Masz pytanie?

Brak zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego - …

Obowiązujące w Polsce przepisy narzucają na wynajmujących określone terminy do zgłoszenia wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego. Brak takiego zgłoszenia w przypadku kontroli może skutkować przykrymi w skutkach konsekwencjami, które mogą uszczuplić naszą kieszeń oraz brakiem ochrony Państwa gdybyśmy chcielihttps://wynajemca.com.pl/brak-zgloszenia-najmu-urzedu-skarbowego/

Podatek od wynajmu: termin zgłoszenia najmu do Urzędu...

Jak widać powyżej, termin do poinformowania Urzędu Skarbowego w dużej mierze zależeć może również od nas samych. Czasami będą to niespełna trzy tygodnie, a czasami będziemy na to mieli prawie dwa miesiące.https://wynajemca.com.pl/termin-zgloszenia-najmu/

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

UPL-1, czyli pełnomocnictwo do wysyłki deklaracji online...

Druk UPL-1, to upoważnienie kogoś do wysłania deklaracji podatkowej przez internet. Upoważnienie może złożyć zarówno indywidualna osoba, jak i firma.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-upl-1-czyli-upowaznienie-do-wysylki-deklaracji-elektroniczny...

Umowa najmu okazjonalnego - darmowy wzór z …

Umowa najmu okazjonalnego różni się od zwykłej umowy najmu. Dowiedz się, jakie elementy powinna zawierać i pobierz darmowy wzór w formacie pdf i docx!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-najmu-okazjonalnego

Gmina Dobroń

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin – parch jabłoni 18 kwietnia 2018 13:29 . Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwawww.dobron.ug.gov.pl/

Gdańsk - oficjalny portal miasta

Formularze do pobrania: Wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy 76.28 KB; WZÓR Wniosku CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy 1.21 …www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wpis-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Dzialalnosci-Gospodarcz...

Nowe zasady udzielania pełnomocnictw w sprawach...

Do 31 grudnia 2015 r. istniał obowiązek złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy. Pełnomocnik podatnika miał zatem obowiązek złożenia do akt każdej konkretnej sprawy oryginału pełnomocnictwa lub jego odpisu, co było szczególnie uciążliwe w przypadku biur rachunkowych świadczących kompleksową obsługę spraw podatkowych...https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,INF0000000000000695248,Nowe-zasady-udziela...

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym - Ordynacja...

Instytucja pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym jest obecnie - od 1 stycznia 2016 r. - uregulowana przede wszystkim w art. 138a-138e Ordynacji podatkowej.Poważne zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).ksiegowosc.infor.pl/podatki/ordynacja-podatkowa/741922,Pelnomocnik-w-postepowaniu-podatkowym.ht...

Jak złożyć daklarację PCC-3 online, przez internet?

Oprócz standardowych form dostarczania deklaracji PCC-3 do Urzędu Skarbowego, od 2012 r. możliwe jest korzystanie z jeszcze jednej, dodatkowej metody.https://pcc-3.pl/pcc-3-online-przez-internet/