Masz pytanie?

Serwis ZUS - Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu wysokości tych świadczeńwww.zus.pl/default.asp?p=4&id=387

Serwis ZUS - Zasiłek chorobowy

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429

Wysokość renty - Renty - renta inwalidzka, rodzinna...

Wysokość renty zależy od kwoty bazowej. Aktualizacja: 29.02.2012. Wysokość renty jest uzależniona od kwoty bazowej. Jest ona corocznie zmieniana i ogłaszana...www.infor.pl/prawo/renty/wysokosc-renty/

ZUS przedsiębiorców - PIT.pl - Proste Podatki - Twój...

Płatności składek ZUS przypadają: 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,www.pit.pl/zus_przedsiebiorcow_288.php

ZUS • Zakład Ubezpieczeń Społecznych • Oddziały ZUS

ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznychwww.zaklad-ubezpieczen-spolecznych.pl/

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac...

W artykule omówiono zasady rozliczania listy płac z uwzględnieniem wynagrodzeń chorobowych i zasiłków. Przedstawiono sposób ustalania wysokości składek ZUS i...www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

Zasiłki m.in.: chorobowy i macierzyński

Proszę o wyjaśnienie, jakie są dowody do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Płatnikiem świadczenia będzie ZUS.www.placeonline.pl/zasilek_chorobowy_i_macierzynski/jakie_dokumenty_potwierdzaja_prawo_do_zasil...

Renta inwalidzka - Renty - renta inwalidzka, rodzinna...

Renta inwalidzka Vademecum. Aktualizacja: 27.09.2011. Renta inwalidzka to potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności pracy. Przysługuje ona, jak sama nazwa...www.infor.pl/prawo/renty/renta-inwalidzka/

Podstawa wymiaru emerytury - Moja Emerytura w ZUS...

Suma wskaźników wysokości podstawy wymiaru wynosi 1 139,30, a zatem wskaźnik wysokości podstawy wymiaru to 113,93%. Otrzymujemy go poprzez podzielenie …www.mojaemerytura.zus.pl/9.asp?id=3

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Pensions from ZUS in the light of the European Union law : Pensions from ZUS in the light.pdf (354 kB) 2 lutego 2011 r.e-inspektorat.zus.pl/pliki.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu=