Masz pytanie?

Po rozwiązaniu umowy o pracę swiadectwo pracy - PIT.pl

Świadectwo pracy, otrzymują jedynie pracownicy, a zatem zatrudnieni na umowę o pracę (powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę...www.pit.pl/po_rozwiazaniu_umowy_o_prace_swiadectwo_pracy_9628.php

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do …

Kiedy pracę w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do stażu pracy. Praca w gospodarstwie rolnym może zostać zaliczona do zakładowego stażu pracy pod …kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/532258,Kiedy-prace-w-gospodarstwie-rolnym-mozna-zaliczyc-...

ą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pr acodawców dokumentacji w sprawachwww.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/10_28%20maja%201996_dokumentacja%20pra...

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - Renty z...

Renty z tytułu niezdolności do pracy; Renta rodzinna; Renta socjalna; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...www.zus.pl/wniosek-o-rente-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy

Korzystaj ze swoich uprawnień - bpo.warszawa.pl

Pani Adela za miesiąc kończy 60 lat. Jej sytuacja finansowa jest trudna. Pracuje w sklepie z dewocjonaliami, w którym od wielu lat nie było podwyżek.www.bpo.warszawa.pl/poradnik/swojeUprawnienia.html

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i …

Ocenić możliwości przyznania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Podstawa prawna: art. 90g ustawy o systemie oświatyhttps://www.portaloswiatowy.pl/

Kapitał początkowy — krok po kroku - gazetapodatnika.pl

Do obliczenia kapitału początkowego konieczne są dokumenty potwierdzające staż pracy i wysokość zarobków sprzed 1999 roku. Jeśli ktoś w tym czasie pracował...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/kapital_poczatkowy_krok_po_kroku-a_75.htm

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia...

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub...www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/ustalanie-podstawy-wymiaru-skladek...

Jak szkoła może się przygotować na - Reforma oświaty …

Zmiany w strukturze oświaty –LO prowadzone przez JST - 1.09.2019 r.: 3-letnie LO zostanie z mocy ustawy przekształcone w 4-letnie LO uczniowie, nauczyciele i...konferencja-oswiata.wip.pl/userfiles/upload/prezentacja/jak-szkola-moze-sie-przygotowac-na-zmia...

Do pobrania | Gmina Szemud

Ulgi w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych przypadających Gminie Szemud...szemud.pl/do-pobrania/