Masz pytanie?

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Portal stworzony z myślą o przedstawicielach rad pracowników i związków zawodowych, jako pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów z zakresu prawa pracy.www.radapracownikow.pl/baza-pism.html

Skrócony okres wypowiedzenia - wzór - PortalFK.pl

Nowości kadrowe; Czas pracy; Obowiązki pracodawcy; Obowiązki pracownika; Prawne podstawy świadczenia pracy; Podróże służbowe, delegowanie pracownikówwww.portalfk.pl/kadry/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem-z-zastosowaniem-skroconego-ok...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - wzór

Jednym ze sposobem rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli.www.portalfk.pl/kadry/rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-bez-winy-pracownika---wzor-26...

Jak prowadzić akta osobowe pracownika? – poradnik.wfirma.pl

Pracodawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy...poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-akta-osobowe-pracownika

Akta osobowe - Edux.pl: Publikacje nauczycieli

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRACY Teczka akt osobowych Akta osobowe pracowników stanowią trzon dokumentacji zatrudnieniowej o charakterze …www.edukacja.edux.pl/p-11605-akta-osobowe.php

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Świadczenia, Kapitał początkowy, Kapitał początkowy, Kapitał początkowy, Komu ustala się kapitał początkowy? , Jaki jest tryb postępowania o ustalenie...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Świadectwo pracy - Portal Kadrowo-Płacowy

Świadectwo pracy – czyli dokument zawierający zbiór informacji związany z ustającym stosunkiem pracy pracownika, który należy wydać pracownikowi lub osobie...www.portalkadrowy.pl/narzedzia/druki-i-formularze/formularze-kadrowe/swiadectwo-pracy-272238.ht...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

... wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z... świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne... Pomocniczy wzór umowy o pracę stanowi...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/dokumentacja%20akta%20osobowe.doc

www.mpips.gov.pl

Dz.U.96.62.286 2006.07.28 zm. Dz.U.06.125.869 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez...www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Prawo/Prawo%20pracy/dokumentacja.rtf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1996.062.0000286,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej...