Masz pytanie?

Forum OSKKO

... 21 dni od daty złożenia przez nauczyciela sprawozdania za okres stażu / wzór... opinia (lub sugerująca... to rozumieć Statut Szkoły, Dyrektorze...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Gowidlino. Burza wokół wyboru dyrektorki szkoły. Grupa...

Chcieliśmy poprosić o opinię samą Aleksandrę Stark, ale nie udało nam się z nią skontaktować. W Zespole Szkół w Gowidlinie dowiedzieliśmy się, że...expresskaszubski.pl/aktualnosci/2016/07/gowidlino-burza-wokol-wyboru-dyrektorki-szkoly-grupa-mi...

Pan Karp

26.11.2016 Z rybami wśród dzieci Pan Karp systematycznie propaguje wśród dzieci wiedzę o rybach i ich walorach odżywczych. Ostatnio na terenie Województwa...www.pankarprybacy.pl/

Ustawa o systemie oświaty, Stan na 09-01-2017

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r. obowiązuje od dnia 25...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

ustawa o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2015.2156) | Centrum...

opublikowana: Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425. teksty jednolite: Dz .U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156prawo.cea.art.pl/system-oswiaty-2016-r/