Masz pytanie?

Świadectwo pracy - Wzory pism - nawzor.pl

Pracownik ma prawo do: 1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)...nawzor.pl/swiadectwo-pracy/

Nakaz sprostowania świadectwa pracy wyda sąd - Praca i...

Kodeks pracy wskazuje zamknięty katalog przyczyn, które prowadzą do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika. Należą do nich: ciężkie naruszenie...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/961366,nakaz-sprostowania-swiadectwa-pracy-wyd...

Płace - Portal Kadrowy

Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS. Zawiera aktualne przepisy i ich interpretacje.www.portalkadrowy.pl/place-608

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

Świadczenia pieniężne w razie niezdolności do pracy...

To jest pierwszy test zarejestrowania naszych zajęć w sieci. Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce...www.bhp.org.pl/Article710.html

Prawnie.pl : narzędzia : wzory pism

pobierz [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli; pobierz [Kontrola zwolnień lekarskich] - Upoważnienie pracownika do przeprowadzenia kontroliwww.prawnie.pl/narzedzia/wzory_pism/6

Regulamin pracy - cbmm.lodz.pl

Wydanie świadectwa pracy nie może... godzinami pracy, a w przypadkach szczególnych także... pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach...www.cbmm.lodz.pl/files/resources/Regulamin_pracy1b.doc

Likwidacja stanowiska pracy - e-prawopracy.pl

…jako przyczyna wypowiedzenia umowy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w...e-prawopracy.pl/likwidacja-stanowiska-pracy/