Masz pytanie?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy …

miejscowość i data _____ nazwa ubezpieczyciela...https://www.consultia.pl/dokumenty/wypowiedzenie_OC.pdf

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności...

poza oŚwiadczeniem o kupnie i sprzedaŻy, inne postanowienia umowy rozporzĄdzajĄcej mogĄ byĆ obwarowane warunkiem lub terminem.https://www.i-kancelaria.pl/publikacje/umowa-zobowiazujaca-do-przeniesienia-wlasnosci-nieruchom...

„Nieużywany towar zwracany” – odstąpienie od umowy …

Uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny z jednej strony daje konsumentowi wysoki poziom ochrony, a z drugiej generuje ponieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=325

Wzory pism i umów | Media Group Info

Od tej pory na www.mediagroupinfo.pl dostępne są darmowe wzory pism, umów i formularzy.www.mediagroupinfo.pl/wzory-pism-i-umow/

Rozwiązanie umowy z Cyfrowym Polsatem z …

Od 29.12.2014r. we wszystkich umowach dla nowych klientów zawartych od tego dnia na Telewizję Satelitarną obowiązuje nowy okres wypowiedzenia umowy - 1 miesiąc.icyfrowypolsat.pl/rozwiazanie-umowy-z-cyfrowym-polsatem-z-zachowaniem-okresu-wypowiedzenia/

Regulamin | be2

*/ Ogólne Warunki Świadczenia Usługi be2 (zwane dalej „Warunkami ogólnymi") (Ostatnia zmiana w dniu 16 styczeń2017)https://www.be2.pl/info/regulamin

Automatyczne przedłużanie umowy telekomunikacyjnej …

Operatorzy telekomunikacyjni nie mogą automatycznie, bez wyraźnej zgody konsumenta, przedłużać umowy na czas określony. W mojej ocenie podobnymi zasadami należykonsumentwsieci.pl/automatyczne-przedluzanie-umowy-telekomunikacyjnej-na-czas-okreslony/

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego - …

Jak wyglądają zasady wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego i czy są one takie same dla umów zawieranych na czas oznaczony i na czas nieoznaczony?www.zanim-podpiszesz.biz.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego/

Rezygnacja z umowy - pzu.pl

zapewnimy Ci wsparcie w trudnych chwilach, z nami będziesz mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach, zawsze możesz liczyć na pomoc i stałą opiekę,https://www.pzu.pl/obsluga-i-pomoc/obsluga-klienta2/zmiany-w-umowie/rezygnacja-z-umowy

Kiedy możemy odstąpić od umowy między... - e …

Jeżeli kontrahent nie przystępuje do realizacji umowy pomimo upływu wyznaczonego w tym celu terminu, można tę umowę rozwiązać i zlecić wykonanie np. usługi...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/9345/Kiedy_mozemy_odstapic_od_umowy_miedzy_kontrahe...