Masz pytanie?

Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego - Najem …

Często zdarza się, że w trakcie obowiązywania umowy powstaje konieczność dostosowania jej treści do bieżących potrzeb stron. Odbywa się to zazwyczaj w...najemkomercyjny.pl/aneks-do-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego/

Terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego...

Typowym sposobem zakończenia umowy najmu jest jej wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Jakie są terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego?najemkomercyjny.pl/terminy-wypowiedzenia-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego/

Aneks do umowy - darmowy wzór z szerokim …

Jak prawidłowo sporządzić aneks do umowy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. Do pobrania darmowy wzór w formacie PDF oraz DOCX.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-aneks-do-umowy-z-omowieniem

Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte …

Co mogę zrobić, kiedy dłużnik nie wykonuje umowy? Skoro – jak twierdzą niektórzy – umowę sporządza się na złe czasy, tzn. na wypadek, gdy coś w ramach...www.zanim-podpiszesz.biz.pl/odszkodowanie-za-niewykonanie-lub-nienalezyte-wykonanie-umowy-fakty...

Wzory Pism i Wniosków do pobrania | …

Praca – pisma . Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę; Informacja o nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia; Informacja o zatrudnieniu i...factoryofcompanies.com/wzory-pism-i-wnioskow/

darmowe wzory pism | fabrykakreatywna.com

Praca – pisma . Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę; Informacja o nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia; Informacja o zatrudnieniu i...fabrykakreatywna.com/wzory-pism-i-wnioskow/

Czy umowę najmu trzeba zarejestrować w urzędzie …

Rejestracja albo zgłoszenie umowy najmu jest obowiązkowa czy nie? Uwarunkowania prawne, sankcje i obostrzenia związane z tym zagadnieniem.skarbonamamony.pl/czy-umowe-najmu-trzeba-zarejestrowac-w-urzedzie-skarbowym.html

Kaucja zabezpieczająca przy umowie najmu | Skarbona …

Wprowadzenie prawne. Pod­sta­wo­wy prze­pis usta­wy o ochro­nie praw loka­to­rów brzmi: Art. 6. 1. Zawar­cie umo­wy naj­mu może być uza­leż­nio­ne...skarbonamamony.pl/kaucja-zabezpieczajaca-przy-umowie-najmu.html

Aktualności - Strona nr 2 - Kancelaria Podatkowa ISP...

Doradztwo podatkowe: Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań - audyty, szkolenia, VAT - doradcy podatkowi ISP Modzelewskiwww.isp-modzelewski.pl/aktualnosci/12-serwis-doradztwa-podatkowego?start=5