Masz pytanie?

Kapitał początkowy — krok po kroku - gazetapodatnika.pl

Do obliczenia kapitału początkowego konieczne są dokumenty potwierdzające staż pracy i wysokość zarobków sprzed 1999 roku. Jeśli ktoś w tym czasie pracował...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/kapital_poczatkowy_krok_po_kroku-a_75.htm

Do pobrania | Gmina Szemud

Ulgi w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych przypadających Gminie Szemud...szemud.pl/do-pobrania/

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

Powołanie do życia konsekrowanego - Powołanie - Adonai.pl

Tożsamość osób konsekrowanych przejawia się bardziej w tym, kim są niż w tym, co robią. Życie na sposób osób konsekrowanych to najbardziej specyficzna, a...adonai.pl/powolanie/?id=158

Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"

Tajemnica Kościoła świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan Jezus bowiem zapoczątkował Kościół swój głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście...www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/345.html

ORGANIZACJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - BIP

Informacje niejawne to informacje, do których dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych...bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/organizacja-ochrony-in/145,ORGA...

INFORMACJA NIEJAWNA - Ustawa o ochronie informacji …

Art. 19. 1. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadza się w celu zapoznania z: 1) przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz...www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html

Relacja z głodówki 21-dniowej przeprowadzonej wg Małachowa

Praktykę głodówek oczyszczających, wg Małachowa, rozpocząłem w roku 2009 i kontynuowałem w roku 2011 oraz 2012. Pierwsza z głodówek trwała 14 dni, druga 12...www.taraka.pl/relacja_glodowki_21dniowej_przeprowadzonej

Rozważania o Miłosierdziu Bożym bł. Ksiądz Michał Sopoćko

ROZWAŻANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM Ksiądz Michał Sopoćko. Rozważanie I POKÓJ A MIŁOSIERDZIE BOŻE "Pokój wam...Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam".www.milosierdzieboze.pl/sopocko2.php?text=9x9s

Prawo geodezyjne i kartograficzne [geod. i kartogr.] - ArsLege

1. Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne, ust. 1a i 1b, stanowią podstawę krajowego systemu...www.arslege.pl/prawo-geodezyjne-i-kartograficzne/k103/