Masz pytanie?

ZUS kontroluje i odbiera zasiłki chorobowe. Pracownicy …

Wyniki kontroli ZUS kwestionują jednak związkowcy. – Tak wysoka kwota wstrzymanych zasiłków jest spowodowana tym, że zakład wybiera do sprawdzenia osoby...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/780560,zus-kontroluje-i-odbiera-zasilki-chorobowe.html

Emerytura kolejowa - Emerytura z OFE, ZUS i IKE

11/09/2013 przez gosc (mary) Mam 59 lat, 40 lat pracy z czego 21 na kolei. Czy mam prawo do emerytury wcześniejszej z ZUS lub do świadczenia przedemerytalnego ?www.godna-emerytura.pl/artykul/Emerytury-pomostowe/Emerytura-kolejowa

Dylemat moralny - ZUS i ciąża - ententa.pl

Dylemat moralny Moja małżonka od niedawna jest w stanie błogosławionym. Nigdzie nie pracuje, zajmuje się od prawie 3 lat Zuzią.www.ententa.pl/dylemat-moralny-zona-w-ciazy-a-jalmuzna-z-zusu/

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i …

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2009.153.0001227,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...

Kalkulator płac (brutto-netto) > Kalkulatory …

Skorzystaj z kalkulatora brutto-netto i oblicz swoje wynagrodzenie, składki ZUS oraz zaliczkę na podatek. Wpisz potrzebne dane, resztę zrobimy za Ciebie!https://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/

Wyniki wyszukiwania - pit.pl

W trakcie kampanii wyborczej pojawiają się pomysły, aby znieść górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a jednocześnie pozostawić limit...www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=podstawa+naliczania+sk%C5%82adek+na+ubezpieczenia+spo%C5%...

Pracujący w szkodliwych warunkach - Praca i kariera...

Osoby urodzone po 1948 roku wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze mogą złożyć po 2008 roku, ale przed...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/20140,pracujacy-w-szkodliwych-warunkach.html

Kadry i płace - kwadransdyrektora.pl

Kadry i płace W czasie wypowiedzenia – obowiązek wykorzystania urlopu ale w wymiarze proporcjonalnym (02.10.2017) Zmiana pracodawcy i wymiaru etatu – co z...kwadransdyrektora.pl/kadry-i-place-1028366

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa …

W artykule omówiono różnice między umowami zlecenia a umowami o pracę. Przedstawiono jak poprawnie zawrzeć umowę zlecenia, aby nie …https://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-p...

FAQ Klient - Najczęściej Zadawane Pytania

[pyt. 166] [OPT] Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności? W Comarch ERP Optima istnieje możliwość blokowania sprzedaży...faq.klient.comarch.pl/