Masz pytanie?

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Świadectwo pracy w warunkach szczególnych Od 1983 do 2002 roku pracowałem w warunkach szczególnych (załadunek i rozładunek cystern z paliwem).www.eporady24.pl/swiadectwo_wykonywania_prac_w_szczegolnych_warunkach,pytania,2,79,7827.html

wzor swiadectwo pracy w warunkach szkodliwych -pomocy...

Wzory pism. N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz. Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najmu pobierz [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w...www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38776

Zasady rekrutacji na studia I stopnia - Akademia...

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata; Kserokopia świadectwa...www.awf.poznan.pl/pl/studia-i-st

Kiedy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające - Ochrona...

W czasie trwania stosunku pracy często dochodzi do sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie zmiany warunków pracy lub płacy pracowników. Istotne znaczenie ma w …kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/83134,Kiedy-konieczne-jest-wypowiedzen...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.006.0000046,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w...

Bilans Rzeplińskiego jako prezesa TK: Ani polityk, ani...

Przyglądając się orzecznictwu TK z ostatnich lat, trudno oprzeć się wrażeniu, że sądowi konstytucyjnemu w tym czasie niespecjalnie leżała na sercu zasada...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1003582,bilans-rzeplinskiego-jako-prezesa-tk.html

IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne - formularze, druki...

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Jeżeli w przeciągu 2 miesięcy od dnia zakupu zostanie opracowany nowy wzór formularza, licencja na nowy moduł jest...www.ips-infor.com.pl/index.php?art=cennik_m_s

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

Odpowiedzi na pytania do ekspertów - Medycyna Pracy

Pytanie: Czy na stanowisku nauczyciela świetlicy w szkole konieczne jest posiadanie aktualnej ks. sani.-epid? A zatem czy nauczyciel na w/w stanowisku powinien...www.medycynapracy-portal.pl/index.php/odpowiedzi-na-pytania-do-ekspertow

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH...

DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Spis treści Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy...www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer