Masz pytanie?

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Wcześniejsza emerytura zależy od prawidłowego świadectwa pracy

Okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych w starych wykazach powinny zostać udowodnione świadectwem pracy wystawionym …serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/883133,wczesniejsza-emerytura-zalezy-od-praw...

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

Świadczenia pieniężne w razie niezdolności do pracy...

To jest pierwszy test zarejestrowania naszych zajęć w sieci. Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce...www.bhp.org.pl/Article710.html

dni wolne od pracy - Artykuły na temat 'dni wolne od pracy...

Dni wolne od pracy 2017. Aktualizacja: 11.07.2016. W 2017 roku wypada 13 dni świątecznych, przy czym jedno święto przypada w sobotę, za które pracodawca ma...kadry.infor.pl/tematy/dni-wolne-od-pracy/

ZMIANY W KODEKSIE PRACY - idn.org.pl

Problemy Osób Niepełnosprawnych . ZMIANY W PRAWIE PRACY WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW i KADROWCÓW . Rok 2003 przyniesie wiele zmian w prawie pracy i w …idn.org.pl/sonnszz/rehabilitacja_KodeksP_2003.htm

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) - infor.pl

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.151.0001110,rozporzadzenie-ministra-gospodarki-pracy-i-polityk...

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

Dozwolone i zabronione pytania w procesie rekrutacji...

Generalną zasadą o jakiej warto pamiętać w procesie rekrutacji jest to, aby pytania zadawane przy tej okazji miały ścisły związek z przyszłą wykonywaną pracą.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dozwolone-i-zabronione-pytania-w-procesie-rekrutacji

Co pracodawca powinien wiedzieć o prowadzeniu …

Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej określone zostały w rozporządzeniuMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie...www.twoja-firma.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/co-pracodawca-powinien-wiedziec-o-prowadzeniu-dokum...