Masz pytanie?

Wyrejestrowanie członka rodziny pracownika z ZUS...

Dowiedz się kiedy należy wyrejestrować z ZUS członka rodziny pracownika. Więcej informacji w Poradniku wFirma.plporadnik.wfirma.pl/-kiedy-wyrejestrowac-z-zus-czlonka-rodziny-pracownika

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny pracownika

Podstawa prawna. art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.)www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/10000/Wyrejestrowanie_z_ubezpieczen_czlonkow_rodzin...

Wyrejestrowanie ucznia z ubezpieczenia zdrowotnego

Pytanie: Proszę o wskazówkę, z jaka datą powinnam wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownica ubezpiecza zdrowotnie swoje dziecko...www.portalkadrowy.pl/zus/dokumentacja-zus/dokumentacja-zgloszeniowa/wyrejestrowanie-ucznia-z-ub...

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Na płatniku składek ciąży obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej.www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&menu=3&id_sprawy=182&pomoc=3

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako...

Czy na przykład osobę taką jak konkubina będziemy mogli zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka naszej rodziny? Okazuje się, że nie ma takiej...www.infakt.pl/kogo_mozna_zglosic_do_ubezpieczenia_zdrowotnego_jako_czlonka_rodziny

Nowe zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia...

Co do zasady obowiązek zgłoszenia członka rodziny spoczywa na osobie ubezpieczonej. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy osoba ubezpieczona …www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-zasady-zglaszania-czlonkow-rodziny-do-ubezpieczenia-...

Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział...

Drukuj Nie znalazłem strony (er404) Copyright © Narodowy Fundusz Zdrowia. SIW NFZwww.nfz-szczecin.pl/zgloszenie_do_ubezpieczenia.htm

Błędy popełniane w dokumentach zgłoszeniowych …

Po miesiącu zatrudnienia w firmie ROBOT S.A. ubezpieczona wyszła za mąż i zmieniła nazwisko z Jaworska na Mirecka. Zmianę nazwiska osoby ubezpieczonej płatnik...www.portalfk.pl/nowosci/bledy-popelniane-w-dokumentach-zgloszeniowych-ubezpieczonego-244054

NetTAX - Druki IPS - 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

UWAGA!!!: Do poprawnego wyświetlania formularzy druków potrzebne są programy "DRUKI IPS", "Biuro Rachunkowe IPS" i "Formularze IPS" Zobacz...www.nettax.pl/serwis/druki/menu/druki_ips_02.htm

Zmianę adresu zamieszkania członka rodziny należy zgłosić...

Zmianę adresu zamieszkania członka rodziny należy zgłosić tylko wówczas, gdy adres jest inny niż osoby ubezpieczonejwww.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zmiane-adresu-zamieszkania-czlonka-rodziny-nalezy-zglosic...