Masz pytanie?

BIP - Urząd Gminy Raszyn

Urząd Gminy Raszyn. Struktura organizacyjna; Praca w urzędzie; Praca w innych jednostkach organizacyjnych; Tablica ogłoszeń; Jak załatwić sprawęwww.bip.raszyn.pl/?c=331

Przykładowy przetarg nieograniczony — krok po kroku

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu należy do zamawiającego, który może to zrobić samodzielnie albo zlecić własnej jednostce organizacyjnej lub...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przykladowy_przetarg_nieograniczony_krok_po_kroku-a_3664.htm

Komunikaty i ogłoszenia - BIP PGL LP

Skargi i wnioski. W sprawie skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Nadleśniczego w każdy poniedziałek, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w dniu...bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_sniezka/komunikaty_i_ogloszenia

Kategorie - BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont części sportowej w budynku szkolnym. Wybrano ofertę: dla zadania: Remont części sportowej w budynku szkolnymwww.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=29

Spis treści - PPPortal

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana potocznie SIWZ, stanowi podstawowy dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.www.ppportal.pl/plik/jak_dobrze_napisac_siwz.pdf

Wzór wezwania do wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia...

Przy przekazywaniu wezwania do wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązują zasady porozumiewania się...www.ekspertbeck.pl/wzor-wezwania-do-wyjasnienia-zasadnosci-zastrzezenia-informacji-jako-tajemni...

Krempna Gmina, Kazimierz Miśkowicz - Wójt Gminy, tel. (13...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. UG.341-I-3/2010 Krempna, dnia 20.08.2010 r. INFORMACJA O WYBORZE. NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. …www.krempna.pl/index.php?id=1

Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie...

Drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty - Efektywność energetyczna - 29 października 2014 r...www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/5895,Drugi-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-p...

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego | SZUKAM PRACY

Poniżej znajdziesz aktualne oferty pracy z bazy naszego biura w kolejności chronologicznej - najnowsze u góry. Ponieważ zależy nam aby oferty pracy trafiały...www.bk.uz.zgora.pl/index.php?szukam-pracy

Standardy kwalifikacji zawodowych i Modułowe programy...

Kwalifikacje - standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkolenia zawodowegowww.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/