Masz pytanie?

Ile można dorobić do wypłacanej przez ZUS emerytury albo...

Emeryci i renciści muszą wiedzieć, że osiąganie dodatkowych przychodów może wpłynąć na wysokość wypłacanego im przez ZUS świadczenia. Dlatego warto...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/15466,ile-mozna-dorobic-do-wyplacanej-przez-zus-emerytury-albo-r...

Serwis ZUS - Wyniki wyszukiwania

Stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie planowanej akcji protestacyjnej lekarzy polegającej, między innymi na...www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1361&searchString=chorobowe&zakres=4

RENTA DLA BEZROBOTNEGO - info.wyborcza.pl

Dla kogo świadczenia przedemerytalne. Jeżeli jesteś bezrobotny, nie masz szans na żaden rodzaj renty ani na wcześniejszą emeryturę, a potrzebujesz stałego...info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/renta+dla+bezrobotnego

Kalkulator płac (brutto-netto) > Kalkulatory wynagrodzeń...

Kalkulator płac - brutto/netto. Oblicz swoje wynagrodzenie, składki na ZUS i zaliczkę na podatek!www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/

Emerytury: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn już od...

Prezydent złożył projekt ustawy mającej na celu poprawę sytuacji osób przechodzących na emeryturę. Ma wejść w życie już 1 stycznia 2016 r. Sprawdzony...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/908761,obnizenie-wieku-emerytalnego-duda-201...

Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia...

Znamy już wysokość składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej, która będzie obowiązywała od stycznia 2017 roku, a także poziom składki na...www.vat.pl/2912-skladki-zus-2017-o-ile-wzrosna-skladki-zus-od-stycznia-2017-roku-11244/

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy | Prawa Pracownika

W świadectwie pracy należy wykazać wszystkie okresy nieskładkowe, które wystąpiły w trakcie zatrudnienia, u danego pracodawcy. Okresy nieskładkowe wymienione...e-prawapracownika.pl/1261/okresy-nieskladkowe-w-swiadectwie-pracy/

Dylemat moralny - ZUS i ciąża - strategie-rozwoju.pl

Dylemat moralny. Moja małżonka od niedawna jest w stanie błogosławionym. Nigdzie nie pracuje, zajmuje się od prawie 3 lat Zuzią, która niebawem idzie do...www.strategie-rozwoju.pl/dylemat-moralny-zona-w-ciazy-a-jalmuzna-z-zusu/

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...

a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 118.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.105.0000748,ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpiec...

Składki płacone w KRUS - wystarczy 1 hektar przeliczeniowy...

Osoby urodzone po 1948 roku wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze mogą złożyć po 2008 roku, ale przed...www.money.pl/forum/skladki-placone-w-krus---wystarczy-1-hektar-przeliczeniowy-t2453263.html