Masz pytanie?

Dział III. Zobowiązania podatkowe - Ordynacja podatkowa...

§ 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; 2) doręczenia decyzji...www.arslege.pl/ordynacja-podatkowa/k38/s1365/

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010...szemud.pl/do-pobrania/

Ustawa o transporcie drogowym | Prawo transportowe

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i...www.transportoweprawo.pl/akty-prawne/przepisy-krajowe/ustawa-o-transporcie-drogowym

Ustawa o ochronie zabytków - Dokumenty - Portal …

USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW : tekst ujednolicony wg. stanu na sierpień 2010 : USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiwww.bikds.art.pl/dokumenty/ustawa.html

Ustawa o drogach publicznych [drogi publ.] - ArsLege

Dz.U.2016.0.1440 t.j. Ustawa o drogach publicznych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-drogach-publicznych/k95/

Warszawa | oficjalny serwis stolicy Polski

Dowody osobiste. Wymiana dowodu osobistego; Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy; Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Nadanie numeru …www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/47

Dz.U.2005.58.504 - Akt - oswiata.abc.com.pl

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2005-58-504-u

Adwokat Kraków | Warszawa Tamara Pokrzywka-Bensalem

Każdy pracownik kancelarii zobowiązany jest do ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie swoich specjalizacji. Na bieżąco śledzimy prace ustawodawcze oraz...www.bensalem.pl/

Konsulat - Parabole

Jakie sprawy można załatwić w konsulacie? W konsulacie można: złożyć wniosek o polski paszport, zarejestrować francuskie akty stanu cywilnego w Polsce w celu...www.parabole-asso.org/pl/konsulat

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - dział. gosp.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,dział. gosp.,Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,Dz.U.2015.0.584 t.j.www.lexlege.pl/ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej/