Masz pytanie?

wzor swiadectwo pracy w warunkach szkodliwych -pomocy...

ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia świadectwem …www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38776

Świadectwo pracy według nowych przepisów - VORTAL BHP

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują...www.bhp.org.pl/Article518.html

Skierowanie na badania - darmowy wzór z szerokim...

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania pracownika na badania lekarskie pracownika, również na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia.poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-na-badania-wzor-z-omowieniem

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI...

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 1983 r. w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy …www.infor.pl/akt-prawny/U13.1983.002.0000003,zarzadzenie-nr-9-ministra-administracji-gospodarki...

Prawo energetyczne - Aktualności - Czytaj - bhp.abc.com.pl

W parze z rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji idzie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prawo-energetyczne

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie...

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym czyli bez wypowiedzenia. Konieczne jest przy tym złożenie pisemnego oświadczenia …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/674563,Rozwiazanie-umow...

Rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy...

Rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 08.05.2010. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-obrony-narodowej-z-dnia-17-maja-2004-r-w-sprawie-s...

Badania lekarskie - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej …www.vat.pl/badania_lekarskie_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7232.php

Dz.U.2004.132.1419 - Akt prawny - abc.com.pl

2) spełnia wymagania dla mięsa, o którym mowa w pkt 1, określone w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-132-1419

Kodeks pracy [ KP ] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/