Masz pytanie?

Nadzór pedagogiczny

Przed dodaniem nowej propozycji prosimy o dokładne sprawdzenie, czy podobny dokument nie znajduje się już na liście.https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/lista-propozycji-nowych-dokumentow

Umowa o wolontariat - wzór z szerokim omówieniem...

Umowa o wolontariat? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego na temat umowy o wolontariat i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-umowa-o-wolontariat-z-omowieniem

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Oficjalna strona Gminy Dębica - ugdebica.pl

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU. CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA . Rekrutacja trwa do 21 marca 2018 r. Warunki udziału:www.ugdebica.pl/

załącznik - ARiMR

... o pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de... wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie... Wzór wniosku o udzielenie...www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/kredyty/2017/Zalaczniki_2017.doc

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 17-03 …

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Inwestycji i...

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich Sprawdź ofertę dla osób młodych Sprawdź ofertę dla...www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Ustawa o PSP - kppspgora.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze Ustawa o PSP. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 12 poz. 68. USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej...www.kppspgora.pl/index.php/akty-prawne/5-ustawa-o-psp.html

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art...https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-sty...

Kodeks pracy 2018 - aktualny akt prawny - Strona 2 - …

Strona 2 - Przedstawiamy aktualny tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks pracy. Sprawdź, jakie zmiany czekają pracodawców i...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/inne/769695,2,Kodeks-pracy-2018-aktualny-akt-prawny.html