Masz pytanie?

Świadectwo pracy w praktyce - Aktualności - Czytaj - kadry...

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, stanowi bowiem źródło informacji o pracowniku dla kolejnego pracodawcy, m.in. o posiadanym stażu pracy, rodzaju...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/swiadectwo-pracy-w-praktyce

ą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - mpips.gov.pl

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych) 8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterzewww.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/11_15%20maja%201996_swiadectwa%20pracy...

NIP ŚWIADECTWO PRACY - Joanna Dąbrowska

POUCZENIE Pracownik może, w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa pracy, wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa.www.kdp-dabrowska.pl/pliki/swiadectwo-pracy.pdf

Interwencja Bankier.pl: jak udowodnić pracę w szkodliwych...

urodził się po 31 grudnia 1948 r., ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o...www.bankier.pl/wiadomosc/Interwencja-Bankier-pl-jak-udowodnic-prace-w-szkodliwych-warunkach-260...

Jak prawidłowo wystawić nauczycielowi świadectwo pracy

Co do zasady jeden stosunek pracy oznacza, że pracodawca wydaje jedno świadectwo pracy. Są jednak sytuacje, w których można mieć wątpliwości, czy należy...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,64,jak-prawidlowo-wystawic-nauc...

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

ŚWIADECTWO PRACY - praca i oferty pracy - Gazetapraca.pl

Świadectwo pracy. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca wydaje pracownikowi tzw. świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest to...abc.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/%c5%9bwiadectwo+pracy

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

Świadectwo pracy - Gazetapraca.pl

Obowiązek wydania świadectwa pracy Zgodnie z art. 97.§1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488572,Swiadectwo_pracy.html

świadectwo pracy - Artykuły na temat 'świadectwo pracy...

Kiedy wydajemy świadectwo pracy? Aktualizacja: 01.04.2015. Pracodawca jest zobligowany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w przypadku …kadry.infor.pl/tematy/swiadectwo-pracy/