Masz pytanie?

wzor swiadectwo pracy w warunkach szkodliwych -pomocy...

Świadectwo pracy w warunkach szczególnych Od 1983 do 2002 roku pracowałem w warunkach szczególnych (załadunek i rozładunek cystern z paliwem).www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38776

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych...

ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia świadectwem wykonywania pracy...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/3449,jak-udowodnic-w-zus-i-przed-sadem-prace-w-szczegolnych-waru...

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują …www.bhp.org.pl/Article518.html

Skierowanie na badania - darmowy wzór z szerokim...

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania pracownika na badania lekarskie pracownika, również na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia.poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-na-badania-wzor-z-omowieniem

Badania profilaktyczne w firmie | WINIEN CZY MA?

Podstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.winienczyma.bn.org.pl/badania-profilaktyczne-w-firmie/

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym to nic innego jak rozwiązanie umowy o pracę bez …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...

Nakaz sprostowania świadectwa pracy wyda sąd - Praca i...

Pani Ewelina została zwolniona z pracy bez zachowania terminu wypowiedzenia. – Przełożeni nie byli zadowoleni z moich wyników – mówi czytelniczka. – Ze …serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/961366,nakaz-sprostowania-swiadectwa-pracy-wyd...

Odpowiedzi na pytania do ekspertów - dla lekarza

Aktualne przepisy dotyczące Medycyny Pracy, program do Medycyny Pracy , projekty aktów prawnych , służba medycyny pracy , badania kierowców , eksperci Medycyny Pracy...medycynapracy-portal.pl/index.php/odpowiedzi-na-pytania-do-ekspertow-dla-lekarza

Kodeks pracy [ KP ] - KP ] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające …www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

Zamówienia - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

16.09.2016 DR-240-9/16 Zorganizowanie oraz przeprowadzenie imprezy towarzyszącej Konferencji Naukowo-Technicznej Fuels’ Zoom 2016 wraz z oprawą muzyczną (DJ) w …www.inig.pl/zamowienia-pub