Masz pytanie?

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym...

ZUS Szczególne uprawnienia załogi nie zawsze zależą od pracodawcy Uznanie przez firmę, że podwładny pracował w warunkach szczególnych, nie wiąże ani ZUS...prawo.rp.pl/temat/56618.html

Świadectwo pracy – wzór - Zatrudnianie i zwalnianie...

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jego elementy oraz …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673397,Swiadectwo-pracy...

Informacje w świadectwie pracy • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Przygotowuje świadectwo pracy po zakończeniu umowy terminowej trwającej 24 miesiące, pracownik otrzymał kolejna umowę. Co powinnam wpisać w punkcie...www.portalkadrowy.pl/kadry/dokumentacja-pracownicza/swiadectwo-pracy/informacje-w-swiadectwie-p...

Szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę w...

Szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy. Katalog przyczyn dotyczących rozwiązania stosunku pracy zawarty w art. 30 Kodeksu pracy …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/671867,Szczegolne-przyp...

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

Udzielamy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych...www.pup-bochnia.pl/

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Świadectwo pracy może zostać sprostowane na wniosek pracownika. Złożony w dowolnej formie w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy.www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Świadectwo pracy - porady oświatowe • PortalOswiatowy.pl

Termin wydania świadectwa pracy, gdy stosunek pracy ustaje w niedzielę [10.09.2014] Dariusz Dwojewski; Wydanie duplikatu świadectwa pracy na podstawie jego...www.portaloswiatowy.pl/porady/swiadectwo-pracy

WZORY PISM - wzory pism procesowych, sądowych, …

tylko wykwalifikowani prawnicy | bezpŁatna wycena w 24h | porady prawne i dokumenty dla ciebiewww.prawnik-online.eu/wzory

Wzory umów, wzory dokumentów, podań, formularzy, wzory …

Największy zbiór wzorów dokumentów, umów. Darmowe wzory umów, pism. Umowy prawne, gotowe dokumenty to pobrania.www.umowy-prawne.info/

Masz źle wypisane świadectwo pracy? Możesz nie dostać...

O tym jakie informacje powinny znaleźć się na świadectwie pracy przesądza Kodeks pracy oraz rozporządzenia. Kiedy ubiegamy się o rentę czy emeryturę, ZUS...www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/masz-zle-wypisane-swiadectwo-pracy-mozesz-nie-...