Masz pytanie?

23. Zmiana nazwiska rodowego - GASKOR.PL

Zmiana nazwiska rodowego... DECYZJA Napodstawieart.104§1i§2ustawyz14.6.1960r.–Kodekspostępowa niaadministracyjnego (Dz.U.z2000r.Nr98,poz.1071zpóźn.zm.)...www.gaskor.com/uploaded_files/text/pdf/20101029/44c9726427ae2f961210bdfbef3017ec.pdf

Tryb odbioru decyzji - Warszawa

Tryb odbioru decyzji: 1. osobi... Kierownika USC m.st. Warszawy post ępowania administracyjnego w przedmiotowej... wniosek-wzór-zmiana imienia-nazwiska -2015...www.um.warszawa.pl/sites/default/files/wniosek-zmiana_imienia-nazwiska_-pelnoletni_2015_0.pdf

Zakres zmiany decyzji administracyjnej | Co do zasady

Art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego pozwala w uproszczony sposób zmienić wydaną uprzednio, prawomocną decyzję administracyjną.www.codozasady.pl/zakres-zmiany-decyzji-administracyjnej/

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Tczewie...

Druki i wzory formularzy; Tczewska... Zmiana imienia i nazwiska - decyzja administracyjna... Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska …www.bip.tczew.pl/sprawy/128/zmiana_imienia_i_nazwiska__decyzja_administracyjna_

decyzja - zmiana nazwiska • Wzory pism | OPS.pl

Czy ma ktoś może wzór decyzji w przypadku gdy klientka zmieniła nazwisko bo... Kodeksu postępowania administracyjnego... Ośrodek o zmianie nazwiska córki...forum.ops.pl/viewtopic.php?f=32&t=205959457

Wniosek o zmianę nazwiska - wzór - Wzory pism, …

Wniosek o zmianę nazwiska - wzór dokumentu do pobrania... Wniosek wydawany jest w formie decyzji administracyjnej,... wzór dokumentu, sprawa administracyjna,dokumenty.serwisprawa.pl/wniosek-o-zmiane-nazwiska,289.html

Wniosek o zmian ę imienia i nazwiska - g.infor.pl

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego S ądu Administracyjnego z 22 marca 2001 r. (sygn. akt V SA 1121/00... Wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska to 37 zł.g.infor.pl/gp/druki/sprawy_osobiste/zameldowanie/so_zmiana.pdf

Zmiana nazwiska dziecka | Karolina Górska

Zmiana nazwiska dziecka może nastąpić W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM na podstawie... na zmianę nazwiska... decyzji organu administracji co do zmiany...karolinagorska.pl/zmiana-nazwiska-dziecka/

decyzja o zmianie nazwiska Forumprawnicze.info - …

decyzja o zmianie nazwiska - napisał w Prawo administracyjne: hej, jestem studentka i musze ogarnac decyzje pozytywna o zmianie nazwiska , pomoze ktos?https://forumprawnicze.info/decyzja-o-zmianie-nazwiska-t12084/

Jak sprostować decyzję administracyjną? - …

Organ administracyjny błędnie napisał w decyzji nazwisko strony – Kowalewski zamiast Kowalski. Nieprawidłowe określenie formy spółki – spółka akcyjna zamiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wyrok WSA w …mojafirma.infor.pl/przedsiebiorca-w-sadzie/przedsiebiorca-w-urzedzie/696267,Jak-sprostowac-decy...