Masz pytanie?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny pracownika

Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/10000/Wyrejestrowanie_z_ubezpieczen_czlonkow_rodzin...

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny należy przekazać do ZUS - w formie obowiązującej danego płatnika składek, tj.: elektronicznie - poprzez transmisję...e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&id_sprawy=182

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Poniżej możesz zapoznać się z przedmiotem spraw dotyczących danego profliu: Po tej stronie prezentujemy początek opisu każdej sprawye-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&id_sprawy=368

Program Płatnik 10.01 - pue.zus.pl

Lp. FUNKCJA OPIS 1. Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika …pue.zus.pl/documents/10181/7cef784d-219e-4014-a91b-4a9604cc9e3e

Serwis ZUS - Wyniki wyszukiwania

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1361&searchString=formularz&zakres=4

Program Płatnik 10.01 - pue.zus.pl

3. Weryfikacje dokumentów zgłoszeniowych opierają się wyłącznie na danych pobranych z ZUS, ponieważ reguły IPP nie zastąpią algorytmów przetwarzania danych...pue.zus.pl/documents/10181/20997c22-fff6-4231-9150-8b5a08d11e58

Kody tytułów ubezpieczeń 2015 - VAT.pl

Kody tytułów ubezpieczeń 2015, kody ubezpieczeniowe 2015... Kody ubezpieczeniowe: Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem: 01 10. pracownik podlegający...www.vat.pl/kody-tytulow-ubezpieczen-10051/

Serwis ZUS - Wyniki wyszukiwania

zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1361&searchString=p%B3atnik&zakres=4

Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne...

PRZYKŁAD: ZLECENIE PLUS UMOWA O PRACĘ 2 stycznia 2007 r. firma A zawarła umowę zlecenia z mężczyzną na okres od 2 stycznia do 31 marca 2007 r. z …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6500,jak-naliczac-i-oplacac-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-z...

Prawo do zasiłku opiekuńczego - ZUS wyjaśnia

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu...www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/prawo-do-zasilku-opiekunczego-zus-wyjasn...