać umowy o pracękodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/przepisy-ogolne-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace

Powrót zastępowanego pracownika skutkuje rozwiązaniem...

1. Spór o charakter prawny Regulacja odnosząca się do umowy o pracę na czas zastępstwa została wprowadzona do polskiego prawa nieco ponad 10 lat temu, na …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/powrot-zastepowanego-pracownika-skutkuje-rozwiazaniem-umowy...

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - Praca i...

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony zależy od tego na jaki okres została zawarta. Powszechnie przyjmuje się, że jeśli taka umowa była zawarta na...polki.pl/praca-i-finanse/porady-prawne,wypowiedzenie-umowy-o-prace-na-czas-okreslony,10052176,a...

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć | Kadry i płace

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem okazuje się...www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Jak uniknąć błędu przy rozwiązywaniu umowy o pracę...

Pracodawca, chcąc doręczyć wypowiedzenie umowy p. Janowi, który przebywa w domu, postanowił zamiast wysyłać mu ten dokument za pośrednictwem poczty...www.centrumrekrutacyjne.pl/artykuly/porady-prawne-i-finansowe/jak-uniknac-bledu-przy-rozwiazywa...

Aneks do umowy o pracę - Materiały - Porady prawne

Aneks do umowy o pracę. Pod pojęciem aneksu do umowy o pracę rozumie się zgodne oświadczenia pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracodawca i pracownik w...www.eporady24.pl/aneks_do_umowy_o_prace,mt,2,72,45.html