Masz pytanie?

e-Gmina Jordanów - Ogłoszenie

Oficjalna strona internetowa Gminy Jordanów - Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko, Wysoka - turystyka, agroturystyka, wczasy, wypoczynek, miejsca noclegowe...www.gmina-jordanow.rubikon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=5...

38- Wzor oferty

WZÓR II. OFERTA PRZETARGOWA... Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu...www.bip.tarpil.pila.pl/downloads/oferta_przetargowa_wzor.doc

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH

Zakład wodociągów i kanalizacji w Policach.... • Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki KIA: • Numer rejestracyjny: ZPL K114www.zwik.police.pl/index.php?id=przetargi

Komunikaty i ogłoszenia - BIP PGL LP - strona główna

Skargi i wnioski. W sprawie skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Nadleśniczego w każdy poniedziałek, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w dniu...bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_sniezka/komunikaty_i_ogloszenia

Przykładowy przetarg nieograniczony — krok po kroku

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu należy do zamawiającego, który może to zrobić samodzielnie albo zlecić własnej jednostce organizacyjnej lub...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przykladowy_przetarg_nieograniczony_krok_po_kroku-a_3664.htm

Spis treści - Partnerstwo Publiczno-Prywatne - PPPortal

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana potocznie SIWZ, stanowi podstawowy dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.www.ppportal.pl/plik/jak_dobrze_napisac_siwz.pdf

Krempna Gmina, Kazimierz Miśkowicz - Wójt Gminy, tel. (13...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. UG.341-I-3/2010 Krempna, dnia 20.08.2010 r. INFORMACJA O WYBORZE. NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. …www.krempna.pl/index.php?id=1

Wzór wezwania do wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia...

Przy przekazywaniu wezwania do wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązują zasady porozumiewania się...www.ekspertbeck.pl/wzor-wezwania-do-wyjasnienia-zasadnosci-zastrzezenia-informacji-jako-tajemni...

Przetargi: Konsorcjum musi mieć pełnomocnika (wersja do druku)

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w...prawo.rp.pl/artykul/808129.html?print=tak&p=0

Standardy kwalifikacji zawodowych i Modułowe programy...

Kwalifikacje - standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkolenia zawodowegowww.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/