Masz pytanie?

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi...www.komunikaty.pl/komunikaty/1,124833,11355364,Pelnomocnictwo_do_podpisania_oferty__WZOR_.html

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,15987323,Wzor_wniosku_o_udostepnienie_ofert_konkurencji.ht...

Strona główna - PPP

Polska Platforma Przetargowa... Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestruwww.ppp.pwpw.pl/

Komisja przetargowa - Porady - Portal Zamówień Publicznych

«Wróć do Porad Komisja przetargowa. Członek komisji przetargowej składa podpis w protokole, tylko jeśli faktycznie brał udział w pracach tej komisji (30.09.2014)www.portalzp.pl/porady/kategorie/komisja-przetargowa-21638/

Biogazownia Rypin sp. z o.o.

zawiadomienie o zamknięciu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU; SIWZ; Regulamin; Załącznik nr 1 - STWiORwww.biogazrypin.pl/

SIWZ, druki ZP, protokoły - Portal zamówienia publiczne

Na portalu znajdziesz aktualne wzory SIWZ, druków ZP, protokołów z postępowania, opisu przedmiotu zamówienia i wiele innych!www.portalzp.pl/wzory-dokumentow/

Dokumentacja przetargowa/WYKAZ OSàB, zaˆ. nr 4...

Tabele średnich kursów walut w roku: 2015. Tabele średnich kursów walut w roku: 2014. Tabele średnich kursów walut w roku: 2013. Tabele średnich kursów walut...www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

FIDIC-kontrakty-publikacje-warunki-kontraktu-na-budowę...

English text : Ściągnij plik w PDF: ZAMÓWIENIE (111 kB) z cennikiem; opis (121 kB) pozycji wydawniczych; opis (205 kB) warunkówwww.cosmopoli.com.pl/wydawni/opis.htm

Kosztorysy • wzory dokumentów - Kosztorysy i wyceny...

Wzory umów, formularzy, druków i różnych dokumentów związanych z robotami budowlanymi: Wzory dokumentów - roboty budowlane - zamówienia publicznewww.remiz.com.pl/wzory-kosztorysowanie.htm

Baza Dokumentów, wzory, przykłady, darmowa baza formularzy

Jeśli nie znalazli Państwo poszukiwanego druku, prosimy o kontakt. Propozycje uzupełnienia bazy przyjmujemy pod adresem: formularze@9477.pl*www.9477.pl/baza_dokumentow/index.php