Masz pytanie?

Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy - e-PODATNIK

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca po ustaniu stosunku pracy ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest …www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4858/Prawidlowe_wypelnianie_swiadectwa_pracy.html

Świadectwo pracy – wzór - Zatrudnianie i zwalnianie...

Świadectwo pracy – wzór. Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673397,Swiadectwo-pracy...

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

wzÓr zawiadomienia paŃstwowej inspekcji pracy o utrudnianiu przez pracodawcĘ konsultacji w zakresie podjĘtych dziaŁaŃ dotyczĄcych stanu, struktury i zmian...www.radapracownikow.pl/baza-pism.html

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? – poradnik.wfirma.pl

Pracodawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy...poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-akta-osobowe-pracownika

Jak prawidłowo wystawić nauczycielowi świadectwo pracy

Co do zasady jeden stosunek pracy oznacza, że pracodawca wydaje jedno świadectwo pracy. Są jednak sytuacje, w których można mieć wątpliwości, czy należy...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,64,jak-prawidlowo-wystawic-nauc...

Akta osobowe - Edux.pl: Publikacje nauczycieli

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRACY Teczka akt osobowych Akta osobowe pracowników stanowią trzon dokumentacji zatrudnieniowej o charakterze …www.edukacja.edux.pl/p-11605-akta-osobowe.php

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Świadczenia, Kapitał początkowy, Kapitał początkowy, Kapitał początkowy, Komu ustala się kapitał początkowy? , Jaki jest tryb postępowania o ustalenie...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Akta osobowe i ich wartość w praktyce archiwum zakładowego...

10 lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy Borowice 22- 24 września 2006...adacta.archiwa.net/file/10sapleg/B52/07d_osob.pdf

www.mpips.gov.pl

Dz.U.96.62.286 2006.07.28 zm. Dz.U.06.125.869 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/dokumentacja.rtf

Pracodawca sam może sprostować świadectwo pracy - Praca i...

W razie otrzymania niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego świadectwa pracy podwładny ma prawo domagać się jego sprostowania. Firma sama może to …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/518911,pracodawca_sam_moze_sprostowac_swiadectwo_pracy.html