Masz pytanie?

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/

Zmiana wymiaru etatu za porozumieniem stron - treść …

Czy zawierając porozumienie stron w sprawie zmiany warunków pracy nauczyciela należy, oprócz podania nowego wymiaru, wpisać także należną za ten przydzihttps://www.portaloswiatowy.pl/zmiana-warunkow-pracy-nauczyciela/zmiana-wymiaru-etatu-za-porozu...

Wypowiedzenie umowy przez nauczyciela - Karta …

No to wracam 🙂 jeszcze raz przepraszam za milczenie, nowe obowiązki żony wymagały trochę czasu 🙂 Wracamy jednak do meritum … Najczęściej pisząc o rozwiązaniu umowy o pracę z nauczycielem mamy na myśli rozwiązanie umowy przez pracodawcę – dyrektora szkoły.kartanauczycielablog.pl/wypowiedzenie-umowy-przez-nauczyciela/

Szkolenia dla pracowników JST - Strona

Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności na tle praktyki i orzecznictwa. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności od 2018 roku.www.instytutsiag.pl/jst-szkolenia/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie

Szkoła Podstawowa nr 2 im.księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminiezsradzymin.pl/

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu …

egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198);https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-dnia-2...

Opinie o Uczelni Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego...

Opinie o Uczelni Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie (Jański Kraków)https://opinieouczelniach.pl/opinie/szkola-wyzsza-im-bogdana-janskiego-wydzial-zamiejscowy-w-kr...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej - Sciaga.pl

są organy podatkowe, 2) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, 3) spraw z zakresu prawa podatkowego należących do właściwości organów podatkowych.sciaga.pl/tekst/36130-37-ogolna_charakterystyka_ordynacji_podatkowej

Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji...

USTAWA. z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (tekst jednolity) DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólnepinb.kartuzy.ibip.pl/public/?id=17363