Masz pytanie?

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r. obowiązuje od dnia 25...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Noworodek w domu. Oczekiwanie na narodziny dziecka to niezwykle radosny, ale i pracowity okres w życiu przyszłych rodziców. Pielęgnacja maluszka, dieta mamy...www.benc.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Forum OSKKO

2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28192

Formularze, wnioski - Busko-Zdrój. Urząd Miasta i Gminy w...

Lp. Rodzaj opłat: Kwota: 1. Opłaty skarbowe: zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: 21,00 zł. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego: 17,00 zł.www.umig.busko.pl/cms/formularze-wnioski.html

Dotacje rolnicze – Dotacje, fundusze unijne. Dopłaty...

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...funduszeue.info/programy-dla-rolnictwa/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z …

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.218.0001813,rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-w-...

Zespół Szkół im.ks.Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Olimpiada matematyczna Olimpus dla uczniów klas 4 - 6 odbędzie się 10 stycznia we wtorek o godz. 9:45 na stołówce. Proszę o stawienie się wszystkich, którzy...www.zsradzymin.pl/

Prawo o ustroju sądów powszechnych [Ustrój sąd.powsz.]

Dz.U.2016.0.2062 t.j. Prawo o ustroju sądów powszechnych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych/k41/

aktualności :: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 16 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku odwiedzili naszą bibliotekę. Tematem przewodnim spotkania...www.zsp2.edu.pl/?pageid=informacje