Masz pytanie?

KARTA OBIEGOWA ZWOLNIENIA PRACOWNIKA – wzór z …

Karta obiegowa stosowana przy zwolnieniu pracownika ma na celu jego rozliczenie się z pracodawcą. Niniejsza Karta wystawiana jest w dziale kadr.www.prawnik-online.eu/karta-obiegowa-zwolnienia-pracownika---wzor-z-omowieniem,3,951.html

Świadectwo pracy - darmowy wzór z szerokim omówieniem

Dowiedz się, jakie elementy powinno zawierać świadectwo pracy i pobierz darmowy wzór w dwóch formatach - pdf lub docx!https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy

Wzór świadectwa pracy - swiadectwo.waw.pl

Zasady wystawiania świadectw pracy są szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, a także w kodeksie pracy. Przepisy podająswiadectwo.waw.pl/wzor-swiadectwa-pracy/

Dokumenty - zatrudnienie pracownika - Kadry i płace

NAJNOWSZE. Zwolnienie pracownika za przeglądanie Facebooka w pracy; Okulary dla pracownika – czy pracodawca musi sfinansować? Czy można zwolnić pracownicę na...www.kadrywpraktyce.pl/dokumenty-zatrudnienie-pracownika/

Świadectwo pracy – wzór - Zatrudnianie i zwalnianie...

Świadectwo pracy – wzór. Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673397,Swiadectwo-pracy...

EVENTUM Odszkodowania Poznań » Wzory

Wzory pism o odszkodowanie, wzór odwołania do ubezpieczyciela, wzory pism prawnych, wzór pisma o akta szkody, wzór pozwu, wzór pozwu o odszkodowanie, wzór …www.eventum.com.pl/wzory-pism/

Choroba wypadek - Pracownicy i ZUS

Choroba, wypadek: Pracodawca wypłaca z własnych środków wynagrodzenie czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z...www.vat.pl/chorobowe/

Zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z...

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)www.lexplay.pl/artykul/Akty-Prawne/Zasady-rozwiazywania-z-pracownikami-stosunkow-pracy-z-przycz...

O e-ZLA - Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) - ZUS

Renty z tytułu niezdolności do pracy; Renta rodzinna; Renta socjalna; Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń; Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...www.zus.pl/ezla/

Kadry i płace w teorii i praktyce - czas pracy...

Urlopy, zasiłki, listy płac, umowy i wiele innych... NAJNOWSZE. Zwolnienie pracownika za przeglądanie Facebooka w pracy; Okulary dla pracownika – czy pracodawca...www.kadrywpraktyce.pl/