Masz pytanie?

INFORMACJA - dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń...

INFORMACJA . dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze: List motywacyjny i życiorys; List motywacyjny to dokument podpisany...bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/praca-w-korpusie-sluzb/8855,INFORMACJA-dot-wymaganych-dokum...

Proces rekrutacji - UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.www.uke.gov.pl/proces-rekrutacji-6441

Ogłoszenie nr 172503, starszy laborant do spraw obsługi...

Ogłoszenie nr 172503, starszy laborant do spraw obsługi technicznej i biurowej wykonywanych ekspertyz kryminalistycznych w zakresie genetyki sądowej w …bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wolne-stanowiska-w-sc/archiwum/2015/21400,Ogloszenie-nr-17250...

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego | SZUKAM PRACY

Informacje o ofertach można także uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (68) 328 32 68www.bk.uz.zgora.pl/index.php?szukam-pracy