Masz pytanie?

opinia rady pedagogicznej o dyrektorze szkoły - Zapytaj...

Proszę o wzór opinii o dyrektorze przedszkola, szkoły dla potrzeb rady pedagogicznej.www.ciekawi.pl/opinia-rady-pedagogicznej-o-dyrektorze-szkoly/

Proszę o wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie...

Pismo może przybrać dowolną formułę, np. "(...) Na podstawie art. 37.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) oraz (pozytywnej) opinii...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/prosze-o-wzor-pisma-do-organu-prowadzacego-w-spraw/1043

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić...

Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

Wzory dokumentów - DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie...

Serwis dla dyrektora szkoły. Praktyczne porady i wskazówki jak prawidłowo zarządzać szkołą oraz procedury i wzory dokumentów niezbędne dla dyrektorawww.szkolaodadoz.pl/wzory-dokumentow/docs/145_140

Poproszę o wzór wniosku o ocenę pracy dyrektora.

Art. 3 z 19.03.09 r. uso . Art. 3 w/w ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 22.04.09 r. zmienił...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/poprosze-o-wzor-wniosku-o-ocene-pracy-dyrektora/160

DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą

Serwis dla dyrektora szkoły. Praktyczne porady i wskazówki jak prawidłowo zarządzać szkołą oraz procedury i wzory dokumentów niezbędne dla dyrektoraszkolaodadoz.pl/

Szkoły na Żoliborzu - Zielony żoliborz

Drogie Mamy i Tatusiowie ! (szczególnie Tunia) Właśnie się wprowadzamy i czas na decyzję o wyborze szkoły dla naszego syna ( 3 klasa podstawówki).www.zielonyzoliborz.pun.pl/viewtopic.php?id=50

Opinie w sprawie rezygnacji wicedyrektora szkoły

Procedura odwołania wicedyrektora szkoły, który złozył rezygnację ze stanowiska. Opinia rady pedagogicznej o rezygnacji wicedyrektora szkoły.www.portaloswiatowy.pl/porady/rezygnacja-ze-stanowiska-wicedyrektora-szkoly-281370

Podanie o pracę - wzór - Sciaga.pl

§21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia * radzie pedagogicznej w terminie...www.sciaga.pl/tekst/32801-33-podanie_o_prace_wzor

Gotowe Wzory i Listy Motywacyjne za Darmo !

Gotowe listy motywacyjne, wzory listy motywacyjne czyli zobacz jak napisać dobry list motywacyjny.www.elistmotywacyjny.pl/