Masz pytanie?

szkolenia bhp, pierwsza pomoc, Zielona Góra woj. …

I. ZMIANY W PRAWIE PRACY . 1. Jakie zasady ochrony przedemerytalnej obowiązują przed i po zmianach emerytalnych od 1 października 2017r.?www.exandi.pl/article,pl,prawo_pracy_w_2017_roku,156.html

Prowadzenie akt osobowych i obowiązki pracodawcy | …

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika: Akta osobowe składające się z 3 części; Kartę ewidencji czasu pracy; Plan urlopówhttps://e-bart.pl/artykul/prowadzenie-akt-osobowych-i-obowiazki-pracodawcy.html

Badania lekarskie - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki...www.vat.pl/badania_lekarskie_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7232.php

Brak pieczątki imiennej na świadectwie pracy a uznanie...

Tomasz Krupiński. Radca prawny, specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie...https://www.eporady24.pl/brak_pieczatki_imiennej_na_swiadectwie_pracy_a_uznanie_tego_dokumentu_...

Poradnik rekrutacyjny - Dział Rekrutacji

Ważne informacje Do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgodnie z art. 207 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stosuje...rekrutacja.umed.lodz.pl/poradnik-rekrutacyjny/

Start - 4 Szpital Wojskowy z Polikliniką we Wrocławiu

Nasza historia . 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem na Dolnym Śląsku i w Polsce.www.4wsk.pl/

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Portal stworzony z myślą o przedstawicielach rad pracowników i związków zawodowych, jako pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów z zakresu prawa pracy.www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...https://www.portaloswiatowy.pl/kadry-w-oswiacie-inne-zagadnienia/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-ko...

Wzory dokumentów, pism i umów

Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania stosunku pracy z wierzycielem jest to wniosek składany przez wierzyciela, w celu...https://www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/