Masz pytanie?

Co to są wyrazy bliskoznaczne , i co to sa wyrazy pokrewne?

Zobacz 22 odpowiedzi na pytanie: Co to są wyrazy bliskoznaczne , i co to sa wyrazy pokrewne?zapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,2048790,Co_to_sa_wyrazy_bliskoznaczne__i_co_to_sa_wyrazy_pok...

Synonim podobny • Słownik synonimów do słowa podobny

Słowo podobny posiada 66 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa podobny: analogiczny, pokrewny, porównywalny, zbieżny, zbliżony, równorzędny...synonim.net/synonim/podobny

Zagadnienia maturalne - nauka o języku - Sciaga.pl

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI - sprawdziany kompetencji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.www.sciaga.pl/tekst/40408-41-zagadnienia_maturalne_nauka_o_jezyku

Synonim bliski • Słownik synonimów do słowa bliski

Słowo bliski posiada 178 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa bliski: zażyły, przyjacielski, niedaleki, poufały, krewny, sąsiedni, serdeczny, kuzynsynonim.net/synonim/bliski

Program poprawy sprawnośc - Zespół Szkół w Szewni Górnej

Swobodnie tworzy wyrazy pokrewne; Stosuje właściwe znaki interpunkcyjne;... Do podanych niżej rzeczowników dopisz wyrazy bliskoznaczne z ramki. szorstki-...www.zsz-szewniagorna.neostrada.pl/publikacje/23.EK..doc

Rodziny wyrazów / Słowotwórstwo - SuperKid

J. polski dla uczniów szkoły podstawowej - Słowotwórstwo. Uczymy się rozpoznawać rodziny wyrazów.www.superkid.pl/rodziny-wyrazow-cwiczenia

Gramatyka języka polskiego - Sciaga.pl

definicje pojęć z podstawy: wyrazy bliskoznaczne. pojęcia spoza podstawy:... pojęcia spoza podstawy: wyrazy pokrewne O dobrym wychowaniu M. Dańkowska,...www.sciaga.pl/tekst/33657-34-gramatyka_jezyka_polskiego

Program zajęć rewalidacyjnych - EDUKACJA, Publikacje...

Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy szóstej upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to...www.edukacja.edux.pl/p-3383-program-zajec-rewalidacyjnych.php

Sprawdzian z języka polskiego - klasa IV

Sprawdzian z języka polskiego Zakres wiadomości i umiejętności – klasa IV Imię i nazwisko:..... 1. Do podanych rzeczowników...www.edukacja.edux.pl/p-12477-sprawdzian-z-jezyka-polskiego-klasa-iv.php

Rekrutacja na rok szkolny 2014 - 2015! - SPK w Irlandii

Rekrutacja na rok szkolny 2014 - 2015! Ruszają zapisy na nowy rok szkolny. Wszystkich chętnych zapraszamy w każdy tydzień w soboty w godzinach 15.30 - 16.00.www.szkolawlimerick.pl/podstrony/rekrutacja.htm