Masz pytanie?

Praca w szczególnych i szkodliwych warunkach...

Pojęcia pracy w szczególnych i szkodliwych warunkach są często mylone, nie tylko przez pracowników, ale i przez pracodawców.www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/praca-w-szczegolnych-i-szkodliwych-warunkach-c...

Przerwa w pracy - wszystko co należy wiedzieć - …

Przerwa w pracy jest jednym z podstawowych uprawnień osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Czy przysługuje za nią wynagrodzenie? Dowiedz się!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-przerwy-w-pracy

Wzór regulaminu pracy – §Prawo pracy i nie tylko..

Regulamin pracy wzór Regulamin pracy.......... (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I...https://prawopracyblog.wordpress.com/2011/03/28/wzor-regulaminu-pracy/

Badania lekarskie do pracy - o czym należy pamiętać...

Badania lekarskie w trakcie pracy. Na badania lekarskie do pracy w trakcie trwania stosunku pracy składają się badania kontrolne oraz badania okresowe.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-badania-lekarskie-do-pracy-najwazniejsze-informacje

staż pracy – §Prawo pracy i nie tylko..

Praca w warunkach szczególnych. Praca w warunkach szczególnych uprawnia pracownika do wcześniejszej emerytury. Aby mieć tą …https://prawopracyblog.wordpress.com/tag/staz-pracy/

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach …

Wiele osób po 2008 r. utraciło możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1038109,rekompensata-za-prace-w-szczegolnych-warunkach.html

Czas pracy kobiet w ciąży – zmiany od 1 maja 2017 roku...

Ciąża jest dla kobiety szczególnym czasem w życiu, stan ten jednak może w znacznym stopniu utrudniać jej wykonywanie dotychczasowych obowiązków w pracy.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/757906,Czas-pracy-kobiet-w-ciazy-zmian...

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237...

Podstawowe obowiązki pracodawcy. Art. 207.§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/bhp/684449,Bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-art-207237.html

Prowadzenie akt osobowych i obowiązki pracodawcy | …

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika: Akta osobowe składające się z 3 części; Kartę ewidencji czasu pracy; Plan urlopówhttps://e-bart.pl/artykul/prowadzenie-akt-osobowych-i-obowiazki-pracodawcy.html

Kodeks Pracy obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. -- …

Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.idn.org.pl/sonnszz/kodeks_pracy2003.htm