Masz pytanie?

PORADNIK KADROWO - PŁACOWY 1/03/2015 (Świadectwo pracy)

Świadectwo pracy jest dokumentem, który informuje o tym kto, kiedy, gdzie i na jakich warunkach pracował. Jest to dokument „twardy”, który potwierdza fakt i …https://b-i-s.pl/index.php/pl/aktualnosci/219-poradnik-kadrowo-placowy-1-03-2015-swiadectwo-pra...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia. § 2. 1.... wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w. szczególnym charakterze...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/tresc%20swiadectwa%20pracy.doc

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględni żądania pracownika sprostowanie świadectwa pracy, to może on w terminie 7 dni od zawiadomienia o odmowie skierować wniosek o sprostowanie do sądu pracy.www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

ą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pr acodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowychwww.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/10_28%20maja%201996_dokumentacja%20pra...

Likwidacja stanowiska pracy - e-prawopracy.pl

…jako przyczyna wypowiedzenia umowy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w trakcie urlopu wychowawczego.e-prawopracy.pl/likwidacja-stanowiska-pracy/

Po rozwiązaniu umowy o pracę swiadectwo pracy - PIT.pl

Świadectwo pracy, otrzymują jedynie pracownicy, a zatem zatrudnieni na umowę o pracę (powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.).www.pit.pl/po_rozwiazaniu_umowy_o_prace_swiadectwo_pracy_9628.php

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - Renty z...

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/wniosek-o-rente-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia...

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/ustalanie-podstawy-wymiaru-skladek...

Forum OSKKO

10.01.2010 · OLGIE 29-09-2010 13:52:30 [#01] Znam opinię A. Jeżowskiego o 500 różnych aktach prawnych, z których wynikają zadania dyrektora. Zalezy mi na uporządkowaniu pewnych, poszukaniu hierarchii, obawiam się, że mam inną hierarchię, w zoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44003

Kodeks pracy 2018 - aktualny akt prawny - Strona 2 - …

Strona 2 - Przedstawiamy aktualny tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks pracy. Sprawdź, jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników w 2018 roku.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/inne/769695,2,Kodeks-pracy-2018-aktualny-akt-prawny.html