Masz pytanie?

Wzór zawiadomienia do PIP – uzupełnienie nielimitowanej...

Jeśli chodzi o umowy na czas określony już trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów to pracodawca powinien poinformować pracowników w ciągu...prawodlapracodawcy.pl/wzor-zawiadomienia-do-pip-uzupelnienie-nielimitowanej-umowy-na-czas-okres...

Zmiany w prawie pracy 2017 - Strona 2 - Umowa o pracę...

Resort rozwoju opublikował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, który ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej (jest to pakiet zmian...kadry.infor.pl/zatrudnienie/umowa-o-prace/744302,2,Zmiany-w-prawie-pracy-2017.html

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Student Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji? Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz? Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie...sms.rzeszow.pl/

Spis treści - glospedagogiczny.pl

Dodatek za pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; Noc w szkole? Dlaczego nie? Na co mi ta szkoła? Motywowanie do …www.glospedagogiczny.pl/archiwum-czasopisma.html

Ile może dorobić emeryt od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego...

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z dnia 10 listopada 2015 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2015 r. wyniosło 3895,33 zł. W związku z tym od 1 …kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/735042,Ile-moze-dorobic-emeryt-od-1-grudni...

Kodeks pracy [KP] - arslege.pl

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.arslege.pl/kodeks-pracy/k10/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2000.098.0001071,ustawa-kodeks-postepowania-administracyjnego.html

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej? - Dochodzenie...

Do znanego bogacza przychodzi młody chłopak, planujący założyć swój biznes. Jednak do rozruchu potrzebuje pieniędzy od starego przedsiębiorcy.www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/08/29/jak-odzyskac-dlug-od-osoby-prywatnej/

smakołyki alergika: ALERGIA - KOMPENDIUM

... okazało się, że to alergia. Co teraz? Teraz dobry alergolog, który zleci badania. Na początek zapewne IgE całkowite, żeby wiedzieć, z jakim rodzajem...www.smakolykialergika.pl/p/alergia-kompendium.html