Masz pytanie?

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze podania...

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Urlop bezpłatny a składki ZUS - Poradnik Przedsiębiorcy

Kwestia urlopu bezpłatnego została uregulowana w art. 174 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że pracodawca może go udzielić jedynie na pisemny wniosek pracownika. W tym okresie zobligowany jest zwolnić pracobiorcę z obowiązku wykonywania pracy, przy czym pracownik rezygnuje z prawa do wykonywania czynności wynikających z …https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ubezpieczenia-zus-w-przypadku-urlopu-bezplatnego

System Harmonogramowania Rejestracji i …

System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Uwaga: Jeśli przy próbie wejścia do systemu wyświetli się pusta strona (bez okienka logowania), oznacza to, że używana przeglądarka nie obsługuje wtyczki Javy.https://shrimp.uokik.gov.pl/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców - e …

Witam 🙂 może Pani od razu zadeklarować chęć skorzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego i można określić w nim również, że chce Pani otrzymywać zasiłek w wysokości najpierw 100%, a urlop rodzicielski 60%.e-prawopracy.pl/zasilek-macierzynski-dla-przedsiebiorcow/

Kodeks pracy - KP - lexlege.pl

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.https://www.lexlege.pl/kodeks-pracy/

Jak należy ustalić termin wypłaty wynagrodzenia...

Wskazując termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien wziąć po uwagę, że termin ten powinien być konkretny i stały. Co to znaczy? Sprawdź!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-termin-wyplaty-wynagrodzenia-za-prace-jak-go-ustalic

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ …

DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I Przepisy wstępne Spis treści Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer

Wzory dokumentów, pism i umów - LexLege

Baza wzorów pism i umów przygotowanych przez prawników i specjalistów zawierających instrukcje wypełnienia oraz przykłady prawidłowo przygotowanego pisma.https://www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/

PIT 37 DRUK - pit-37 formularz, wzór i instrukcja PIT 37 …

PIT 37 PDF - do pobrania z portalu PIT 37 druk. Druki PIT 37 pdf do pobrania + instrukcja PIT 37 już w serwisie! Druk PIT 37 wzórpit37druk.pl/