Masz pytanie?

W jaki sposób kurator sądowy przeprowadza wywiad...

Kurator rodzinny, przeprowadzając wywiad środowiskowy, ustala okoliczności określone przez sąd lub sędziego albo kontroluje sposób wykonywania orzeczenia …www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/nieletni-i-prawo/273554,W-jaki-sposob-kurator-sadowy-przepro...

Zarobki kuratora zawodowego 2016

Zarobki kuratora zawodowego są, jak w każdym zawodzie, bardzo zróżnicowane. Mimo iż kurator sądowy jest bardzo pożądanym zwodem w społeczeństwie, to...www.kurator.pl/ile-zarabia-kurator/

Informacja w sprawie VIII Nsm 120/16, dotyczącej opieki...

W dniu 8 czerwca 2016 roku kurator sądowy przeprowadził pierwszy wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania rodziny. Stwierdził, że rodzice – oprócz...www.lodz.so.gov.pl/informacja-w-sprawie-viii-nsm-12016-dotyczacej-opieki-nad-szesciorgiem-dziec...

Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary - Kodeks...

Dz.U.1997.90.557 , Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary, Kodeks karny wykonawczy, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/s382/

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka - mpips.gov.pl

władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.) Przykład uzasadnienia:www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/przemoc%20w%20rodzinie/Wniose...

Sam nie znaczy samotny – opieka dla osób starszych i...

Asystent pomoże nam w m.in.: wyjściu, dojeździe/powrocie do pracy, szkoły, placówki rehabilitacyjnej, na zajęcia terapeutyczne, kursy, na wczasy i turnusy...www.bpo.warszawa.pl/poradnik/samNieZnaczySamotny.html

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Strona poświęcona...

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Strona poświęcona działalności Warszawskiego Centrum Pomocy Rodziniewww.wcpr.pl/

System opieki długoterminowej - poradnik - niepelnosprawni.pl

O tym, że bliska nam osoba będzie wymagała całodobowej specjalistycznej opieki, dowiadujemy się zwykle w dramatycznych okolicznościach. Bywa, że z różnych...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/163080

Domy Pomocy Społecznej - procedura załatwienia sprawy...

Skierowanie i umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik do kontaktu – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18 - Lidia Szafrańska st...swiecie.pcpr.info/domy-pomocy-spolecznej-procedura-zalatwienia-sprawy

Domy Pomocy Społecznej | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie …

Charakterystyka instytucji domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego; jest instytucjonalną formą całodobowej opieki.mopr.poznan.pl/domy-pomocy-spolecznej/