Masz pytanie?

Wzór umowy dzierżawy gruntów rolnych - gratka.pl

Pobierz wzór umowy dzierżawy gruntów rolnych Umowa... Umowa dzierżawy gruntów rolnych. Zawarta w dniu...www.gratka.pl/mieszkam/artykul/wzor-umowy-dzierzawy-gruntow-rolnych,3450513,art,t,id,tm.html

Instrukcja dla zbywcy - zgoda agencji

1. Aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów). Dokumenty te wydaje starosta.zgodaagencji.pl/instrukcjaz/

https://sip.lex.pl/

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.https://sip.lex.pl/

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Gospodarstwo Polska

30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. Ma ona przeciwdziałać wykupowaniu gruntów w celach innych...gospodarstwopolska.pl/

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Lp. Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowychwingik.slask.eu/index.php/prawo/przepisy/70-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budo...

Szkolenia dla JST – Warszawa - ris.edu.pl

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 228 228 479, 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@ris.edu.plris.edu.pl/szkolenia-dla-jst-warszawa/

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn...

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów...https://www.portaloswiatowy.pl/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-23-kwietnia-1964-r.-kodeks-c...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami [gosp. nier.]

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót...https://www.arslege.pl/ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami/k46/

Do pobrania | Gmina Szemud

Informacje o władzach gminnych, urzędzie, kulturze, charakterystyka gminy wraz z mapą, miesięcznik gminny "Lesok".szemud.pl/do-pobrania/