Masz pytanie?

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Nie wydaje się również świadectw pracy pracownikom w razie przejścia ich zakładu pracy na nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p. za okres...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

Świadectwo pracy / Wzory dokumentów / Narzędzia i...

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi. Należy to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Przykładowy wzór pochodzi z... - Wzory...www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/wzory-dokumnetow/swiadectwo-pracy,108185.html

Jak wypełnić świadectwo pracy - poradnik krok po kroku cz...

Ust. 4 pkt 4. Informacje o okresach niezdolności do pracy W pkt 4 ust. 4 pracodawca wykazuje okresy niezdolności do pracy, za które zachował prawo do...www.twoja-firma.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-wypelnic-swiadectwo-pracy-poradnik-krok-po-krok...

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę czekać, trwa wyszukiwanie danych... Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDFisap.sejm.gov.pl/SearchServlet

Kodeks pracy - Dział IV - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Dział czwarty Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy. Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać...www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-iv-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika-7...

NIP ŚWIADECTWO PRACY - Joanna Dąbrowska

POUCZENIE Pracownik może, w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa pracy, wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa.www.kdp-dabrowska.pl/pliki/swiadectwo-pracy.pdf

Świadectwo pracy - Gazetapraca.pl

Obowiązek wydania świadectwa pracy Zgodnie z art. 97.§1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488572,Swiadectwo_pracy.html

Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach - idn.org.pl

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc...idn.org.pl/sonnszz/kp_pytania.htm

Świadectwa uczestników EDK | Ośrodek Kultury i Formacji...

I Podkarpacka Ekstremalna Droga Krzyżowa 2013. 2013.03.14 21:36 Zaufałem drodze wąskiej takiej na łeb na szyję z dziurami po kolana… Tak pisał ks.opactwo.pl/pedk/swiadectwa/