Masz pytanie?

Art. 14. KKW - Wywiad środowiskowy o skazanym - Kodeks...

Art. 14 Kodeks karny wykonawczy (KKW) . § 1. W postępowaniu wykonawczym organ postępowania wykonawczego może zarządzić zebranie informacji dotyczących …www.arslege.pl/wywiad-srodowiskowy-o-skazanym/k135/a12428/

W jaki sposób kurator sądowy przeprowadza wywiad...

W jaki sposób kurator sądowy przeprowadza wywiad środowiskowy? Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo...www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/nieletni-i-prawo/273554,W-jaki-sposob-kurator-sadowy-przepro...

Zarobki kuratora zawodowego 2016 - Praca jako kurator

Zarobki kuratora zawodowego są, jak w każdym zawodzie, bardzo zróżnicowane. Mimo iż kurator sądowy jest bardzo pożądanym zwodem w społeczeństwie, to...www.kurator.pl/ile-zarabia-kurator/

Art. 91. kurat.sąd. - Ryczałt dla kuratora społecznego...

1. Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za: 1) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 wywiad środowiskowy o oskarżonym, § 1...www.arslege.pl/ryczalt-dla-kuratora-spolecznego/k328/a27741/

wiedza.diaboli.pl - Baza referatów i wypracowań...

Pedagogika - kurator. Zadania kuratora dla dorosłych i obszary jego działania? Zadaniem kuratora dla dorosłych jest sprawowanie dozorów i nadzorów.pedagogika.wiedza.diaboli.pl/kurator-1/

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.

Blog mecenas Marioli Malickiej Przetwarzanie danych osobowych o ochronie danych w biznesie i internecie.przetwarzaniedanych.pl/

Przykładowa diagnoza - kwestionariusz - Sciaga.pl

Diagnoza oparta na materiałach diagnostycznych oraz na wzorze Kwestionariusza Wywiadu środowiskowego kuratorów sądowych Metody jakie zastosowałam w poniższejsciaga.pl/tekst/32845-33-przykladowa_diagnoza_kwestionariusz

PROCEDURA KIEROWANIA NA LECZENIE ODWYKOWE

2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu. Leczenie może zostać skrócone przez sąd, na wniosek osoby poddanej leczeniu, kuratora, prokuratora lub...www.janow.pl/fotki/PROCEDURA%20KIEROWANIA%20NA%20LECZENIE%20ODWYKOWE.pdf

www.niepelnosprawni.pl

Coraz częściej słyszymy: społeczeństwo się starzeje, potrzeba więc stworzenia sytemu zapewniającego pomoc i opiekę osobom starszym czy niesamodzielnym.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11716?print_doc_id=163080

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

O zawodzie kuratora sądowego Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i...www.zawodowe.com/kategorie/prawo_i_administracja/kurator_sadowy/opis_i_zarobki/