Masz pytanie?

Świadectwo pracy w praktyce - Aktualności - Czytaj - kadry...

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, stanowi bowiem źródło informacji o pracowniku dla kolejnego pracodawcy, m.in. o posiadanym stażu pracy, rodzaju...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/swiadectwo-pracy-w-praktyce

Świadectwo pracy - Jakie informacje powinno zawierać...

Wzór i wytyczne dotyczące treści świadectwa pracy określa szczegółowo Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy...poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-jakie-informacje-powinno-zawierac-swiadectwo-pracy

Świadectwo pracy - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu...www.vat.pl/swiadectwo_pracy_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_6699.php

Akta osobowe - Edux.pl: Publikacje nauczycieli

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRACY Teczka akt osobowych Akta osobowe pracowników stanowią trzon dokumentacji zatrudnieniowej o charakterze …www.edukacja.edux.pl/p-11605-akta-osobowe.php

Świadectwo pracy - Wzory pism

Pracownik ma prawo do: 1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)...nawzor.pl/swiadectwo-pracy/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 …

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r. Pozycja 205. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w …www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/38/poz.205.htm

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2013/2014 . Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA...www.zspolice.pl/download/akty_prawne/2014_2015/regulamin_naboru_na_wolne_stanowiska.pdf

ą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pr acodawców dokumentacji w sprawachwww.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/2011/10_28%20maja%201996_dokumentacja%20pra...

Forum OSKKO

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42363

Serwis ZUS - Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.www.zus.pl/formul/