Masz pytanie?

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym...

ZUS Szczególne uprawnienia załogi nie zawsze zależą od pracodawcy Uznanie przez firmę, że podwładny pracował w warunkach szczególnych, nie wiąże ani ZUS...prawo.rp.pl/temat/56618.html

Świadectwo pracy - Wzory pism

Pracownik ma prawo do: 1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)...nawzor.pl/swiadectwo-pracy/

Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura...

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jego elementy oraz …www.money.pl/forum/praca-w-szczegolnych-warunkach-a-wczesniejsza-emerytura-t3229171.html

Informacje w świadectwie pracy • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Przygotowuje świadectwo pracy po zakończeniu umowy terminowej trwającej 24 miesiące, pracownik otrzymał kolejna umowę. Co powinnam wpisać w punkcie...www.portalkadrowy.pl/kadry/dokumentacja-pracownicza/swiadectwo-pracy/informacje-w-swiadectwie-p...

Emerytura za pracę w szczególnych warunkach w pytaniach...

Niestety praca w handlu na targowisku, którą wykonywała Pani przez 16 lat nie jest wymieniona wśród rodzajów prac w szczególnych warunkach zawartych w …www.infor.pl/prawo/emerytury/wczesniejsze-emerytury/84096,3,Emerytura-za-prace-w-szczegolnych-w...

Informacje jakie należy zamieścić w świadectwie pracy

Czy wystawiając świadectwo pracy dla pracownika powinno się w nim wykazać wykorzystany urlop okolicznościowy?www.portalfk.pl/nowosci/4-pytania-na-temat-informacji-ktore-nalezy-zamiescic-w-swiadectwie-prac...

Świadectwo pracy - Jak napisać? - wskazówki, wzory i...

Świadectwo pracy. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika świadectwo pracy w dniu, w...www.jaknapisac.com/jak-napisac-swiadectwo-pracy/

Świadectwo pracy - porady oświatowe • PortalOswiatowy.pl

Termin wydania świadectwa pracy, gdy stosunek pracy ustaje w niedzielę [10.09.2014] Dariusz Dwojewski; Wydanie duplikatu świadectwa pracy na podstawie jego...www.portaloswiatowy.pl/porady/swiadectwo-pracy

Wydanie nowego świadectwa pracy w przypadku uznania …

Wydanie nowego świadectwa pracy w przypadku uznania przez sąd, że dyscyplinarne zwolnienie było nieuzasadnione i zasądzenia odszkodowania na rzecz pracownikawww.ekspertbeck.pl/wydanie-nowego-swiadectwa-pracy-w-przypadku-uznania-przez-sad-ze-dyscyplinar...

WZORY PISM - wzory pism procesowych, sądowych, …

Odwołanie od Orzeczenia Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności - wzór redaktor Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę...www.prawnik-online.eu/wzory