Masz pytanie?

Co to są wyrazy bliskoznaczne , i co to sa wyrazy pokrewne?

Zobacz 22 odpowiedzi na pytanie: Co to są wyrazy bliskoznaczne , i co to sa wyrazy pokrewne?zapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,2048790,Co_to_sa_wyrazy_bliskoznaczne__i_co_to_sa_wyrazy_pok...

Synonim słowa znaczący - wyraz bliskoznaczny

Tagi: synonimy słowa znaczący:: znaczący wyrazy bliskoznaczne:: synonim wyrazu (frazy, terminu, wyrażenia,powiedzenia) znaczący:: inne formy słowa...www.synonimy.proffnet.com/znaczacy.html

Synonim podobny • Słownik synonimów do słowa podobny

Słowo podobny posiada 66 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa podobny: analogiczny, pokrewny, porównywalny, zbieżny, zbliżony, równorzędny...synonim.net/synonim/podobny

Motywacja, przywodztwo i terminy pokrewne. - Sciaga.pl

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - sprawdziany kompetencji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.www.sciaga.pl/tekst/35811-36-motywacja_przywodztwo_i_terminy_pokrewne

Program poprawy sprawnośc - Zespół Szkół w Szewni Górnej

Swobodnie tworzy wyrazy pokrewne; Stosuje właściwe znaki interpunkcyjne;... Do podanych niżej rzeczowników dopisz wyrazy bliskoznaczne z ramki. szorstki-...www.zsz-szewniagorna.neostrada.pl/publikacje/23.EK..doc

PROPOZYCJE DYKTAND I ĆWICZEŃ DO REALIZACJI NA KÓŁKU...

ĆWICZENIE 10 Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne, w których „ch... Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne, rozpoczynające się od...www.spslupia.cal24.pl/publikacje/ortogr.doc

Rodziny wyrazów / Słowotwórstwo - SuperKid

J. polski dla uczniów szkoły podstawowej - Słowotwórstwo. Uczymy się rozpoznawać rodziny wyrazów.www.superkid.pl/rodziny-wyrazow-cwiczenia

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka...

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej Wymagania dostosowane są do programu nauczania języka pols...www.profesor.pl/publikacja,9390,Program-nauczania,Wymagania-edukacyjne-na-poszczegolne-oceny-z-...

Test diagnozujący dla uczniów klas I gimnazjum

2.Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne: - droga..... -góra..... - dom..... 3.Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o...www.profesor.pl/mat/n10/pokaz_material_tmp.php?plik=n10/n10_a_dzierza_040505_1.php&id_m=107...

Program zajęć rewalidacyjnych - EDUKACJA, Publikacje...

Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy szóstej upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to...www.edukacja.edux.pl/p-3383-program-zajec-rewalidacyjnych.php