Masz pytanie?

Waloryzacja renty socjalnej jako sposób na podwyższenie...

Waloryzacja renty socjalnej jako sposób na podwyższenie renty. Renta socjalna przysługuje w ściśle określonej ustawowo wysokości. Wysokość renty socjalnej...www.infor.pl/prawo/renty/wysokosc-renty/282543,Waloryzacja-renty-socjalnej-jako-sposob-na-podwy...

Jaka jest wysokość renty socjalnej? - Renta socjalna...

Wysokość renty socjalnej jest ściśle określona przez przepisy prawa. Niekiedy na wysokość renty socjalnej wpływa wysokość renty rodzinnej.www.infor.pl/prawo/renty/renta-socialna/265523,Jaka-jest-wysokosc-renty-socjalnej.html

Serwis ZUS - Renta socjalna

Świadczenia, Renty, Renta socjalna, Wiadomości ogólne, Uprawnieni do renty socjalnej, Wysokość renty socjalnej, Zawieszenie prawa do renty socjalnej,www.zus.pl/default.asp?p=4&id=406

WALORYZACJA RENTY SOCJALNEJ - info.wyborcza.pl

WALORYZACJA RENTY SOCJALNEJ: najświeższe informacje, zdjęcia, video o WALORYZACJA RENTY SOCJALNEJ; Waloryzacja emerytur 2016info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/waloryzacja+renty+socjalnej

Renta socjalna z ZUS - [Problemy Osób Niepełnosprawnych]

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi renty socjalnej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że zagadnienie to normuje ustawa z...idn.org.pl/sonnszz/renty_socjalne.htm

Serwis ZUS - Świadczenia

emerytura dla osób uprawnionych do renty wypadkowej, emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,www.zus.pl/default.asp?p=4&id=4

Emeryci i renciści dostaną dodatek. Ile ZUS przeleje na...

Osoby pobierające emerytury, renty lub inne świadczenia wypłacane przez organy emerytalne i rentowe w marcu 2016 r. otrzymają bardzo niewielką podwyżkę swoich...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/925901,jednorazowy-dodatek-dla-emerytow-wyso...

Kiedy wysokość emerytury może być ustalona na nowo - Praca...

Szczególne możliwości przeliczenia świadczenia mają - wskutek dwóch uchwał Sądu Najwyższego - osoby, które przeszły wcześniej z renty na emeryturę.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6713,kiedy-wysokosc-emerytury-moze-byc-ustalona-na-nowo.html

Polskie Centrum Kadrowo Płacowe - Wiadomości, Wysokość...

PCKP to firma oferująca szkolenia z zakresu : płatnika, prawa pracy, czasu pracy, ubezpieczeń społecznychwww.pckp.pl/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-w-2016-roku,4,4715

Wysokość emerytury pomostowej - Strona 2 - Emerytury i...

części socjalnej świadczenia: 2974,69 zł x 24% = 713,93 zł, części należnej za okresy składkowe: 306 x (1,3% : 12) x 2956,20 zł = 979,98 zł,kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/671923,2,Wysokosc-emerytury-pomostowej.htm...