Masz pytanie?

Wypowiedzenie zlecenia przez zleceniobiorcę – wzór - Umowy...

Wypowiedzenie zlecenia przez zleceniobiorcę – wzór. Umowa zlecenia jest funkcjonującą na szeroko pojętym rynku pracy umową, traktowaną jako swego rodzaju...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/674087,Wypowiedzenie-zlecenia-...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór...

Wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron może zostać złożony przez pracodawcę bądź pracownika. Pobierz wzór z omówieniem!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-za-porozumieniem-stron-wzor-z-om...

Rachunek do umowy zlecenia – wzór rozliczenia | Kadry …

Na prośbę naszych czytelników publikujemy wzór rachunku do umowy zlecenia oraz jego rozliczenia. Rachunek możesz pobrać TUTAJ, zapoznaj się jednak wcześniej z...https://www.kadrywpraktyce.pl/rachunek-do-umowy-zlecenia-wzor-rozliczenia/

Odchodzę! Czyli jak napisać wypowiedzenie - wzór

W jaki sposób napisać wypowiedzenie umowy o pracę lub zawrzeć z pracodawcą porozumienie stron rozwiązujące umowę.prawowpracy.com/odchodze-czyli-jak-napisac-wypowiedzenie/

Strona 2 - Wypowiedzenie umowy o pracę bez …

Strona 2 - Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów. Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia/2

Wypowiedzenie - okresy wypowiedzenia, rozwiązanie umowy...

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę w 2017 roku? Wypowiedzenie umowy o prace może być złożone zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.kadry.infor.pl/wypowiedzenie/

UMOWA ZLECENIE - wzory, porady, przepisy.

Wszystko na temat: umowy zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, wypowiedzenie.www.umowa-zlecenie.com/

Zerwanie umowy zlecenie | Praca.fm

Zasady wypowiedzenia umowy zlecenie przez pracownika i pracodawcę.www.praca.fm/zerwanie-umowy-zlecenie/

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa zlecenia …

W artykule omówiono różnice między umowami zlecenia a umowami o pracę. Przedstawiono jak poprawnie zawrzeć umowę zlecenia, aby nie narażać się na uznanie...https://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-p...

Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę - e - …

art. 30 § 1 pkt 1 – na mocy porozumienia stron, art. 30 § 1 pkt 2 – przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o...e-prawapracownika.pl/703/podstawa-prawna-rozwiazania-umowy-o-prace/