Masz pytanie?

Likwidacja stanowiska pracy - e-prawopracy.pl

…jako przyczyna wypowiedzenia umowy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w...e-prawopracy.pl/likwidacja-stanowiska-pracy/

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

wzÓr zawiadomienia paŃstwowej inspekcji pracy o utrudnianiu przez pracodawcĘ konsultacji w zakresie podjĘtych dziaŁaŃ dotyczĄcych stanu, struktury i zmian...www.radapracownikow.pl/baza-pism.html

ą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu...

2) w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym: a) umow ę o pracę, a jeżeli umowa nie została...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/10_28%20maja%201996_dokumentacja%20pra...

Rekompensata nie dla młodych emerytów - Emerytury i …

Rekompensata przewidziana ustawą o emeryturach pomostowych stanowi odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1083751,rekompensata-za-prace-w-szczegolnych...

Niewłaściwy kod w druku zgłoszeniowym wymaga korekty

1) jeżeli w zgłoszeniu do ubezpieczeń podany został kod tytułu ubezpieczenia, którego nie ma w wykazie kodów podanym w rozporządzeniu ministra pracy i...placewfirmie.pl/porady/niewlasciwy-kod-w-druku-zgloszeniowym-wymaga-korekty

Do pobrania | Gmina Szemud

Procedura rejestracji i zmian w działalności gospodarczej. Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Szemud Tel. 58-676-44-49 e-mail: edg40@wp.plszemud.pl/do-pobrania/

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...https://www.portaloswiatowy.pl/kadry-w-oswiacie-inne-zagadnienia/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-ko...

Prawo łowieckie - Mysliwi

ambonie - rozumie się przez to nadziemne stanowisko myśliwskie, z którego korzystają myśliwi w czasie polowania oczekując na zwierzynę;www.lowiecki.pl/prawo/prawo_4c.php

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach życia.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Kodeks pracy - KP - lexlege.pl

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...www.lexlege.pl/kodeks-pracy/