Masz pytanie?

Urlopy | Biuletyn informacji publicznej

1. Co to jest ? W sytuacji, kiedy student nie może uczestniczyć osobiście w zajęciach w ramach obranego przez siebie kierunku, ma prawo skorzystać z urlopu.bip.us.edu.pl/urlopy

Podania | Student WNE SGGW - Wydział Nauk Ekonomicznych …

Wydział Nauk Ekonomicznych Plan zajęć Harmonogram zjazdów 2015/2016 Regulamin studiów Kalendarz WNE Dyżury dziekanów: studia niestacjonarne, pok. 5A, bud. 7:student.wne.sggw.pl/dokumenty/podania/

Skreślenie z listy studentów | Prawa Studenta

Skreślenie z listy studentów . Z listy studentów skreśla dziekan. Dokładne uwarunkowania w jakich momentach dziekan może skreślić studenta z listy...prawastudenta.edu.pl/283/skreslenie-z-listy-studentow/

Student WSG - WZORY WNIOSKÓW I DEKLARACJI

REKTOR prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski Do Rektora Uczelni kieruje się wnioski: - o odwołanie od decyzji niższego szczebla. wniosek do Rektora | doc | Uwaga!student.wsg.byd.pl/id,197/wzory-wnioskow-i-deklaracji

Wydział Filologiczny UMK - Wzory podań i druki

Podanie o powtarzanie roku Podanie należy złożyć do 27 września każdego roku. Studenci z III r. studiów pierwszego stopnia i II r. studiów drugiego stopnia...www.fil.umk.pl/pl/static_44,82_126_Wzory_podan_i_druki.html

Samorząd Studentów UJ :: Samorząd

Wzory pism. Dodała Aleksandra Boryka, 1.Wzory pism dla studentów, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2012 r. 2. Wzory pism dla studentów, którzy...www.samorzad.uj.edu.pl/main/libraryShow/0/465

Samorząd Studentów UJ :: Samorząd

Czy zdarzyło ci się kiedykolwek spędzić sporo czasu nad napisaniem podania? Zastanawiałeś się jak powinno wyglądać podanie oraz do jakiej podstawy...www.samorzad.uj.edu.pl/main/newsShow/-1/3352

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT: Wzory podań...

Prośba studenta o rozłożenie należnych opłat w ratach z podaniem terminu ich realizacji. Aby podanie zostało pozytywnia rozpatrzone, student zobowiązany jest...www.biotechnologia.zut.edu.pl/strona-studentow/aktualnosci/wzory-podan-dla-studentow.html

Druki podań | pedagogika.uksw.edu.pl

Podanie ogólne. Deklaracja płatności. Podanie o zwrot czesnego. Podanie o wpis warunkowy. Podanie o urlop dziekański. Podanie o przepisanie oceny z innej uczelniwww.pedagogika.uksw.edu.pl/druki-podan

Gotowe podania (do dziekana) » KellerWeb: strony...

WZORY PODAŃ DO DZIEKANA: Ogólne podanie do Dziekana Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego; Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnejwww.keller.info.pl/gotowe-podania-do-dziekana/