Masz pytanie?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny pracownika

Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/10000/Wyrejestrowanie_z_ubezpieczen_czlonkow_rodzin...

ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń – jak wypełnić

3 CZEGO SŁUŻY DOKUMENT ZUS ZWUA?DO Formularz ZUS ZWUA wypełnia się w celu: wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń, zgłoszenia korekty danych o...www.zus.pl/pliki/poradniki/ZUS_ZWUA.pdf

Nowe zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia...

Co do zasady obowiązek zgłoszenia członka rodziny spoczywa na osobie ubezpieczonej. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy osoba ubezpieczona …www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/nowe-zasady-zglaszania-czlonkow-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrow...

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny należy przekazać do ZUS - w formie obowiązującej danego płatnika składek, tj.: elektronicznie - poprzez transmisję...e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&id_sprawy=182

ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń - zus.pl

01. WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEÑ (jeœli TAK, wpisaæ X) 02. ZG£OSZENIE KOREKTY DANYCH O WYREJESTROWANIU Z (jeœli TAK, wpisaæ X) 02. Wyrejestrowanie z …www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Szanowni Państwo. Informujemy, że w związku z uruchomieniem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, która umożliwia załatwienie wszystkich spraw związanych z...e-inspektorat.zus.pl/default.asp?id_profilu=1&pomoc=3

Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej - e-PODATNIK

Przykład Jan Nowak z dniem 26 lutego 2007 r. zrezygnował z pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej. Wobec tego płatnik...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/11987/Ubezpieczenie_zdrowotne_czlonka_rady_nadzorcz...

Program PŁATNIK - Firmy - ZUS

Renty z tytułu niezdolności do pracy; Renta rodzinna; Renta socjalna; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...beta.zus.pl/firmy/program-platnik/

Wniosek pracownika (ubezpieczonego) - ewajer.pl

Wniosek pracownika (ubezpieczonego) - ewajer.pl... Pan/Paniwww.ewajer.pl/files/zgloszenie-czlonka-rodziny-do-ubezp-zdrowotnego.pdf

Strona główna - Aviva.pl

Klienci nas doceniają. Wysoka jakość obsługi klienta, sprawna likwidacja szkód i wypłata świadczeń oraz programy wspierające rodziny - to tylko niektóre z...www.aviva.pl/