Masz pytanie?

ŚWIADECTWO PRACY - praca i oferty pracy - Gazetapraca.pl

Świadectwo pracy. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca wydaje pracownikowi tzw. świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest to...abc.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/%c5%9bwiadectwo+pracy

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

Świadczenia pieniężne w razie niezdolności do pracy...

To jest pierwszy test zarejestrowania naszych zajęć w sieci. Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce...www.bhp.org.pl/Article710.html

ódprawa emerytalna na świadectwie pracy - Zatrudnianie i...

Czy na świadectwie pracy i jeśli tak to w którym punkcie należy wpisać, że pracownik otrzymał odprawę emerytalną? Czy podaje się wysokość świadczenia i...forum.infor.pl/topic/62254-odprawa-emerytalna-na-swiadectwie-pracy/

Dz.U.2010.97.624 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2010-97-624

Forum OSKKO

8. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, oraz aneksy do świadectw dojrzałości wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu maturalnego.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42363

Kapitał początkowy — krok po kroku - gazetapodatnika.pl

Do obliczenia kapitału początkowego konieczne są dokumenty potwierdzające staż pracy i wysokość zarobków sprzed 1999 roku. Jeśli ktoś w tym czasie pracował...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/kapital_poczatkowy_krok_po_kroku-a_75.htm

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu - Tekst...

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.197.0001569,ustawa-o-pracy-na-morzu.html