Masz pytanie?

Zamieszczanie w świadectwie pracy informacji o pracy w...

Czy pracownikowi, który pracował w warunkach szkodliwych w latach 2004-2007 należy tę informację zamieścić w świadectwie pracy mimo, że nie ma ona w …www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zamieszczanie-w-swiadectwie-pracy-informacji-o-pracy-w-sz...

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Świadectwo pracy w warunkach szczególnych Od 1983 do 2002 roku pracowałem w warunkach szczególnych (załadunek i rozładunek cystern z paliwem).www.eporady24.pl/swiadectwo_wykonywania_prac_w_szczegolnych_warunkach,pytania,2,79,7827.html

Praca w szczególnych i szkodliwych warunkach...

Wielu pracowników, zwłaszcza starszego pokolenia, przywiązanych jest do dodatków wypłacanych za pracę w szkodliwych warunkach. W zależności od branży...www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/praca-w-szczegolnych-i-szkodliwych-warunkach-c...

Wcześniejsza emerytura a praca w warunkach szkodliwych

Wcześniejsza emerytura a praca w warunkach szkodliwych. Mam 57 lat. W latach 1978-1990 pracowałem w zakładzie na różnych stanowiskach, w tym w warunkach szkodliwych.www.eporady24.pl/wczesniejsza_emerytura_a_praca_w_warunkach_szkodliwych,pytania,16,95,2519.html

Praca w warunkach szkodliwych a emerytura

Czy pracownik zatrudniony w warunkach szkodliwych/szczególnych może uzyskać emeryturę pomostową?www.portalfk.pl/kadry/warunki-szkodliwe-slusarza-252976

Jak udokumentować, że wykonywana praca na danym...

PYTANIE: Jak udokumentować, że wykonywana praca na danym stanowisku była pracą w warunkach szkodliwych?www.poradaprawna.pl/porady/jak-udokumentowac-ze-wykonywana-praca-na-danym-stanowisku-byla-praca...

Informacje jakie należy zamieścić w świadectwie pracy

Czy wystawiając świadectwo pracy dla pracownika powinno się w nim wykazać wykorzystany urlop okolicznościowy?www.portalfk.pl/nowosci/4-pytania-na-temat-informacji-ktore-nalezy-zamiescic-w-swiadectwie-prac...

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym...

ZUS Szczególne uprawnienia załogi nie zawsze zależą od pracodawcy Uznanie przez firmę, że podwładny pracował w warunkach szczególnych, nie wiąże ani ZUS...prawo.rp.pl/temat/56618.html

WZORY PISM - wzory pism procesowych, sądowych, …

tylko wykwalifikowani prawnicy | bezpŁatna wycena w 24h | porady prawne i dokumenty dla ciebiewww.prawnik-online.eu/wzory

Emerytura za wiele lat pracy w szczególnych warunkach...

Emerytura za wiele lat pracy w szczególnych warunkach. Chciałbym się dowiedzieć, czy obejmuje mnie jakieś świadczenie emerytalne. Mam 40 lat pracy, 55 lat życia.www.infor.pl/prawo/emerytury/wczesniejsze-emerytury/686377,Emerytura-za-wiele-lat-pracy-w-szcze...