Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1...

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.107.0000787,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Ustawa o ochronie danych osobowych | Ochrona... - uodo.pl

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy ma prawo do ochrony...https://uodo.pl/ustawy/uodo/

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) | Warszawa - oficjalny...

Ostateczne są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylenie lub zmiana takich...www.um.warszawa.pl/faq

KFK Expert - Archiwum wiadomości

Archiwum 2014-11-20 Lewiatan rekomenduje wprowadzenie ułatwień w uzyskaniu zwrotu VAT Zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności, ułatwienie uzyskania...kancelaria-expert.pl/archiwum/?t=0

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r. obowiązuje od dnia 25...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Dz.U.2016.191 - Akt - bhp.abc.com.pl

Dz.U.2016.191; 1994-09-02: zm. Dz.U.1994.27.96: art. 138: 1995-01-01: zm. Dz.U.1994.89.414: art. 106: 1996-01-01: zm.wyn.z: Dz.U.1995.141.692: art. 8 ust. 1: …www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2016-191-u

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...

Portal Miejski - ŚWIEBODZICE.pl

PYTANIE 997: Imię/NICK: Irena. Szanowny Panie Burmistrzu, czy to jest w porządku, że lis chodzi po mieście w Świebodzicach a dokładnie na ul...www.swiebodzice.pl/strony_2/aktualnosci_pytania_bm_013.htm

Spisywanie (legitymowanie) przez policję. - Masz Prawo

Wielu z nas, prędzej czy później przyjdzie zetknąć się z legitymowaniem przez policję. Policjant podczas legitymowania może nadużyć swoich uprawnień.maszprawo.org.pl/2013/06/spisywanie-legitymowanie-przez-policje/

Opinie - GETIN Bank - Kontomierz.pl

Oceny i opinie o banku GETIN Bank... Jestem klientem Getin Banku. Otrzymałem wizytówkę od pracownika banku z numerem telefonu, niestety nikt z pracowników …kontomierz.pl/bank/Getin/opinie