Masz pytanie?

Terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego...

Typowym sposobem zakończenia umowy najmu jest jej wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Jakie są terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego?najemkomercyjny.pl/terminy-wypowiedzenia-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego/

Sposoby zakończenia umowy najmu — Najem …

W swojej praktyce nagminnie spotykam się z myleniem i zamiennym używaniem pojęć wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy. Tym czasem są to trzy różne sposoby zakończenia umowy najmu, w tym umowy najmu lokalu użytkowego, których sposób dokonania i skutki prawne są zasadniczo różne.najemkomercyjny.pl/sposoby-zakonczenia-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego/

Umowa najmu okazjonalnego z załącznikami - wzór

Najem okazjonalny – wzory dokumentów UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU Zawarta w dniu …………………… roku (data).....www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/umowy/2584-umowa-najmu-okazjonalnego-z-zalacznikami-wzor

Umowa najmu powierzchni pod reklamę. Wzór i …

Szkolenia dla zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości.www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/inne-wzory-dokumentow/2558-umowa-najmu-powierzchni-pod-rekl...

Zgoda właściciela na prowadzenie działalności w...

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą bardzo często wynajmują lokal. Czy potrzebna jest zgoda właściciela na prowadzenie działalności w wynajmowanym lokalu?https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zgoda-wlasciciela-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-wynajmowanym...

Wezwanie do zapłaty - adw. Iwo Klisz

Bardzo często, a w zasadzie można powiedzieć, że prawie zawsze kiedy składam powództwo o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dołączam do niego wysłany uprzednio do pozwanego egzemplarz ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.www.zanim-podpiszesz.biz.pl/ostateczne-przedsadowe-wezwanie-zaplaty/

Sprzedaż poleasingowego samochodu bez VAT - …

Ważne! Art. 10 ust. 1 pkt. 8 odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-sprzedaz-poleasingowego-samochodu-bez-vat