Masz pytanie?

Świadectwo pracy - Jakie informacje powinno zawierać...

Wzór i wytyczne dotyczące treści świadectwa pracy określa szczegółowo Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-jakie-informacje-powinno-zawierac-swiadectwo-pracy

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

Świadczenia pieniężne w razie niezdolności do pracy...

To jest pierwszy test zarejestrowania naszych zajęć w sieci. Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce...www.bhp.org.pl/Article710.html

ą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pr acodawców dokumentacji w sprawachwww.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/10_28%20maja%201996_dokumentacja%20pra...

Dz.U.2010.97.624 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2010-97-624

ZMIANY W KODEKSIE PRACY - idn.org.pl

Problemy Osób Niepełnosprawnych . ZMIANY W PRAWIE PRACY WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW i KADROWCÓW . Rok 2003 przyniesie wiele zmian w prawie pracy i w …idn.org.pl/sonnszz/rehabilitacja_KodeksP_2003.htm

Forum OSKKO

Podstawowe obowiązki pracodawcy. Art. 207.§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42363

Świadectwa uczestników EDK | Ośrodek Kultury i Formacji...

I Podkarpacka Ekstremalna Droga Krzyżowa 2013. 2013.03.14 21:36 Zaufałem drodze wąskiej takiej na łeb na szyję z dziurami po kolana… Tak pisał ks.opactwo.pl/pedk/swiadectwa/

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/