Masz pytanie?

Forum OSKKO

04.03.2002 · Ewa z Rz 03-04-2002 15:13:08 [#08] opinia o pracy dyrektora szkoły. przygotowywana przez RP jest na wniosek organu (nadzorującego lub prowadzącego) złożony na ręce dyrektora.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli...https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-sty...

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 18-04 …

3b) szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole policealnej - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Odpowiadamy na pytania czytelników - savoir vivre...

Największa polskojęzyczna strona związana z savoir vivre, etykietą, etykietą biznesu. Przeznaczona jest dla tych, którzy zdali sobie sprawę z tego, że należy znać zasady etykiety i stosować je tak w życiu publicznym i zawodowym, jak i …www.savoir-vivre.com.pl/?odpowiadamy-na-pytania-czytelnikow,20