Masz pytanie?

Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów - E...

Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów Od dziś obowiązują nowe limity przychodów, których przekroczenie przez dorabiających emerytów, rencistów, osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne spowoduje zawieszenie albo zmniejszenie wypłacanego przez ZUS świadczenia (nie dotyczy to emerytów, którzy...https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/104164,nowe-limity-dla-dorabiajacych-emerytow-i-rencistow...