Masz pytanie?

Studenci - Aktualności-niestacjonarne - imir

Studenci, Aktualności-niestacjonarne... Opłata za semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 wynosi: studia pierwszego stopnia - 1 990 złwww.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/aktualnosci-niestacjonarne/

Dziekanat - Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Warunkiem ukończenia studiów w Wyższej Szkole Handlu i Usług jest: 1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów oraz...www.akademiakupiecka.pl/dziekanat/

System Zapewnienia Jakości Kształcenia - polsl.pl

System Zapewnienia Jakości Kształcenia. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji...www.polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/SZJK.aspx

Dokumenty Studenta - tuStudent

Zmiany dotyczące Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej odnośnie wprowadzenia systemu procentowego.www.student.tu.koszalin.pl/index.php?dzial=17

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia, potwierdzonego na piśmie, ślubowania o treści podanej w Statucie Uczelni...www.up.krakow.pl/main/?page=regulamin_studiow_od_2012

Helpdesk Studencki WEAIiIB

We wszystkich uczelniach, niezależnie, czy jest to uczelnia publiczna, czy niepubliczna kwestie opłat reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.help.eaiib.agh.edu.pl/