Masz pytanie?

Urząd Gminy w Chynowie - Przejdź do strony gminy w BIP

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chynowie. Aktualne i archiwalne informacje urzędowe, w tym ogłoszenia o naborze do pracy...bip.chynow.pl/

SPOSÓB WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH - KLASY I …

W świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc...sp1-nt.pl/sposob_wypelniania_dokumentow_1_3.pdf

Dział III. Zobowiązania podatkowe - Ordynacja podatkowa...

§ 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; 2) doręczenia decyzji...www.arslege.pl/ordynacja-podatkowa/k38/s1365/

Ustawa o transporcie drogowym | Prawo transportowe

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i...www.transportoweprawo.pl/akty-prawne/przepisy-krajowe/ustawa-o-transporcie-drogowym

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010...szemud.pl/do-pobrania/

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiwww.stopnop.pl/prawo/45-ustawa-z-dnia-17-czerwca-1966-r-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administr...

Ustawa o drogach publicznych [drogi publ.] - ArsLege

Dz.U.2016.0.1440 t.j. Ustawa o drogach publicznych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-drogach-publicznych/k95/

Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Karta Dużej Rodziny...

Jak prawidłowo kwalifikować rodzaje wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w SI KDR? Wniosek o przyznanie …www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/komunikaty-dla-samorzadu/

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - Referat...

Kierownik Małgorzata Witczak ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój nr 101 85-130 Bydgoszcz tel: 52 58 58 478 fax: 52 58 58 602 email: Hala rejestracyjna nr 1 tel...www.bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_uprawnien_komunikacyjny...

Wezwanie do zapłaty – pomyśl zanim cię okradną! | 3obieg...

Mam pytanie dotyczące wezwania do zapłaty. Otrzymaliśmy takie właśnie wezwanie, natomiast nigdy nie otrzymaliśmy pisma informującego o nadaniu nowego numeru...3obieg.pl/wezwanie-do-zaplaty-pomysl-zanim-cie-okradna