Masz pytanie?

Dz.U.2017.1553 t.j. - Akt prawny - abc.com.pl

1) warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2017-1553-t-j-

Pozwolenie na posiadanie psa groźnej rasy - Pozwolenia...

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów...www.infor.pl/prawo/gmina/pozwolenia/219395,Pozwolenie-na-posiadanie-psa-groznej-rasy.html

Konsulat - Parabole - parabole-asso.org

Association loi 1901, créée pour aider les ressortissants des pays d’Europe Centrale et de l’Est accueille toute personne sans condition de religion ni d’originewww.parabole-asso.org/pl/konsulat

ROZWÓD

Rozwód w rozumieniu powszechnym to proces sądowy, który ma doprowadzić do prawnego rozwiązania małżeństwa. Zanim zainicjujemy proces rozwodowy powinniśmy...https://e-rozwod.warszawa.pl/rozwod/

Doradca Podatkowy - Misja miesięcznika

Ulga na dzieci na nowych zasadach Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulgi podatkowej na dzieci.gazetaklienta.pl/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01category_id=2

Życie we Francji - Parabole

Association loi 1901, créée pour aider les ressortissants des pays d’Europe Centrale et de l’Est accueille toute personne sans condition de religion ni d’originewww.parabole-asso.org/pl/zyciewefrancji/17-plzyciewefrancji1

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Ustawy - Regulacje...

Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 tekst jednolity. Zmiany opublikowane w: Dz. U. z 2017 r. poz. 1370 . USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...www.nsa.gov.pl/ustawy/ustawa-z-dnia-30-sierpnia-2002-r,news,36,214.php

Ustawa o podatku akcyzowym 2017 (Dz.U. 2017 poz. 43...

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem …aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-akcyzowy/ustawa-o-podatku-akcyzowym-2013-dz-u-2011-nr-108-p...

Wyniki wyszukiwania - vat.pl

Wyniki wyszukiwania dla frazy "VAT-R": 05.07 Zmiana druku VAT-R. Z dniem 1 lipca 2011 r. celem rejestracji podatnika VAT stosować należy nowy druk VAT-R. Zmianę...www.vat.pl/wyniki_wyszukiwania_10.php?query=VAT-R

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/831/t/ustawa_z_dnia_29_sierpnia_1997_r__prawo_bankowe.html