Masz pytanie?

Świadectwo pracy - darmowy wzór z szerokim omówieniem

Świadectwo pracy - jego terminowe i prawidłowe wydanie, jest obowiązkiem pracodawcy i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy

Świadectwo pracy - Prostowanie i wydawanie odpisu...

Prostowanie świadectwa pracy - tryb postępowania. W przypadku, gdy świadectwo pracy okaże się niekompletne lub informacje zawarte w nim będą błędne...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-prostowanie-i-wydawanie-odpisu-swiadectwa-pracy-cz-3

Wzory do pobrania - prawo-oswiatowe-wzory-pism.abc.com.pl

Nazwa Rozmiar ; 01_Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (przykładowy wzór).rtf : 43,2k : 02_Decyzja rady pedagogicznej o...www.prawo-oswiatowe-wzory-pism.abc.com.pl/wzory-do-pobrania

Formularze do pobrania - womp.info

Lekarze: do pobrania. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne: PDF XLS: Wniosek o skreślenie z...www.womp.info/index.php/formularze-do-pobrania

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej...

Ministerstwo. Kierownictwo; Departamenty i Biura; Zespół do spraw Ocen Skutków Regulacji; Patronaty; Kontakt; Sport. Sport Wyczynowy » Dofinansowanie zadań »www.msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/