Masz pytanie?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny pracownika

Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/10000/Wyrejestrowanie_z_ubezpieczen_czlonkow_rodzin...

Nowe zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia...

Co do zasady obowiązek zgłoszenia członka rodziny spoczywa na osobie ubezpieczonej. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy osoba ubezpieczona …www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-zasady-zglaszania-czlonkow-rodziny-do-ubezpieczenia-...

Strona główna - ZUS

Renty z tytułu niezdolności do pracy; Renta rodzinna; Renta socjalna; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...https://beta.zus.pl/

Zwolnionego pracownika trzeba wyrejestrować z ubezpieczeń...

Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca jako płatnik składek powinien wyrejestrować byłego pracownika z ubezpieczeń. Pracodawca powinien również...https://www.experto24.pl/zus-i-place/dokumentacja-zus/zwolnionego-pracownika-trzeba-wyrejestrow...

Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków...

Podstawa prawna. Od 1 stycznia 2013 ulegają zmianie zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych. Zmiany te wejdą na podstawie ustawy o …https://www.ifirma.pl/blog/pracownicy/zmiany-w-zglaszaniu-do-ubezpieczenia-zdrowotnego-czlonkow...

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Poniżej możesz zapoznać się z przedmiotem spraw dotyczących danego profliu: Po tej stronie prezentujemy początek opisu każdej sprawye-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3

Program Płatnik 10.01 - pue.zus.pl

Lp. FUNKCJA OPIS 1. Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika …pue.zus.pl/documents/10181/7cef784d-219e-4014-a91b-4a9604cc9e3e

Rozliczenia z ZUS - co warto wiedzieć | ifirma.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na...https://www.ifirma.pl/blog/prowadzenie-biznesu-blog/rozliczenia-z-zus-co-warto-wiedziec.html

Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na...

Aby uzyskać wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie...https://www.pit.pl/ustalanie-dochodu-rodziny-dla-celow-przyznania-500-zl-na-pierwsze-dziecko--g...

Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa...

Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa platforma komunikacji online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznychdocplayer.pl/5170944-Praca-z-danymi-z-zus-w-interaktywnym-platniku-plus-nowa-platforma-komunika...