Masz pytanie?

Prawo Budowlane AKTUALNE - 2015

Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana …prawo-budowlane.edu.pl/prawo-budowlane/prawo-budowlane/

Serwis Architektoniczny Ronet.pl

Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1777 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1642 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1549 z 2015 r.www.a-ronet.pl/a_prawo/prawo/prawo_budowlane_1.html

Ustawa Prawo telekomunikacyjne | Konsument w sieci

t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 246 ze zm. (stan na dzień 25 marca 2015 r.) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNEkonsumentwsieci.pl/upt/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010...szemud.pl/do-pobrania/

ustawa o usługach turystycznych obejmujaca Dz.U. z 2004 nr...

Art. 46. W Kodeksie wykroczeń w art. 60[1] dodaje się § 4 w brzmieniu: "§ 4. Kto: 1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub...www.hotelarze.pl/prawo-turystyka/ustawa-turystyka.php

Wstęp - giodo.gov.pl

I.3 Zmiana celu przetwarzania danych osobowych 131.... lecz osoby ściśle wskazane z imienia i nazwiska.... w drodze decyzji administracyjnej,...www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/33.doc

Instrukcja kancelaryjna - BIP - Samorządowe Kolegium...

1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie jest organem administracji publicznej, działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 października...www.bip.warszawa.sko.gov.pl/?cid=251

Dołącz do Nas | Ursynoteka

Jak się zapisać? Karta biblioteczna Ursynoteki jest ważna we wszystkich placówkach na terenie Ursynowa. Przed rejestracją zapoznaj się z pełnym Regulaminem...ursynoteka.pl/index.php/dolacz-do-nas/

Wezwanie do zapłaty – pomyśl zanim cię okradną! | 3obieg...

Mam pytanie dotyczące wezwania do zapłaty. Otrzymaliśmy takie właśnie wezwanie, natomiast nigdy nie otrzymaliśmy pisma informującego o nadaniu nowego numeru...3obieg.pl/wezwanie-do-zaplaty-pomysl-zanim-cie-okradna