Masz pytanie?

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę - Kobieta pracująca

Z mojego poprzedniego wpisu Ciąża a umowa o pracę dowiedziałaś się, że pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę, jeśli jesteś w ciąży.kobieta-pracujaca.pl/ciaza-a-wypowiedzenie-umowy-o-prace/

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku...

Mobbing Instytucja mobbingu zdefiniowana, w art. 943 Kodeksu pracy jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi...www.minskmaz.znp.edu.pl/?cat=5

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej "Wschód...

Komunikat z dnia 10 listopada 2015 r. Odpowiedź na wniosek skierowany w dniu 23 października 2015 r. do pracodawcy o rozstrzygnięcie wątpliwości i aktualizację...zzppp-wschod.pl/

Szemud.pl

wÓjt gminy szemud. ogŁasza nabÓr na stanowisko urzĘdnicze: poborcy naleŻnoŚci za wodĘ i Ścieki w referacie finansÓw i ksiĘgowoŚciwww.bip.szemud.pl/index.php?kate=2&men1=121&men2=236&menu=236

Zestawienie - enova.pl

Ulotka - opis zmian: do wersji 10.9.5659 2015-06-30 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.www.enova.pl/fileadmin/archiwalne/enova365_ulotka_klienta_10.9.5659.htm

www.oipip.zgora.pl

0,66 etatu pielęgniarskiego przypadającego na 1... Wzór belgijski zupełnie nie do... Proponuje się zmniejszenie obsady o 3 etaty i utrzymanie...www.oipip.zgora.pl/pdf/planowanie-obsad-pielegniarskich.doc

Urząd Gminy Nowinka - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o …bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl/2c76145668f/ogloszenia/ogloszenia.htm

mojaSymfonia.pl Portal użytkowników Systemu Symfonia...

Zmiany wprowadzone w wersji 2006b. 1. Rozszerzenie obsługi wyliczania deklaracji umożliwiające pobieranie danych z deklaracji obliczonej za poprzedni okres.www.mojasymfonia.pl/index.php?id=168&idi=0

Tworzenie funduszu - Związek Nauczycielstwa Polskiego...

pomoc finansową na zmniejszenie bieżących wydatków mieszkaniowych.... konsekwencje podania nieprawdziwych danych,... Wzór umowy do prowadzenia …old.pomorskie.znp.edu.pl/nowe_pliki/zfss_poradnik.doc

z dnia 8 września 2015 r. - INFOR.PL

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.179.0001400,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-ogolnych...