Masz pytanie?

Opis stanowiska pracy a zakres obowiązków - Poprzednie...

Przy opisie stanowiska oraz ustalaniu zakresu obowiązków pracodawca musi pamiętać, aby odpowiednio sformułować oba dokumenty. Prawidłowy i dokładny opis...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/353923,Opis-stanowiska-pracy-a-zakres-obowiazkow.html

wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego - Rodzina i...

Dodatek za pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; Noc w szkole? Dlaczego nie? Na co mi ta szkoła? Motywowanie do …forum.trojmiasto.pl/wniosek-o-rezygnacje-z-urlopu-wychowawczego-t163592,1,16.html

mojaSymfonia.pl Portal użytkowników Systemu Symfonia...

Zmiany w wersji 2014. Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego: Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w …www.mojasymfonia.pl/index.php?id=168&idi=0

Dz.U.2014.1502 - Akt prawny - www.lex.pl

§ 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich...www.lex.pl/akt-prawny/-/akt/dz-u-2014-1502-u

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Programy dla firm, handlowe, księgowe, kadry i płace...

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach: a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności, b) wezwanie do zapłaty,www.biznesmen.com.pl/aktualizacje/ksiega-przychodow-i-rozchodow-infor-system

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z …

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.218.0001813,rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-w-...

Ukraińcy ratują ZUS. Imigranci ze Wschodu zarabiają na...

Liczba Ukraińców płacących składki na ZUS wzrosła w ciągu roku o 70 proc. Przybysze znad Dniepru zmniejszą w ten sposób lukę, jaka powstanie w systemie...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/999901,ukraincy-zus-imigranci-emerytury-ukra...

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej? - Dochodzenie...

Do znanego bogacza przychodzi młody chłopak, planujący założyć swój biznes. Jednak do rozruchu potrzebuje pieniędzy od starego przedsiębiorcy.www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/08/29/jak-odzyskac-dlug-od-osoby-prywatnej/