Masz pytanie?

Ustawa o drogach publicznych [drogi publ.] - ArsLege

Dz.U.2016.0.1440 t.j. Ustawa o drogach publicznych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-drogach-publicznych/k95/

Dz.U.2016.996 - Akt prawny - www.lex.pl

c) w przypadku kasy - dzień zawieszenia działalności kasy wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy o...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2016-996

Dz.U.2005.58.504 - Akt - oswiata.abc.com.pl

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2005-58-504-u

Adwokat Kraków | Warszawa Tamara Pokrzywka-Bensalem

Każdy pracownik kancelarii zobowiązany jest do ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie swoich specjalizacji. Na bieżąco śledzimy prace ustawodawcze oraz...www.bensalem.pl/

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - dział. gosp.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,dział. gosp.,Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,Dz.U.2015.0.584 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej/

Konsulat - Parabole

Jakie sprawy można załatwić w konsulacie? W konsulacie można: złożyć wniosek o polski paszport, zarejestrować francuskie akty stanu cywilnego w Polsce w celu...www.parabole-asso.org/pl/konsulat

Siuda, Filipowski i Partnerzy

W dniu 5 listopada 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 roku o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie...www.siuda-filipowski.pl/strona,19.html

Ustawa o podatku akcyzowym 2017 (Dz.U. 2017 poz. 43...

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, …aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-akcyzowy/ustawa-o-podatku-akcyzowym-2013-dz-u-2011-nr-108-p...

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

2. Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą z dnia 16 września...www.realexperts.pl/prawo/akt/id/831/t/ustawa_z_dnia_29_sierpnia_1997_r__prawo_bankowe.html

Środa Wielkopolska - Okolica bliższa

Objeżdżamy dwór w kierunku na południe i po ok. 500 metrach na skrzyżowaniu wybieramy drogę polną w prawo. Po ok. 1,6 km ponownie skręcamy w prawo kierując...srodawlkp.org/pliki/swpm_N_2.html