Masz pytanie?

Wyrejestrowanie rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego …

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego daje możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia. Jak wygląda wyrejestrowanie rodziny z ubezpieczenia?https://www.infakt.pl/blog/wyrejestrowanie-rodziny-z-ubezpieczenia-zdrowotnego/

Zgłoszenie do ubezpieczenia - NFZ

Uwaga! Przypominamy, że w przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub...www.nfz-szczecin.pl/cwoor_zgloszenie_do_ubezpieczenia.htm

Platforma Usług Elektronicznych - zus.pl

Platforma Usług Elektronicznych. Zawartość | Wyszukaj. Wprowadzenie: Słownik pojęćhttps://www.zus.pl/portal/pomoc/portal_pdf_content_dyn.html

Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego …

Podstawa prawna. Od 1 stycznia 2013 ulegają zmianie zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych. Zmiany te wejdą na podstawie ustawy o …https://www.ifirma.pl/blog/pracownicy/zmiany-w-zglaszaniu-do-ubezpieczenia-zdrowotnego-czlonkow...

404 Podana strona nie istnieje - Stopka - ZUS

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub...www.zus.pl/web/guest/-/strona-logowania

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne | Ministerstwo …

Wykaz tytułów, z którymi wiąże się obowiązek ubezpieczenia. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: osoby, które spełniają warunki do objęcia...www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/obowiazkowe-ubezpieczen...

IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne - formularze, druki...

Programy Przedsiębiorstwa Informatycznegoo IPS przeznaczone do wypełniania formularzy urzędowychips-infor.com.pl/index.php?art=moduly_n&gru=20

Kody tytułów ubezpieczeń - PIT.pl

Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na podstawie kodów ubezpieczeniowych organ identyfikuje ubezpieczonego lub płatnika składek oraz...www.pit.pl/kody-tytulow-ubezpieczen-2014-13990/

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich - Zasiłek …

Należy przede wszystkim podkreślić, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności …www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-chorobowy/290628,Zasady-wystawiania-zwolnien-lekarskich.html

[WSR] Świadczenia wychowawcze - 500PLUS (NOWY …

pobierz nowy okres - oŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czŁonka rodziny osiĄgniĘtych w roku kalendarzowym poprzedzajĄcym okres …https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/_WSR___WIADCZENIA_WYCHOWAWCZE___NOWY_OKRES__2017_2018_.asp