Masz pytanie?

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika - PIT.pl

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze powinna być potwierdzona w świadectwie pracy albo w odrębnym zaświadczeniu o wykonywaniu …www.pit.pl/gazeta-podatkowa--wiadomosci-podatkowogosporadcze/zaswiadczenie-od-pracodawcy-na-wni...

Prawo łowieckie - Mysliwi

3. Na zwierzynę, o której mowa w ust. 2, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, dopuszcza się polowanie z broni o lufach gładkich, z użyciem myśliwskich naboi...www.lowiecki.pl/prawo/prawo_4b.php

Dokumenty do wypełnienia i przedłożenia pracodawcy w...

Dokumenty do wypełnienia i przedłożenia pracodawcy w momencie zatrudnienia na umowę o pracę. W momencie zatrudnienia na umowę o pracę pracodawca daje...ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/135181,2,Dokumenty-do-wypelnienia-i-prz...

Zasady wykonywania polowania - pzl.waw.pl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.www.pzl.waw.pl/13-dokumenty/aktyprawne/47-zasady-wykonywania-polowania

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne. Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki...www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Kodeks pracy - tekst kodeksu, stosunek pracy, czas pracy...

Kodeks pracy - serwis prawno-poradniczy prezentujący przepisy prawa pracy. Stosunek pracy, wynagrodzenia, prawa i obowiązki pracownika, urlopy, czas pracy, bhp...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-kadrowa-w-oswiacie/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kode...

Życie we Francji - Parabole

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ. COORDINATION DES SYSTEMES EUROPEENS DE SECURITE …www.parabole-asso.org/pl/zyciewefrancji/17-plzyciewefrancji1

Aktualności - stanislawbiskup.pl

BIEŻĄCE INFORMACJE Z KURII. PROGRAM. Rodzinnej renowacji misji świętych „ IDŹCIE i GŁOŚCIE ” od 10.12-14.12.2016 r. Sobota 10. XII - Rozpoczęcie Renowacji...www.stanislawbiskup.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1