Masz pytanie?

Formularze do pobrania - womp.info

Lekarze: do pobrania. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne: PDF XLS: Wniosek o skreślenie z...www.womp.info/index.php/formularze-do-pobrania

Świadectwo pracy. [.pdf do pobrania] - Wzór - kadry.abc.com.pl

Od 2016 r. będzie obowiązywać nowa kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUSwww.kadry.abc.com.pl/wzor1/-/akt/swiadectwo-pracy-2

Świadectwo pracy - Jakie informacje powinno zawierać...

Wzór i wytyczne dotyczące treści świadectwa pracy określa szczegółowo Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-jakie-informacje-powinno-zawierac-swiadectwo-pracy

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów . Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Serwis ZUS - Formularze

Formularze, Formularze ubezpieczeniowe,... PL/USA 4: Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracywww.zus.pl/formul/

Treść świadectwa pracy - Prawa i obowiązki - Indywidualne...

Treść świadectwa pracy. Czy w świadectwie pracy w pkt „był niezdolny do pracy przez okres... dni” powinno się podać jedynie liczbę dni przebywania na...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/500559,Tresc-s...

List motywacyjny - wzory, przykładowe listy, wzór pisania...

List motywacyjny ma również i swoje zastosowanie, niektórzy pracodawcy oczekują od kandydata takiego listu. Znajdziesz tu gotowe wzory, szablon i informacje jak...www.cvtips.pl/list-motywacyjny

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP

(nazwa organizatora szkolenia) ZAŚWIADCZENIE. o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy . Pan(i)………………………………………www.spec-bhp.pl/Pliki_do_pobrania_Zaswiadczenie_o_ukonczeniu_szkolenia_w_zakresie_BHP.php

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Do ponownego ustalenia (przeliczenia) kapitału początkowego niezbędne są następujące dokumenty: świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców...www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=264