Masz pytanie?

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem w 2018 r. - …

Pracujący rodzice mogą skorzystać ze zwolnienia od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia. Jaki jest wymiar zwolnienia w 2018 roku? W tym artykule znajdziesz podstawowe informacje o zwolnieniu i wzór wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.kadry.infor.pl/urlopy/zwolnienia-od-pracy/773947,Dni-wolne-na-opieke-nad-dzieckiem-w-2018-r-pod...

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - wzór - …

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, powinno być dokonane w formie pisemnej. Pobierz gotowy wzór.https://www.portalfk.pl/zwalnianie/zwolnienie-z-obowiazku-swiadczenia-pracy-wzor-1046.html

Lista płac - darmowy wzór z szerokim omówieniem - …

Zatrudniasz pracownika w ramach stosunku pracy? Sprawdź, jak wygląda prawidłowo wyliczona lista płac oraz pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub XLSX!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-lista-plac

Świadectwo pracy – wzór - Zatrudnianie i zwalnianie...

Świadectwo pracy – wzór. Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/673397,Swiadectwo-pracy...

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy| Artykuł …

Pracownik - w okresie wypowiedzenia - musi wykonywać swoje zadania służbowe. Pracodawca może zwolnić go z obowiązku, bez możliwości odwołania. Nie ma …https://porady.pracuj.pl/zwolnienie-z-obowiazku-swiadczenia-pracy/

Urlop wychowawczy 2017 – wniosek, terminy, wzór | …

W 2017 r. nie zmienią się zasady korzystania z urlopu wychowawczego. Wniosek o urlop wychowawczy powinien być złożony na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.cechandrychow.pl/?p=4511

Pacjent - Najczęściej zadawane pytania e-ZLA - ZUS

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/ezla/najczesciej-zadawane-pytania/pacjent

Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć? - Poradnik...

Zatrudniasz co najmniej 20 pracowników? Powinieneś stworzyć regulamin pracy! Dowiedz się, co dokładnie powinien ustalać i jak zapoznać z nim pracowników!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-regulamin-pracy

Gazeta Podatkowa - wiadomości podatkowo-gosporadcze

Kolejne ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy; Grunty jako środki trwałe w podatku dochodowym; Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.www.pit.pl/gazetapodatkowa.php

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - Renty z...

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r.www.zus.pl/wniosek-o-rente-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy