Masz pytanie?

Co to są wyrazy bliskoznaczne , i co to sa wyrazy pokrewne?

Zobacz 22 odpowiedzi na pytanie: Co to są wyrazy bliskoznaczne , i co to sa wyrazy pokrewne?zapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,2048790,Co_to_sa_wyrazy_bliskoznaczne__i_co_to_sa_wyrazy_pok...

Synonim podobny • Słownik synonimów do słowa podobny

Słowo podobny posiada 66 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa podobny: analogiczny, pokrewny, porównywalny, zbieżny, zbliżony, równorzędny...synonim.net/synonim/podobny

Synonim bliski • Słownik synonimów do słowa bliski

Słowo bliski posiada 178 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa bliski: zażyły, przyjacielski, niedaleki, poufały, krewny, sąsiedni, serdeczny, kuzynsynonim.net/synonim/bliski

Zad 1 . Do słowa tolerancja dopisz wyrazy bliskoznaczne...

zad 1 . Do słowa tolerancja dopisz wyrazy bliskoznaczne. [ jak najwięcej wyrazów ] zad 2 . Utwórz wyrazy pokrewne od słowa tolerancja. zad 3 . Podaj przykład...zadane.pl/zadanie/1255826

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - Język polski

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - sprawdziany kompetencji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.www.edi.edu.pl/o-nas/57

(s.1-10) A. Przykładowe dyktanda: Dyktando szkolne 2004

Szkolny Konkurs Ortograficzny II etap Kod ucznia …… 12. 03. 2004 1. Przepisz podane wyrazy, zmieniajc tam, gdzie to potrzebne litery podaneapps.tvkdiana.pl/psp2rns/pub/dork/Testy%20i%20dyktanda%20ortograficzne.pdf

Test „słownikowy” – utrwalenie materiału...

Test „słownikowy” – utrwalenie materiału językowego przed sprawdzianem kompetencji w klasie VI 1. Wyrażenie serdeczny palec znajdziesz wwww.profesor.pl/publikacja,22740,Sprawdziany-i-testy,Test-8222slownikowy8221-8211-utrwalenie-ma...

Test diagnozujący dla uczniów klas I gimnazjum

2.Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne: - droga..... -góra..... - dom..... 3.Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o...www.profesor.pl/mat/n10/pokaz_material_tmp.php?plik=n10/n10_a_dzierza_040505_1.php&id_m=107...

Gramatyka języka polskiego - Sciaga.pl

1 Części zdania orzeczenie czasownikowe i imienne a Ozeczenie naj częściej jesat wyrażone czasownikiem w formie osobowej w różnych czasach i trybach np Areksciaga.pl/tekst/33657-34-gramatyka_jezyka_polskiego

Sposoby wykorzystania frazeologii w rozwijaniu sprawności...

Edux.pl: Sposoby wykorzystania frazeologii w rozwijaniu sprawności językowych i artykulacyjnychwww.edukacja.edux.pl/p-1662-sposoby-wykorzystania-frazeologii-w-rozwijaniu.php