Masz pytanie?

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Świadectwo pracy w warunkach szczególnych Od 1983 do 2002 roku pracowałem w warunkach szczególnych (załadunek i rozładunek cystern z paliwem).www.eporady24.pl/swiadectwo_wykonywania_prac_w_szczegolnych_warunkach,pytania,2,79,7827.html

wzor swiadectwo pracy w warunkach szkodliwych -pomocy...

ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia świadectwem …www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38776

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym czyli bez wypowiedzenia. Konieczne jest przy tym złożenie pisemnego oświadczenia …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...

Skierowanie na badania - darmowy wzór z szerokim...

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania pracownika na badania lekarskie pracownika, również na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia.poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-na-badania-wzor-z-omowieniem

Badania profilaktyczne w firmie | WINIEN CZY MA?

Podstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.winienczyma.bn.org.pl/badania-profilaktyczne-w-firmie/

Zasady rekrutacji na studia I stopnia - Akademia...

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata; Kserokopia świadectwa...www.awf.poznan.pl/studia-i-st

Prowadzenie akt osobowych i obowiązki pracodawcy | Biuro...

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika: Akta osobowe składające się z 3 części; Kartę ewidencji czasu pracy; Plan urlopówhttps://e-bart.pl/artykul/prowadzenie-akt-osobowych-i-obowiazki-pracodawcy.html

Nakaz sprostowania świadectwa pracy wyda sąd - Praca i...

Kodeks pracy wskazuje zamknięty katalog przyczyn, które prowadzą do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika. Należą do nich: ciężkie naruszenie...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/961366,nakaz-sprostowania-swiadectwa-pracy-wyd...

Odpowiedzi na pytania do ekspertów - dla lekarza

Pytanie: W lipcu tego roku miałam wypadek w pracy, udając się do lekarza ortopedy stwierdzono wyrwanie i skręcenie kciuka w sierpniu będąc na wizycie kontrolnej...medycynapracy-portal.pl/index.php/odpowiedzi-na-pytania-do-ekspertow-dla-lekarza