Masz pytanie?

wzor swiadectwo pracy w warunkach szkodliwych -pomocy...

ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia świadectwem …www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38776

Szkodliwe warunki pracy pod lupą organów kontrolnych...

Dodatek za pracę w szkodliwych warunkach. Nie ma przepisów, które nakładałyby na pracodawcę obowiązku wypłacania pracownikom dodatku z tytułu pracy w...poradnik.wfirma.pl/-szkodliwe-warunki-pracy

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Skierowanie na badania - darmowy wzór z szerokim...

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania pracownika na badania lekarskie pracownika, również na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia.poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-na-badania-wzor-z-omowieniem

Prawnie.pl : narzędzia : wzory pism

Wzory pism. KRS- Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pobierzwww.prawnie.pl/narzedzia/wzory_pism/6

Prawo pracy - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w...

Badania lekarskie pracowników: badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne Zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy pracownik zatrudniony na podstawie...www.xn--zfs-dza.pl/strefahr/badania_lekarskie.html

Badania profilaktyczne w firmie | WINIEN CZY MA?

Podstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.winienczyma.bn.org.pl/badania-profilaktyczne-w-firmie/

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym czyli bez wypowiedzenia. Konieczne jest przy tym złożenie pisemnego oświadczenia …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...

Wysokość wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku...

2016-07-20 · Od 22 lutego br. pracodawcy mają możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/744359,Wysokosc-wynagrodzenia-w-okresi...

Regulamin pracy - cbmm.lodz.pl

Regulamin pracy. w Centrum... że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach... Prace w narażeniu na działanie szkodliwych...www.cbmm.lodz.pl/files/resources/Regulamin_pracy1b.doc