Masz pytanie?

Nowe zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia...

Co do zasady obowiązek zgłoszenia członka rodziny spoczywa na osobie ubezpieczonej. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy osoba ubezpieczona …www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-zasady-zglaszania-czlonkow-rodziny-do-ubezpieczenia-...

Zgłoszenie do ubezpieczenia - NFZ

Uwaga! Przypominamy, że w przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub...www.nfz-szczecin.pl/cwoor_zgloszenie_do_ubezpieczenia.htm

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Poniżej możesz zapoznać się z przedmiotem spraw dotyczących danego profliu: Po tej stronie prezentujemy początek opisu każdej sprawye-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3

Program Płatnik 10.01 - pue.zus.pl

Lp. FUNKCJA OPIS 1. Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika …pue.zus.pl/documents/10181/7cef784d-219e-4014-a91b-4a9604cc9e3e

Ubezpieczenie zdrowotne / ABC Pacjenta / Dla Pacjenta...

W związku z wejściem w życie, z dniem 20 września 2008r., przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o...www.nfz-kielce.pl/dla-pacjentow/abc-pacjenta/ubezpieczenie-zdrowotne/

Program Płatnik 10.01 - pue.zus.pl

3. Weryfikacje dokumentów zgłoszeniowych opierają się wyłącznie na danych pobranych z ZUS, ponieważ reguły IPP nie zastąpią algorytmów przetwarzania danych...pue.zus.pl/documents/10181/20997c22-fff6-4231-9150-8b5a08d11e58

Kody tytułów ubezpieczeń 2015 - VAT.pl

Kody tytułów ubezpieczeń 2015, kody ubezpieczeniowe 2015... Kody ubezpieczeniowe: Kod pracy w szczególnych warunkach: 01. prace bezpośrednio przy przeróbce...www.vat.pl/kody-tytulow-ubezpieczen-10051/

Kody tytułów ubezpieczeń 2015 - PIT.pl

Kody tytułów ubezpieczeń 2015, kody ubezpieczeniowe 2015... Kody ubezpieczeniowe: Kod pracy w szczególnych warunkach: 01. prace bezpośrednio przy przeróbce...www.pit.pl/kody-tytulow-ubezpieczen-2014-13990/

Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne...

PRZYKŁAD: ZLECENIE PLUS UMOWA O PRACĘ 2 stycznia 2007 r. firma A zawarła umowę zlecenia z mężczyzną na okres od 2 stycznia do 31 marca 2007 r. z …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6500,jak-naliczac-i-oplacac-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-z...

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw - …

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz Pracownik socjalny, menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego...www.polexpert.com.pl/s/0/kadry-i-place/kursy-zawodowe/dyplomowany-kurs-kadrowo-placowy-od-podst...