Masz pytanie?

Waloryzacja renty socjalnej jako sposób na podwyższenie...

Waloryzacja renty socjalnej jako sposób na podwyższenie renty. Renta socjalna przysługuje w ściśle określonej ustawowo wysokości. Wysokość renty socjalnej nie …www.infor.pl/prawo/renty/wysokosc-renty/282543,Waloryzacja-renty-socjalnej-jako-sposob-na-podwy...

Jaka jest wysokość renty socjalnej? - Renta socjalna...

Wysokość renty socjalnej jest ściśle określona przez przepisy prawa. Niekiedy na wysokość renty socjalnej wpływa wysokość renty rodzinnej.www.infor.pl/prawo/renty/renta-socialna/265523,Jaka-jest-wysokosc-renty-socjalnej.html

Emeryci i renciści dostaną dodatek. Ile ZUS przeleje na...

Osoby pobierające emerytury, renty lub inne świadczenia wypłacane przez organy emerytalne i rentowe w marcu 2016 r. otrzymają bardzo niewielką podwyżkę swoich...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/925901,jednorazowy-dodatek-dla-emerytow-wyso...

Kiedy wysokość emerytury może być ustalona na nowo - Praca...

Szczególne możliwości przeliczenia świadczenia mają - wskutek dwóch uchwał Sądu Najwyższego - osoby, które przeszły wcześniej z renty na emeryturę.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6713,kiedy-wysokosc-emerytury-moze-byc-ustalona-na-nowo.html

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Świadczenia rodzinne...

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli...www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadcze...

Wysokość emerytury pomostowej - Strona 2 - Emerytury i...

części socjalnej świadczenia: 2974,69 zł x 24% = 713,93 zł, części należnej za okresy składkowe: 306 x (1,3% : 12) x 2956,20 zł = 979,98 zł,kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/671923,2,Wysokosc-emerytury-pomostowej.htm...

Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku. Ile wyniosą...

W tym roku rząd zdecydował się na mieszany, kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna w 2015 roku ma wynieść 880...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/832591,waloryzacja-emerytur-w-2015-roku.html

Jak obliczyć wysokość trzynastej pensji? - Wysokość...

Jak obliczyć wysokość trzynastej pensji? Koniec pierwszego kwartału to czas, kiedy pracodawcy zobowiązani do wypłaty tzw. „trzynastki” muszą ją wypłacić...kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/271749,Jak-obliczyc-wysokosc-trzynastej-pen...

Sprawdź, jaki dodatek do renty otrzymasz w 2016 r...

ja mam 640 zł renty (20-go każdego miesiąca ) i nie narzekam na każdego listonosza jak przychodzi :)niepelnosprawni.pl/ledge/x/281613

Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość...

21 listopada 2006 r. Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość emerytury z I i II filaru?www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ile_wplaciles_tyle_otrzymasz_jak_oszacowac_wysokosc_emerytury_z...