Masz pytanie?

ABC studiowania na studiach... - teologia.uksw.edu.pl

Warunkowe zaliczenie roku wiąże się z utrata stypendium naukowego oraz opłatą (por. punkt .opłaty.); zmiany w programie studiów (np. przeniesienie na inny rok...www.teologia.uksw.edu.pl/node/169