Masz pytanie?

Praca w szczególnych i szkodliwych warunkach...

Pojęcia pracy w szczególnych i szkodliwych warunkach są często mylone, nie tylko przez pracowników, ale i przez pracodawców.www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/praca-w-szczegolnych-i-szkodliwych-warunkach-c...

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych...

ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia świadectwem …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/3449,jak-udowodnic-w-zus-i-przed-sadem-prace-w-szczegolnych-waru...

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym czyli bez wypowiedzenia. Konieczne jest przy tym złożenie pisemnego oświadczenia …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...

Prowadzenie akt osobowych i obowiązki pracodawcy | Biuro...

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika: Akta osobowe składające się z 3 części; Kartę ewidencji czasu pracy; Plan urlopówhttps://e-bart.pl/artykul/prowadzenie-akt-osobowych-i-obowiazki-pracodawcy.html

Badania lekarskie - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej …www.vat.pl/badania_lekarskie_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7232.php

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.006.0000046,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w...

Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej w...

Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej w zakresie ubezpieczeń społecznych wobec pracowników. Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika...inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,INF0000000000000693103,Obowiazki-pracodawcy-dotycz...

Bilans Rzeplińskiego jako prezesa TK: Ani polityk, ani...

Przyglądając się orzecznictwu TK z ostatnich lat, trudno oprzeć się wrażeniu, że sądowi konstytucyjnemu w tym czasie niespecjalnie leżała na sercu zasada...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1003582,bilans-rzeplinskiego-jako-prezesa-tk.html

Akta osobowe - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Kwestie akt osobowych reguluje rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze …www.vat.pl/akta_osobowe_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7233.php