Masz pytanie?

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - wzór

Nowości kadrowe; Czas pracy; Obowiązki pracodawcy; Obowiązki pracownika; Prawne podstawy świadczenia pracy; Podróże służbowe, delegowanie pracownikówwww.portalfk.pl/kadry/upowaznienie-do-przetwarzania-danych-osobowych---wzor-262709

Błędne świadectwo pracy wymaga korekty - PIT.pl

Świadectwo pracy to dokument zawierający wiele informacji cennych dla byłego pracownika i następnego pracodawcy. Mają one także duże znaczenie w przypadku...www.pit.pl/gazeta-podatkowa--wiadomosci-podatkowogosporadcze/bledne-swiadectwo-pracy-wymaga-kor...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Lunch24.pl aplikacja, która ułatwia szybkie zamawianie posiłków online dla placówek posiadających własną stołówkę jak i korzystających z usług firm...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dokonuje organ...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Dokumenty do pobrania

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice tel. +48 32 257 70 00 kontakt. 2013 | Wszelkie prawa zastrzeżonewww.ue.katowice.pl/jednostki/ssbia/studia-podyplomowe/dokumenty-do-pobrania.html

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej...

w oparciu o ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późń. zm.), Minister Sportu i Turystyki przedstawia wykaz polskich związków...www.msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Serwis ZUS - Formularze

Formularze, Formularze ubezpieczeniowe,... PL/USA 4: Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracywww.zus.pl/formul/

Świadectwa energetyczne, audyt, certyfikat energetyczny...

Certyfikaty energetyczne do kontroli! Od stycznia 2009 roku, kiedy to zaczęły obowiązywać w polskim prawie budowlanym certyfikaty energetyczne, nie brakuje...www.swiadectwaenergetyczne.info/

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Do ponownego ustalenia (przeliczenia) kapitału początkowego niezbędne są następujące dokumenty: świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców...www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=264