Masz pytanie?

W jaki sposób kurator sądowy przeprowadza wywiad...

Kurator rodzinny, przeprowadzając wywiad środowiskowy, ustala okoliczności określone przez sąd lub sędziego albo kontroluje sposób wykonywania orzeczenia przez...www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/nieletni-i-prawo/273554,W-jaki-sposob-kurator-sadowy-przepro...

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych

SZKOLENIA DLA BIZNESU - Księgowość, rachunkowość, zarządzanie firmą, - Szkolenia BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, - Umiejętności menadżerskie,www.innowacje-edukacyjne.pl/

Sam nie znaczy samotny – opieka dla osób starszych i...

6.1. Co to są usługi opiekuńcze i ile kosztują? Pani Marianna przez rok korzystała z pomocy opiekunki z ośrodka pomocy społecznej ze względu na swój wiek...www.bpo.warszawa.pl/poradnik/samNieZnaczySamotny.html

PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW NA TERAPIĘ …

Szkoła Podstawowa w Kobylance Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy...kobylanka.edu.pl/userfiles/file/DOKUMENTY%20SZKOLNE/Zbi%C3%B3r%20procedur%20obowi%C4%85zuj%C4%8...

Kontakty z dzieckiem - blog informacji prawnych

Kon­takty z dziec­kiem zostały ure­gu­lo­wane w Oddziale 3 Roz­działu II Kodeksu rodzin­nego i opie­kuń­czego, tj. w art. 113– 113 6 k.r. i o. Mają do...https://kontaktyzdzieckiem.pl/

Demoralizacja nieletniego - eporady24.pl

W jaki sposób można wpłynąć na zdemoralizowane dziecko? Kiedy dopuszczalna jest interwencja policji i jakie kary może zastosować sąd? Jakie przepisy regulują...https://www.eporady24.pl/prawo_karne_wobec_14_latka,pytania,6,199,7671.html

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz...fdn.pl/regulacje-prawne-dot-dzieci-bez-opieki

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania narkotyków...

Za przestępstwo posiadania narkotyków grozi Ci kara pozbawienia wolności do lat 3. Wynika to z treści art.62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.posiadanienarkotykow.pl/jaka-kara-grozi-za-przestepstwo-posiadania-narkotykow/

Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi...

14.07.2014 · 57. Jak zmieni się Pani status po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego? -będę mieć możliwość zatrudnia przez mianowanie wraz ze wszystkimi konsekwencjami...www.45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=13428&start=15

Przemoc domowa – porady prawne

Bezpłatne porady prawne dla osób doświadczających przemocą ze strony męża, konkubenta, partnera, rodziców lub dzieci.przemocdomowa.com.pl/