Masz pytanie?

Serwis Architektoniczny Ronet.pl

Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1777 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1642 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1549 z 2015 r.www.a-ronet.pl/a_prawo/prawo/prawo_budowlane_1.html

Prawo Budowlane AKTUALNE - 2015

Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana …prawo-budowlane.edu.pl/prawo-budowlane/prawo-budowlane/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.004.0000023,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Ustawa o działalności leczniczej - dział. lecz.

1. Podmiotami leczniczymi są: 1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz...www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-leczniczej/

Ordynacja podatkowa - Ord. Podatk. - lexlege.pl

§ 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać: 1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze...www.lexlege.pl/ordynacja-podatkowa/

Prawo Budowlane 2016 - Aktualny i ujednolicony tekst ustawy

Wrzesień 7, 2016 Aplikacja Prawo Budowlane 2016 na Android. Aplikacja Prawo Budowlane 2016 na telefony i tablety z systemem Android. Ułatwia dostęp do...prawobudowlane.com.pl/

Do pobrania | Gmina Szemud

Opłata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdziału 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010...szemud.pl/do-pobrania/

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn...

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz...https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-7-lipca-1994-r.-prawo-budowlane...

Serwis ZUS - Mapa serwisu

Archiwum; Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2006 r. Informacja statystyczna o...www.zus.pl/default.asp?p=2&id=14

Bezpłatne porady prawne | Prawo i Ty - Archiwum prawne

Wszystkie. Poniżej znajdziecie Państwo listę wszystkich wiadomości opublikowanych w serwisie prawoity.pl. 2016 09; Informacja dotycząca organizowania zajęć z...prawoity.pl/archiwum/