Masz pytanie?

wzór podania o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wzór podania o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron . Najnowsze wiadomości i informacje...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/tematy/w/wzor-podania-o-zwolnienie-z-pracy-za-porozumie...

Świadectwo pracy - Prawo Prosto.pl

Instytucję świadectwa pracy reguluje art. 97 oraz art. 99 Kodeksu Pracy z 1974 roku, a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r...prawoprosto.pl/pracy/460-swiadectwo-pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.038.0000205,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE …

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2013/2014 . Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA...www.zspolice.pl/download/akty_prawne/2014_2015/regulamin_naboru_na_wolne_stanowiska.pdf

Jak powinno wyglądać prawidłowo wypełnione świadectwo...

Wypełnione świadectwo pracy musisz dostarczyć pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.www.portalfk.pl/nowosci/jak-powinno-wygladac-prawidlowo-wypelnione-swiadectwo-pracy-po-1-styczn...

Dz.U.2010.97.624 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2010-97-624

Forum OSKKO

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42363

Artykuły - podatki - aktualności, pracownicy, vat...

Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od...www.podatki.biz/artykuly/indeks/

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH...

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Spis treści Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer