Masz pytanie?

Strona główna serwisu internetowego PKP S.A.

Strona internetowego serwisu korporacyjnego PKP S.A. (Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna)pkpsa.pl/

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o uniewa nieniu …

3 Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. X – Opis sposobu przygotowania oferty ppkt 5.6. wymagał, aby do oferty przetargowej wykonawcy...https://www.cem.edu.pl/aktualnosci/wyniki_kopiarko_drukarka_07.pdf

https://sip.lex.pl/

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.https://sip.lex.pl/

Zamówienia publiczne: Kompetencje i skład komisji...

Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie ogranicza kierownikowi zamawiającego możliwości powołania do składu komisji osób spoza pracowników zamawiającego...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/473428,zamowienia-publiczne-kompetencje-i-sklad-komisji-przetarg...

szkolnastrona - Gminny Zespół Szkół w Tułowicach...

szkolnastrona - Gminny Zespół Szkół w Tułowicach 49-130 Tułowice Świerczewskiego 21-21A (77) 460-01-33 -gzstulowice.szkolnastrona.pl/

orplast | pojemniki akcesoria domowe nadruki …

Firma Orplast jest firmą o wysokim stopniu innowacyjności, zajmującą się produkcją artykułów codziennego użytku.www.orplast.pl/

Przykładowy przetarg nieograniczony — krok po kroku

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu należy do zamawiającego, który może to zrobić samodzielnie albo zlecić własnej jednostce organizacyjnej lub...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przykladowy_przetarg_nieograniczony_krok_po_kroku-a_3664.htm

AKWA Wodociągi i Kanalizacja - Nysa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY . SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY . I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi i...www.wikakwa.pl/main.php?sel=2

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z …

wpłynęły oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu... Prace ( komisji przetargowej... WZÓR. Title: Załączniki do...www.kdzp.com.pl/publikacje/Rozporzadzenia/zal__do_9/zalacznik_1.doc

§1 - opsbielany.waw.pl

1, Po zatwierdzeniu Wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów, o których mowa w § 9 ust.opsbielany.waw.pl/doc/regulacje_prawne/ruzp.pdf