Masz pytanie?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji...

Regulamin prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Szkole Podstawowej Nr …bip.sp3.goleniow.pl/strony/menu/42.dhtml

Prawo budowlane - Pr. bud. - LexLege – System Informacji...

1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób...www.lexlege.pl/prawo-budowlane/

Wstęp - GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych …

I.3 Zmiana celu przetwarzania danych osobowych 131.... lecz osoby ściśle wskazane z imienia i nazwiska.... w drodze decyzji administracyjnej,...www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/33.doc

Dz.U.2008.25.150 - Akt prawny - abc.com.pl

5) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2008-25-150

Serwis ZUS - Mapa serwisu

Archiwum; Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2006 r. Informacja statystyczna o...www.zus.pl/default.asp?p=2&id=14

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - Referat...

Opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu pokaż jak załatwić sprawę • załatw sprawę...www.bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_uprawnien_komunikacyjny...

Wezwanie do zapłaty – pomyśl zanim cię okradną! | 3obieg...

Mam pytanie dotyczące wezwania do zapłaty. Otrzymaliśmy takie właśnie wezwanie, natomiast nigdy nie otrzymaliśmy pisma informującego o nadaniu nowego numeru...3obieg.pl/wezwanie-do-zaplaty-pomysl-zanim-cie-okradna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r...www.administrator24.info/artykul/id4373,ustawa-z-dnia-13-wrzesnia-1996-r-o-utrzymaniu-czystosci...

poradnik.ngo.pl - Organizacje sportowe

Szczególny przykład związku sportowego są polskie związki sportowe (np. Polski Związek Piłki Nożnej). Powstają one w celu organizowania i prowadzenia...poradnik.ngo.pl/organizacje_sportowe