Masz pytanie?

Świadectwo pracy - Prostowanie i wydawanie odpisu...

Prostowanie świadectwa pracy - tryb postępowania. W przypadku, gdy świadectwo pracy okaże się niekompletne lub informacje zawarte w nim będą błędne...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-prostowanie-i-wydawanie-odpisu-swiadectwa-pracy-cz-3

Świadectwo pracy - darmowy wzór z szerokim omówieniem

Świadectwo pracy - jego terminowe i prawidłowe wydanie, jest obowiązkiem pracodawcy i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy

Formularze do pobrania - womp.info

Lekarze: do pobrania. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne: PDF XLS: Wniosek o skreślenie z...www.womp.info/index.php/formularze-do-pobrania

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej...

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 176), Minister Sportu i Turystyki ogłasza wykaz polskich związków sportowych.www.msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe

Porzucenie pracy przez pracownika - poradnikpracownika.pl

Porzucenie pracy powinno być spowodowane określonymi przyczynami. Czy takie odejście z pracy rodzi dla pracownika negatywne konsekwencje? Sprawdź!poradnikpracownika.pl/-porzucenie-pracy-przez-pracownika

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010...szemud.pl/do-pobrania/

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/