Masz pytanie?

Zarobki kuratora zawodowego 2016

Zarobki kuratora zawodowego są, jak w każdym zawodzie, bardzo zróżnicowane. Mimo iż kurator sądowy jest bardzo pożądanym zwodem w społeczeństwie, to...www.kurator.pl/ile-zarabia-kurator/

KRAJOWE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH KURATORÓW …

Niezbędnik kuratora- akty prawne Tematy Posty Ostatni post; Kuratela sądowa Akty normujące zasady organizacji i funkcjonowania służby kuratorskiej, zakres...www.kurator.webd.pl/phpBB3/

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych

SZKOLENIA DLA OPS, PCPR - Ustawa o pomocy społecznej, - Świadczenia rodzinne, - Fundusz alimentacyjny, - Kontrakt socjalny i dokumentowaniewww.innowacje-edukacyjne.pl/

Prawa i uprawnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

Prawa i uprawnienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc i wsparcie, które można uzyskać w obszarze powiatu prudnickiego. Zdrowie psychiczne jest jednym z...www.sapra.powiatprudnicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218:prawa-i-u...

System opieki długoterminowej - poradnik - niepelnosprawni.pl

O tym, że bliska nam osoba będzie wymagała całodobowej specjalistycznej opieki, dowiadujemy się zwykle w dramatycznych okolicznościach. Bywa, że z różnych...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/163080

ustanowienie rodziny zastępczej przez dziadków - Sprawy...

ustanowienie rodziny zastępczej przez dziadków - napisał w Sprawy rodzinne: Dzień dobry:)Jesteśmy dziadkami 20-miesięcznego wnuka, który zamieszkuje u nas od...forum.infor.pl/topic/269705-ustanowienie-rodziny-zastepczej-przez-dziadkow/

Najcz ęś ciej zadawane pytania dotycz ące Procedury...

Najcz ęściej zadawane pytania dotycz ące Procedury “Niebieska Karta”, Zespołów Interdyscy plinarnych i Grup Roboczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodziniebip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/dokumenty/przemoc_w_rodzinie_niebieska_karta_pytania.pdf

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej. Placówka …www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy

Prawo karne - Kodeks karny wykonawczy (stan prawny na 16...

Kodeks karny wykonawczy. - Zakres obowiązywania. Organy postępowania wykonawczego. Skazany, Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. …www.karne.pl/wykonawczy.html

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które...fdn.pl/regulacje-prawne-dot-dzieci-bez-opieki