Masz pytanie?

Rozwiązanie umowy z Cyfrowym Polsatem z …

Od 29.12.2014r. we wszystkich umowach dla nowych klientów zawartych od tego dnia na Telewizję Satelitarną obowiązuje nowy okres wypowiedzenia umowy – 1 miesiąc.. W sierpniu 2015 roku zakończył się również proces informowania obecnych abonentów o zmianie okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowych 3 lub 2 miesięcy na 1 …icyfrowypolsat.pl/rozwiazanie-umowy-z-cyfrowym-polsatem-z-zachowaniem-okresu-wypowiedzenia/

Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług …

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNYCH USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług internetowych przez Cyfrowy Polsat S.A. z …www.osemka.pl/cp/regulamin.html

Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu 2018 - Wzór. Druk...

Rezygnacja z Cyfrowego Polsatu jest pismem, które należy złożyć jeżeli chce się zakończyć korzystanie z usług telewizyjnych Polsatu. W dokumencie należy zawrzeć swoje dane osobowe, numer zawartej umowy oraz można podać powody zakończenia umowy.dokumenty.nf.pl/dokument/rezygnacja-z-cyfrowego-polsatu-7252-551255