Masz pytanie?

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór - Kompendium …

Szukasz informacji o wypowiedzeniu umowy o pracę ? U nas dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniu umowy. Wzory, przykładu i informacje teoretyczne. Zapraszamywww.xn--wypowiedzenieumowyoprac-u9c.com.pl/

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - …

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron następuje, gdy pracodawca i pracownik wspólnie podejmują decyzję o ustaniu stosunku pracy. Może to nastąpwww.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-porozumieniem-str...

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas...

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wskazania w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przyczyny...kadry.infor.pl/wypowiedzenie/wypowiedzenie-umowy-o-prace/744407,Uzasadnienie-wypowiedzenia-umow...

Wzory pism i umów | Kadry i płace - kadrywpraktyce.pl

Poniżej zamieszczamy wzory pism i umów dla pracodawcy i kadrowej oraz pracownika, do wykorzystania w codziennej pracy. Dokumenty zostały odpowiedniohttps://www.kadrywpraktyce.pl/wzory-pism-i-umow-3/

Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu...

Prawidłowe rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej ma bardzo istotne znaczenie w kontekście w szczególności możliwości...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/757149,Rozwiazanie-umow...

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę - …

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę…https://www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Kiedy i w jakich okolicznościach następuje wygaśnięcie...

Jedną z form rozwiązania umowy o pracę jest wygaśnięcie stosunku pracy. Następuje ono w ściśle wskazanych przez kodeks pracy oraz przepisy szczególne...https://www.prawos.pl/kiedy-i-w-jakich-okolicznosciach-nastepuje-wygasniecie-umowy-o-prace/

Wzory pism - obywatelskieinfo.ngo.pl

W tym miejscu znajdziesz wzory pism: umów, wypowiedzeń, oświadczeń, skarg, pozwów itd. Poniższe wzory zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego...obywatelskieinfo.ngo.pl/x/946344

Odchodzę! Czyli jak napisać wypowiedzenie - wzór

W jaki sposób napisać wypowiedzenie umowy o pracę lub zawrzeć z pracodawcą porozumienie stron rozwiązujące umowę.prawowpracy.com/odchodze-czyli-jak-napisac-wypowiedzenie/

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę - RegioPraca.pl

Przepisy działu drugiego Kodeksu Pracy określają sposób zawierania umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, oraz na czas wykonania określonej pracy.www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77