Masz pytanie?

Dokumentacja szkolna | Blog dla dyrektora szkoły

Różne organy analizują działalność szkoły pod innym kątem, jednakże są pewne podstawowe sprawy, które zawsze zwracają uwagę kontrolerów.https://dyrektorszkoly.wordpress.com/category/dokumentacja-szkolna/

Opieka w szkole | Blog dla dyrektora szkoły

Posts about Opieka w szkole written by dyrektorszkolyhttps://dyrektorszkoly.wordpress.com/category/opieka-w-szkole/

Ustawa o ochronie danych osobowych | Ochrona... - …

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy ma prawo do ochrony...https://uodo.pl/ustawy/uodo/

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy …

Poza dokumentem nowej ustawy ochrony danych, nalezy zminić szereg ustaw w innych obszarach, aby uzyskać ich komplementarność. Oto nowe projektowanehttps://rbdo.pl/uzasadnienie-do-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-ochronie-danych...

Zabytki w Polsce - Ustawa o ochronie zabytków i opiece …

USTAWA z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) Rozdziały: 1. Przepisy ogólne (Art. 1-7); 2.www.zabytki.pl/sources/prawo/ustawa.html

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej …

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,świadcz. opieki zdr,Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. …https://www.lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-public...

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 09-02 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconyhttps://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst …

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-osw...

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...