Masz pytanie?

Serwis ZUS - Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z...

Ubezpieczenia społeczne i składki, System ubezpieczeń społecznych w Polsce, Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, …www.zus.pl/default.asp?p=3&id=120

ZUS ZCNA

7 W polu 01 – wpisz: 1 – jeśli zgłaszasz członka rodziny uprawnionego do świadczeń z ubezpieczenia zdro- wotnego, 2 – jeśli członek rodziny utracił...www.zus.pl/pliki/poradniki/ZUS_ZCNA.pdf

Składka na FGŚP za członka rodziny w spółce... - pckp.pl

PCKP to firma oferująca szkolenia z zakresu : płatnika, prawa pracy, czasu pracy, ubezpieczeń społecznychwww.pckp.pl/skladka-na-fgsp-za-czlonka-rodziny-w-spolce-cywilnej,4,2616

Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków...

Podstawa prawna. Od 1 stycznia 2013 ulegają zmianie zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych. Zmiany te wejdą na podstawie ustawy o …www.ifirma.pl/blog/pracownicy/zmiany-w-zglaszaniu-do-ubezpieczenia-zdrowotnego-czlonkow-rodziny...

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Poniżej możesz zapoznać się z przedmiotem spraw dotyczących danego profliu: Po tej stronie prezentujemy początek opisu każdej sprawye-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&id_sprawy=368

Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej - e-PODATNIK

Przykład Jan Nowak z dniem 26 lutego 2007 r. zrezygnował z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej. Wobec tego płatnik...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/11987/Ubezpieczenie_zdrowotne_czlonka_rady_nadzorcz...

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec ZUS - Bankier.pl

Każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek zgłosić w ZUS do ubezpieczeń. Co miesiąc musi też rozliczać za nią składki...www.bankier.pl/wiadomosc/Jakie-sa-obowiazki-pracodawcy-wobec-ZUS-1630517.html

Program Płatnik 10.01 - pue.zus.pl

Lp. FUNKCJA OPIS 1. Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika …pue.zus.pl/documents/10181/4e0cbeaf-7d70-451e-bac6-b4de40db3f0a

Kody tytułów ubezpieczeń 2015 - PIT.pl

Kody tytułów ubezpieczeń 2015, kody ubezpieczeniowe 2015... Kody ubezpieczeniowe: Kod pracy w szczególnych warunkach: 01. prace bezpośrednio przy przeróbce...www.pit.pl/kody-tytulow-ubezpieczen-2014-13990/

Dz.U.1998.149.982 - Akt prawny - abc.com.pl

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-1998-149-982