Masz pytanie?

Pracujący w szkodliwych warunkach - Praca i kariera...

Osoby urodzone po 1948 roku wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze mogą złożyć po 2008 roku, ale przed...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/20140,pracujacy-w-szkodliwych-warunkach.html

Jak udowodnić pracę w szczególnych warunkach? - …

Oprócz okresów pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej na danym stanowisku, pracodawca powinien konkretnie wskazać rodzaj pracy wymieniony w …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-udowodnic-prace-w-szczegolnych-warunkach

szkolenia bhp, pierwsza pomoc, Zielona Góra woj. …

I. ZMIANY W PRAWIE PRACY . 1. Jakie zasady ochrony przedemerytalnej obowiązują przed i po zmianach emerytalnych od 1 października 2017r.?www.exandi.pl/article,pl,prawo_pracy_w_2017_roku,156.html

Emerytury pomostowe z tytułu pracy w szczególnych...

Ustawa pomostowa zawiera definicję pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która uprawnia do uzyskania emerytury pomostowej.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/672035,Emerytury-pomostowe-z-tytulu-pracy-...

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...

MWOMP » Aktualności

W niedzielę 9 lipca br. w Brudzeniu Dużym odbył się VII Festiwal Ginących Zawodów, w którym uczestniczył również MWOMP, oferując przybyłym gościom...https://mwomp.pl/

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Wcześniejsza emerytura przysługuje ubezpieczonym, którzy posiadają określony w przepisach okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze...e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&id_sprawy=300

Prowadzenie akt osobowych i obowiązki pracodawcy | …

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika: Akta osobowe składające się z 3 części; Kartę ewidencji czasu pracy; Plan urlopówhttps://e-bart.pl/artykul/prowadzenie-akt-osobowych-i-obowiazki-pracodawcy.html

Badania lekarskie - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki...www.vat.pl/badania_lekarskie_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7232.php

Czy pracodawca ma obowiązek zaznaczyć w skierowaniu …

Pracodawca jest w posiadaniu takiej informacji. Odpowiedź: Określony w przepisach wzór skierowania na badania profilaktyczne nie przewiduje informacji o...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-pracodawca-ma-obowiazek-zaznaczyc-w-skierowaniu-na-bada...