Masz pytanie?

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

KADRY DLA ZAAWANSOWANYCH W 2017 ROKU - cwpp.pl

Organizujemy szkolenia i kursy z zakresu: prawo pracy, kadry i płace, ZUS, podatek PIT, CIT, VAT, dochody międzynarodowe, księgowość.www.cwpp.pl/aktualnosc/303/

Kodeks pracy - Dział IV - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Dział czwarty Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy. Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać...www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-iv-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika-7...

Czy kobieta w pracy może wykonywać każdą pracę...

Czy kobieta w pracy może wykonywać każdą pracę? Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub...www.infor.pl/prawo/praca/pracownik/274126,Czy-kobieta-w-pracy-moze-wykonywac-kazda-prace.html

Dz.U.2010.97.624 - Akt prawny - abc.com.pl

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne.... 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i aneksy do...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2010-97-624

Forum OSKKO

Obowiązek założenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczy każdego pracodawcy, nawet zatrudniającego jednego pracownika. Obowiązkowe jest również …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42363

Korzystaj ze swoich uprawnień - bpo.warszawa.pl

Pani Adela za miesiąc kończy 60 lat. Jej sytuacja finansowa jest trudna. Pracuje w sklepie z dewocjonaliami, w którym od wielu lat nie było podwyżek.www.bpo.warszawa.pl/poradnik/swojeUprawnienia.html

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i nadzór...

Przepisy nie regulują, w jaki sposób należy przekazywać majątek i dokumentację szkoły w przypadku włączenia... Czytaj więcej »https://www.portaloswiatowy.pl/

Wzory formularzy - ZUS

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub...www.zus.pl/wzory-formularzy

Dokumenty do wypełnienia i przedłożenia pracodawcy w...

Dokumenty do wypełnienia i przedłożenia pracodawcy w momencie zatrudnienia na umowę o pracę. W momencie zatrudnienia na umowę o pracę pracodawca daje...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/135181,2,Dokumenty-do-wypelnienia-i-prz...