Masz pytanie?

Wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi...

Pytanie: Jeżeli nauczyciel chce złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia od 1 września i ma on obejmować pierwszy semestr, to kiedy ten urlop powinien...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-orzeczenia-o-potrzebie-udzielenia-nauczycielowi-ur...

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie

szkolnastrona - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie 75-243 Koszalin ul.Rzemieślnicza 9 (94) 343-38-23 -sp13koszalin.szkolnastrona.pl/

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej...

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce na jej wniosek. Jeśli w jednostce samorządu terytorialnego występują ważne potrzeby przejęcia...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-pracownika-samorzadowego-do-pracy-w-innej-je...

Zwolnienie i ponowne zatrudnienie nauczyciela

Pytanie: Czy można zwolnić nauczyciela z art. 20 KN wypłacając mu należną odprawę i ponownie zatrudnić na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na...www.portaloswiatowy.pl/porady/odprawa-i-ponowne-zatrudnienie-nauczyciela-po-zwolnieniu-z-art-20...

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej...

Wniosek pracownika powinien zostać złożony na piśmie i określać, do której jednostki ma nastąpić przeniesienie. Z reguły pracownik występuje takim z...www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/przeniesienie-pracownika-samorzadowego-do-pracy-w-innej-je...

KARTA NAUCZYCIELA

Tre?? ustawy Karta Nauczyciela... Dokumentacja| Awans zawodowy| Przejrzyj publikacje| Zamieść publikacje| Prawo| Przydatne strony|www.karta-nauczyciela.abc.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-09-2014

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=2

Dotacje rolnicze | Dotacje, fundusze UE. Dopłaty...

Dokumenty aplikacyjne (stan na paździerink 2015 roku) dotyczące operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu...funduszeue.info/programy-dla-rolnictwa/

Forum OSKKO

2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28192

Ustawa o służbie cywilnej [słuzb. cywil.] - arslege.pl

Dz.U.2014.0.1111 t.j. Ustawa o służbie cywilnej, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-sluzbie-cywilnej/k131/