Masz pytanie?

Art. 214. KPK - Wywiad środowiskowy o oskarżonym - …

Art. 214 Kodeks postępowania karnego (KPK) . § 1. W razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków...https://www.arslege.pl/wywiad-srodowiskowy-o-oskarzonym/k13/a2379/

W jaki sposób kurator sądowy przeprowadza wywiad...

Kurator rodzinny, przeprowadzając wywiad środowiskowy, ustala okoliczności określone przez sąd lub sędziego albo kontroluje sposób wykonywania orzeczenia przez...www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/nieletni-i-prawo/273554,W-jaki-sposob-kurator-sadowy-przepro...

Wywiad środowiskowy - nowe przepisy porządkujące …

Wywiad środowiskowy - nowe przepisy porządkujące wejdą w życie. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy przewidującą uporządkowanie przepisów...www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/767751,Wywiad-srodowiskowy-nowe-przepisy-porzadkujac...

Postępowanie sądowe wobec nieletnich

Uregulowania prawne dla postępowania w sprawie nieletnich, wyjaśnienie podstawowych instytucji proceduralnych, naczelne prawa i obowiązki procesowe osoby nieletniej.nieletni.info.pl/postepowanie-sadowe.html

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka - mpips.gov.pl

władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.) Przykład uzasadnienia:www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/przemoc%20w%20rodzinie/Wniose...

Art. 151. KKW - Odroczenie wykonania kary pozbawienia...

Art. 151 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary...https://www.arslege.pl/odroczenie-wykonania-kary-pozbawienia-wolnosci/k135/a12589/

Siostry przerywają milczenie. Zarzuty dla 72-latka...

Wykorzystywanie seksualne, gwałt i przemoc w rodzinie? Co działo się w domu Kazimierza G.? Prokuratura postawiła zarzuty 72-letnemu mężczyźnie.uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/siostry-przerywaja-milczenie-zarzuty-dla-72-latka,252117.html

Z teki pracownika socjalnego. Przemoc w rodzinie w …

Dane uzyskane z wywiadów z pracownikami socjalnymi zasadniczo różną się od danych z dokumentacji - np. problem krzywdzenia dzieci jest notorycznie pomijany w...www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/830-z-teki-pracownika-socjalnego-przemoc-w-...

System opieki długoterminowej - poradnik - …

O tym, że bliska nam osoba będzie wymagała całodobowej specjalistycznej opieki, dowiadujemy się zwykle w dramatycznych okolicznościach. Bywa, że z różnych...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/163080

Domy Pomocy Społecznej - procedura załatwienia …

Skierowanie i umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik do kontaktu – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18 - Lidia Szafrańska st...swiecie.pcpr.info/domy-pomocy-spolecznej-procedura-zalatwienia-sprawy