Masz pytanie?

Nowy wzór VAT-R od 2017 roku - Podatnik VAT - VAT - Infor.pl

Nowy wzór VAT-R od 2017 roku. Minister Rozwoju i Finansów przygotował 8 grudnia 2016 roku projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z...ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/750065,Nowy-wzor-VATR-od-2017-roku.html

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Student Znajdujesz się w podbramkowej sytuacji? Grozi Ci wydalenie z Uczelni, na której się kształcisz? Panie w Dziekanacie cały czas mówią o pismach, ale nie...sms.rzeszow.pl/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy...www.infor.pl/akt-prawny/98614,ustawa-kodeks-pracy.html

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez …

Wynajmujący jak i najemca mają prawo zakończyć umowę najmu lokalu przeznaczonego na cele mieszkalne. Niestety prawa najemcy takiego lokalu są znacznie większe...skarbonamamony.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-mieszkania-przez-wynajmujacego.html

Siuda, Filipowski i Partnerzy

W dniu 5 listopada 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 roku o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie...www.siuda-filipowski.pl/strona,19.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Programy dla firm, handlowe, księgowe, kadry i płace...

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach: a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności, b) wezwanie do zapłaty,www.biznesmen.com.pl/aktualizacje/ksiega-przychodow-i-rozchodow-infor-system

WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW... - puls.edu.pl

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1,... na który ma być udzielony urlop....puls.edu.pl/sites/default/files/Wykaz%20%20obowi%C4%85zuj%C4%85cych%20przepis%C3%B3w%20bezpiecz...