Masz pytanie?

Świadectwo pracy - Prostowanie i wydawanie odpisu...

Prostowanie świadectwa pracy - tryb postępowania. W przypadku, gdy świadectwo pracy okaże się niekompletne lub informacje zawarte w nim będą błędne...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-prostowanie-i-wydawanie-odpisu-swiadectwa-pracy-cz-3

Świadectwo pracy - darmowy wzór z szerokim omówieniem

Świadectwo pracy - jego terminowe i prawidłowe wydanie, jest obowiązkiem pracodawcy i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy

Formularze do pobrania - womp.info

Lekarze: do pobrania. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne: PDF XLS: Wniosek o skreślenie z...www.womp.info/index.php/formularze-do-pobrania

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej...

Ministerstwo. Kierownictwo; Departamenty i Biura; Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji; Patronaty; Kontakt; Sport. Sport Wyczynowy » Dofinansowanie zadań »www.msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

Świadectwa energetyczne, audyt, certyfikat energetyczny...

Świadectwa energetyczne, certyfikaty, audyty, kursy i szkolenia, egzaminy. Twoje źródło informacjiwww.swiadectwaenergetyczne.info/

Wzory pism procesowych w sprawach karnych, wykroczenia...

Każdy oferowany na stronie wzór pisma procesowego należy uzupełnić postępując zgodnie z instrukcją załączoną do dokumentu, a następnie podpisać i...wzory-pism-procesowych.pl/

Bezpłatne formularze podatkowe VAT, PIT, CIT, noty...

FORMULARZE. Baza dokumentów www.iform.pl to ponad 6 800 różnego rodzaju aktualnych formularzy, wzorów, umów i certyfikatów online, ujętych w kilku pakietach...https://www.iform.pl/