Masz pytanie?

Świadectwo pracy w praktyce - Aktualności - Czytaj - kadry...

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, stanowi bowiem źródło informacji o pracowniku dla kolejnego pracodawcy, m.in. o posiadanym stażu pracy, rodzaju...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/swiadectwo-pracy-w-praktyce

Płace - Portal Kadrowy

Koszty świadczenia w postaci szczepień ochronnych zasadniczo stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych,wymienionych w art. 12 …www.portalkadrowy.pl/place-608

Nakaz sprostowania świadectwa pracy wyda sąd - Praca i...

Kodeks pracy wskazuje zamknięty katalog przyczyn, które prowadzą do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika. Należą do nich: ciężkie naruszenie...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/961366,nakaz-sprostowania-swiadectwa-pracy-wyd...

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Świadectwo pracy - Wzory pism - nawzor.pl

Pracownik ma prawo do: 1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)...nawzor.pl/swiadectwo-pracy/

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Prawnie.pl : narzędzia : wzory pism

Wzory pism [VAT-9] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca pobierz. NIP-B Informacja o...www.prawnie.pl/narzedzia/wzory_pism/6

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28...

kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych...https://www.portalkadrowy.pl/najczesciej-uzywane/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socja...

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

Likwidacja stanowiska pracy - e-prawopracy.pl

…jako przyczyna wypowiedzenia umowy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w...e-prawopracy.pl/likwidacja-stanowiska-pracy/