Masz pytanie?

Jaka jest wysokość renty socjalnej? - Renta socjalna...

Wysokość renty socjalnej jest ściśle określona przez przepisy prawa. Niekiedy na wysokość renty socjalnej wpływa wysokość renty rodzinnej.www.infor.pl/prawo/renty/renta-socialna/265523,Jaka-jest-wysokosc-renty-socjalnej.html

Od czego zależy wysokość renty rodzinnej - INFOR.PL

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego, które pobierał zmarły, po którym przysługuje renta rodzinna. Na...www.infor.pl/prawo/renty/wysokosc-renty/282588,Od-czego-zalezy-wysokosc-renty-rodzinnej.html

Emeryci i renciści dostaną dodatek. Ile ZUS przeleje na...

Osoby pobierające emerytury, renty lub inne świadczenia wypłacane przez organy emerytalne i rentowe w marcu 2016 r. otrzymają bardzo niewielką podwyżkę swoich...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/925901,jednorazowy-dodatek-dla-emerytow-wyso...

Jak ustalić wysokość odprawy? - Pytania i odpowiedzi...

W świetle powyższego prawo do odprawy rentowej przysługuje pracownikowi w sytuacji spełnienia przez niego dwóch warunków: po pierwsze, musi on spełniać...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-ustalic-wysokosc-odprawy

Kiedy wysokość emerytury może być ustalona na nowo - Praca...

Szczególne możliwości przeliczenia świadczenia mają - wskutek dwóch uchwał Sądu Najwyższego - osoby, które przeszły wcześniej z renty na emeryturę.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6713,kiedy-wysokosc-emerytury-moze-byc-ustalona-na-nowo.html

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny przysługuje...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

Wysokość składek na ubezpieczenia - Składki - ZUS

Renty z tytułu niezdolności do pracy; Renta rodzinna; Renta socjalna; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...beta.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spo...

Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku. Ile wyniosą...

W tym roku rząd zdecydował się na mieszany, kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna w 2015 roku ma wynieść...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/832591,waloryzacja-emerytur-w-2015-roku.html

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje: 1) matce albo ojcu,www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

Jak udowodnić wysokość wynagrodzenia? - money.pl

Zgodnie z nadal obowiązującym § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad...www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/jak;udowodnic;wysokosc;wynagrodzenia,255,0,255487.html