Masz pytanie?

Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Zamknąłem firmę kilka lat temu. Teraz były pracownik chce, żebym wydał mu świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach. Jak …https://www.eporady24.pl/swiadectwo_wykonywania_prac_w_szczegolnych_warunkach,pytania,2,79,7827...

Świadectwo pracy 2017 - nowy wzór - Prawa i …

Od 1 stycznia 2017 r. ma obowiązywać nowy wzór świadectwa pracy. Zmiana ma na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów, które weszły w życie 2 stycznia...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/749738,Swiadec...

Wypowiedzenie - prawo pracy, wynagrodzenia, umowa …

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę w 2017 roku? Wypowiedzenie umowy o prace może być złożone zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.kadry.infor.pl/wypowiedzenie/

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach …

Wiele osób po 2008 r. utraciło możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1038109,rekompensata-za-prace-w-szczegolnych-warunkach.html

Prowadzenie akt osobowych i obowiązki pracodawcy | …

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika: Akta osobowe składające się z 3 części; Kartę ewidencji czasu pracy; Plan urlopówhttps://e-bart.pl/artykul/prowadzenie-akt-osobowych-i-obowiazki-pracodawcy.html

Grupa Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. - Praca i oferty pracy

Twoje konto zostało założone. Prosimy o aktywację konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który został przesłany w wiadomości e-mail na podany adres.https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,196663

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu...https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-kadrowa-w-oswiacie/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kode...

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Portal stworzony z myślą o przedstawicielach rad pracowników i związków zawodowych, jako pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów z zakresu prawa pracy.www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Poradnik rekrutacyjny - Dział Rekrutacji

Ważne informacje Do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgodnie z art. 207 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stosuje...rekrutacja.umed.lodz.pl/poradnik-rekrutacyjny/