Masz pytanie?

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - zsm.resman.pl

Wstęp. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia...www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108:awans-na-stopie-nauc...

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/302789,ustawa-ordynacja-podatkowa.html

Police - Gmina Zielona - Wydawanie dowodów osobistych, ich...

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich...www.police.pl/pcms.aspx?cid=82

Dz.U.2015.613 - Akt prawny - www.lex.pl

1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania...www.lex.pl/up-akt/-/akt/dz-u-2015-613-u

Prawo Budowlane AKTUALNE - 2015

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm. PRAWO BUDOWLANE. Tekst jednolity oraz w PDF. Kluczowa ustawa dotycząca projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki.prawo-budowlane.edu.pl/prawo-budowlane/prawo-budowlane/

Ustawa o ewidencji ludności - Nieruchomości - krn.pl

W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane: 1) nazwisko i imię (imiona); 2) nazwisko rodowe; 3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-ewidencji-ludnosci-1_2_23.html

Wstęp - giodo.gov.pl

... które pozwalają na określenie tożsamości osoby nie tylko poprzez proste wskazanie imienia i nazwiska,... decyzji administracyjnej... wzór zgłoszenia...www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/37.doc

USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy...

USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.205.0001649,ustawa-o-zmianie-ustawy-ordynacja-podatkowa-oraz-n...

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiwww.stopnop.pl/prawo/45-ustawa-z-dnia-17-czerwca-1966-r-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administr...

Wezwanie do zapłaty – pomyśl zanim cię okradną! | 3obieg...

Mam pytanie dotyczące wezwania do zapłaty. Otrzymaliśmy takie właśnie wezwanie, natomiast nigdy nie otrzymaliśmy pisma informującego o nadaniu nowego numeru...3obieg.pl/wezwanie-do-zaplaty-pomysl-zanim-cie-okradna