Masz pytanie?

Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi

Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi. mgr inż. Renata Niemczyk. Już sama nazwa: "kosztorys powykonawczy" wskazuje, że jest on sporządzany przez...www.orgbud.pl/serwis/aktual/artykul85.php

IR Szczecin

Należy wpisać co najmniej 5 lub 3 wymaganych robót budowlanych, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z podaniem ich rodzaju i...www.irszczecin.pl/kamienny_most_zapytanie_ofertowe_termomodernizacja

Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych | …

Linki sponsorowane Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie...prawo-budowlane.org/budowa-i-oddawanie-do-uzytku-obiektow-budowlanych

ENERGA-OPERATOR SA - Biuletyn Informacji Publicznej...

Ogłoszenia o zawarciu umowy: Lp: Tytuł i Kategoria: Oddział: 1: Numer zamówienia: ZP/120/606MZE/2016. WYNIKI:Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod lniami...bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala&category=1

Prawo budowlane - Powiatowy Inspektorat Nadzoru...

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane * (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje...pinb.kartuzy.ibip.pl/public/?id=17359

www.lokus.com.pl

Profesjonalne przeglądy obiektów budowlanych... Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego. Podstawa prawna . Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego...www.lokus.com.pl/kob.htm

Serwis Architektoniczny Ronet.pl

Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1777 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1642 z 2015 r. Tekst ujednolicony - Dz. U. poz. 1549 z 2015 r.www.a-ronet.pl/a_prawo/prawo/prawo_budowlane_1.html

Dz.U.2003.207.2016 - Akt prawny - www.lex.pl

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-207-2016

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Strona Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego... W siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dniu 23.03.2011 r. obradowała Rada Wyrobów Budowlanych…www.gunb.gov.pl/pliki/aktualnosci_old.html

Kontrole nadzoru budowlanego. Jakie prawa ma inspektor, a...

Organy nadzoru budowlanego pełnią funkcję "policji budowlanej". Ich zadania obejmują w szczególności kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego...www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/21592-kontrole-nadzoru-budowlanego-jakie-prawa-ma-inspektor-...