Masz pytanie?

Umowa dzierżawy samochodu - WZÓR UMOWY - …

Umowa dzierżawy samochodu - WZÓR UMOWY. Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę dzierżawy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy samochód do używania, w zamian za wynagrodzenie.www.infor.pl/prawo/umowy/samochod/293138,Umowa-dzierzawy-samochodu-WZOR-UMOWY.html

Oświadczenie sprawcy wypadku - WZÓR PISMA - …

Pobierz bezpłatny wzór pisma. W oświadczeniu sprawca wypadku uznaje swoją winę oraz wskazuje na rozmiar szkód. Służy ono dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.www.infor.pl/prawo/umowy/samochod/293156,Oswiadczenie-sprawcy-wypadku-WZOR-PISMA.html

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Formularz SD-Z2 - wzór z szerokim omówieniem - …

Otrzymałeś darowiznę od osoby zaliczanej do pierwszej grupy podatkowej? Pobierz formularz SD-Z2 z szerokim omówieniem i sprawdź, jak należy go wypełnić!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-formularz-sd-z2-wzor-z-szerokim-omowieniem

Darowizna - podatki w praktyce - PIT.pl - Proste Podatki

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu cywilnego (np. umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego, przeniesienie własności rzeczy …www.pit.pl/darowizna/

23.09 Zakup 50% wartości samochodu - PIT.pl

Kupiłam wraz z moim partnerem (nie mężem) samochód osobowy na zasadzie współwłasności (50% na 50%) - wartość początkowa samochodu wg umowy sprzedaży to 12.000 zł brutto.www.pit.pl/2309_zakup_50_wartosci_samochodu_8694.php

Dokument OT - przyjęcie ŚT do użytkowania - wzór z...

Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić dokument OT (przyjęcie środka trwałego do użytkowania) i pobierz jego darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ot-przyjecie-srodka-trwalego-do-uzytkowania-wzor-z-omowienie...

Lista kanałów RSS | Aktualne interpretacje podatkowe

Pełne zestawienie kanałów RSS zawierających aktualne interpretacje podatkowe.https://interpretacje-podatkowe.org/rss/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - …

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i...https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/

Zasiedzenie nieruchomości | ZASIEDZENIE - poradnik …

Nieruchomość to oficjalna nazwa używana w prawie dla określenia działki, ziemi czy też gruntu. Nieruchomościami są też budynki i lokale, ale tylko wtedy, jeżeli są one prawnie wyodrębnione, czyli – najprościej rzecz ujmując – mają …zasiedzenie.net/zasiedzenie-nieruchomosci/